Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Landssamling 2011 Grønn økonomi og forbruk Øivind Løtveit.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Landssamling 2011 Grønn økonomi og forbruk Øivind Løtveit."— Utskrift av presentasjonen:

1 Landssamling 2011 Grønn økonomi og forbruk Øivind Løtveit

2

3 Visjon Målet for Framtiden i våre hender er global rettferdighet, økologisk balanse, og en løsning på verdens fattigdomsproblemer, slik at det blir mulig for alle mennesker på jorda å leve et verdig liv

4 Politisk plattform Det private forbruket i Norge øker. Ifølge prognosene vil vi i år 2050 forbruke tre ganger mer enn i dag. Veksten bidrar til økte miljøbelastninger både i Norge og i andre land. Miljøet tåler ikke vekst i alle sektorer, i alle samfunn og for all framtid. Vekst må være et middel til økt livskvalitet, ikke et mål i seg selv. Forskning om miljø og bærekraftig utvikling må styrkes, og miljø og utvikling må være en grunnpilar i utdanning på alle nivåer. Kloden har ressurser nok til at alle kan leve et godt liv. Men betydelige endringer må til. Under fire overskrifter skisserer vi hvordan utfordringene kan løses: Fra forbruksvekst til livskvalitet, rettferdig fordeling, ta vare på klimaet og biologisk mangfold. Fra forbruksvekst til livskvalitet Det norske samfunnet er preget av en gjennomgripende forbrukskultur. Satsing på opplevelser og tjenester framfor ting kan gi oss større livskvalitet samtidig som denne typen forbruk belaster naturen mindre. Kultur er et eksempel. Kortere arbeidstid vil gi oss mer fritid og rom for å dyrke egne interesser og ta del i andres liv. Myndighetene må legge rammer som stanser og reverserer skadelig vekst og fremmer bærekraftig utvikling. Det må bli billig å være miljøvennlig og dyrt å forurense. Framtiden i våre hender vil arbeide for Miljøvennlig forbruk Økonomiske virkemidler som favoriserer miljøet, for eksempel miljøvennlige tjenester, økologiske varer og ressurssparende teknologier. At miljøskadelig forbruk begrenses. Redusert forbruk av kjøtt og andre animalske produkter for å minimere klimagassutslipp, arealbeslag og presset på det biologiske mangfoldet. Informasjon på alle varer som viser miljøbelastningen ved produksjonen. Maksimalgrenser for miljøbelastning fra ulike varetyper. At kommunene får påbud om å hente kildesortert avfall hjemme hos alle husholdninger. Økt livskvalitet At målet om stadig økende kjøpekraft for alle nordmenn erstattes med krav om kortere arbeidstid, økt lønn for de med lavest inntekt og større overføringer til mennesker i fattige land. Regulering av markedsføring og reklame slik at omfanget reduseres. Planløsninger i byer og tettsteder som er tilpasset alle befolkningsgruppers behov, særlig må barna og flere grønne lunger bli prioritert.

5 Informasjonsstrategi Forbrukere: Vi ønsker i hovedsak å peke på positive handlingsalternativer for å inspirere til etisk og miljømessig forsvarlig forbruk. I mange tilfeller vil dette være en utfordring fordi våre politiske krav ofte omgjøres av mediene til et krav til den individuelle forbruker. Dette er en særskilt kommunikasjonsutfordring i forhold til forbrukssfæren. Vårt fokus på de etiske sidene ved forbruk gir også mulighet til å være en tydelig avsender, da dette er et tema som angår de fleste.

6 Regjeringen sa i å r 2000 … ” Ressursforbruket i industrialiserte land m å ned til en tiendedel av dagens forbruk dersom tilstrekkelige ressurser skal kunne anvendes til å dekke behovene i fattige land ” - Regjeringen: Globaliseringsmeldingen En verden av muligheter, henvisning til UNEPs Global Environmental Outlook 2000)

7 FORBUK NIVÅ - Må ned INNHOLD - Må gjøres grønt

8 Living planet report 2008

9

10 Økt forbruk = økte klimagassutslipp

11 FAKTA, fra HSH konferanse 70 MILLIONER TRER INN I MIDDELKLASSEN ÅRLIG FORBRUKET I NORGE ØKT MED 60% SIDEN 90-TALLET VI FOBRUKER 50% MER ENN JORDEN REPRODUSERER

12

13 Vi flyr…

14 Kjøttforbruk

15 617 leker per barn

16 Vi kjøper og kjøper 199019952000 200820092010 Vaskemaskiner 126131172 228223220 Oppvaskmaskiner5785112 177161165 Frysebokser og -skap677495 105 108 Kjøleskap/kombiskap134157199 375270249 Fjernsynsapparat299297495 693677 Radioapparat618879844 1.0041.1351.061 Video/DVD-apparat24147 275 558545484 CD-spillere96171187 826446 Mobiltelefoner485131.254 2.4242.5352.746

17 Siden 1990.. Møbler x 3 Julepynt x 3 Leketøy x 2 Sportsartikler x 5 Blomster x 3

18 Om alle levde som nordmenn måtte vi hatt…

19 Klimagassutslipp

20 Vegetarmat: Rask vei til mer klimavennlig forbruk Klimagassutslipp (kilo CO2-ekvivalenter pr kilo vare)

21 Degrowth ( de-vekst / nedgang / fr.: decroissance) Fra ”Raskere, høyere, fortere” Til ”Saktere, dypere, med mer smak” ”…maximize happiness and well-being through non-consumptive means— sharing work, consuming less, while devoting more time to art, music, family, culture and community” (degrowth.net) Foto: Wikimedia Commons Framtiden i våre hender revisited?

22 Betale mer for mindre Anstendig lønn og priser for varer fra u-land gir: Mindre fattigdom i u-land – og mindre overforbruk hos oss

23

24

25

26 Hva er sosialt akseptert?

27

28 Finansdepartementet samme verdensbilde

29

30 “ We cannot let the terrorists achieve the objective of frightening our nation to the point where … people don't shop ” - Oktober 2001

31 ” Hvis jeg har v æ rt og handlet, s å tar jeg n å en ekstra runde p å Karl Johan med ny handlepose, bare for å vise at det er oml ø p i ø konomien ” - November 2008

32 Kilde: Isachsen m.fl: Norge i verden: Framtidsbilder 2030

33 Mer penger = Mer lykke?

34 TO KRISER I KONFLIKT? Klimakrise Finanskrise

35 Tid istedenfor penger

36 Tid i stedet for penger

37 Lokal aktivitet: Ikke si det – gjør det! Grønn gourmet Klesbytte Byttering Bildeling Spre budskap på FB, Twitter Finn på noe dere har lyst til å gjøre...

38 Lokal aktivitet Samfunnsdebatt Møter Skolering Leserinnlegg Politisk påvirkning

39 Lokal aktivitet Vær synlig Stand Aksjon Valg Kjøpefri dag Messer 1. mai Verdens miljødag Hva skjer lokalt?

40 Butikkguide i nærområdet ButikkØk-eggFT kaffeMiljøfyrtårnSøppel Kiwi Bunnpris Kåre nær Meny

41 Takk for meg www.framtiden.no/kampanje


Laste ned ppt "Landssamling 2011 Grønn økonomi og forbruk Øivind Løtveit."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google