Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ernærings- og helsepåstander -Når kan en påstå at sjømat er sunt? -Kan man si at sjømat er en god proteinkilde? Sjømatkonferansen i Bergen, 24. okt 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ernærings- og helsepåstander -Når kan en påstå at sjømat er sunt? -Kan man si at sjømat er en god proteinkilde? Sjømatkonferansen i Bergen, 24. okt 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ernærings- og helsepåstander -Når kan en påstå at sjømat er sunt? -Kan man si at sjømat er en god proteinkilde? Sjømatkonferansen i Bergen, 24. okt 2012 Ida Tidemann-Andersen Mattilsynet, RA, Seksjon forbrukerhensyn

2 Innhold Generelt om påstandsforordningen Ernæringspåstander relatert til sjømat Helsepåstander relatert til sjømat Status i regelverksutviklingen i EU Spesielt om art.13 listen over godkjente helsepåstander

3 Forordning (EF) nr 1924/2006 (påstandsforordningen) - virkeområde Gjelder for alle ernærings- og helsepåstander i kommersielle meddelelser både ferdigpakkede og ikke-ferdigpakkede matvarer varemerker, merkenavn og symboler som kan oppfattes som ernærings- eller helsepåstand Gjelder ikke for påstander i ikke-kommersielle meddelelser (kostholdsråd fra offentlige myndigheter, f eks ”minst fem om dagen”)

4 Formålet med påstandsforordningen Sikre at påstander er sannferdige, klare, pålitelige og nyttige for forbrukeren Skape like konkurranseforhold for næringen Vitenskapelig dokumentasjon

5 Definisjon Forordning (EF) nr 1924/2006, art 2 Påstand Ethvert budskap eller enhver framstilling som ikke er obligatorisk i henhold til Fellesskapets regelverk eller nasjonal lovgivning, herunder bilder, grafikk eller symboler, uansett form, som angir, antyder eller gir inntrykk av at næringsmiddelet har særlige egenskaper.

6 De ulike påstandene Ernæringspåstand Helsepåstand Art.13 - funksjonspåstand Art. 14a – påstand om redusert sykdomsrisiko Art. 14b – påstand om barns utvikling og helse Medisinsk påstand Henvisning til allmenne, ikke-spesifikke gunstige virkninger (art 10 pkt 3 )

7 Når kan en påstå at sjømat er sunt? Kan man si at sjømat er en god proteinkilde? Ernæringspåstander om næringsstoffer i sjømat tillatte kriterier for bruk generelle krav Helsepåstander om næringsstoffer i sjømat godkjente/avslåtte bruksbetingelser spesielle merkekrav Uspesifikke helsepåstander Nasjonale kostråd

8 Tillatte ernæringspåstander relatert til sjømat vedlegg til forordningen Proteinkilde Høyt proteininnhold Kilde til [navn på vitamin] og/eller [navn på mineral] Høyt innhold av [navn på vitamin] og/eller [navn på mineral] Inneholder [navn på næringsstoff eller annet stoff]

9 Tillatte ernæringspåstander relatert til sjømat vedlegg til forordningen Kilde til omega-3-fettsyrer Høyt innhold av omega-3-fettsyrer Høyt innhold av enumettet fett Høyt innhold av flerumettet fett Høyt innhold av umettet fett

10 Innmeldte helsepåstander etter art 13(1) Innmeldingsprosess 2008 - og klargjøringsprosess 2009 Første delen av positivlisten ble fastsatt 16.mai 2012 (Forordning (EU) No 432/2012) På høring nå, med høringsfrist 11.november 2012 Innhold: Flertallet av påstandene gjelder vitaminer og mineraler, fettsyrer, proteiner og spesifikke fiber Betingelser for bruk av helsepåstandene og advarsler (i enkelte tilfeller) er knyttet til påstandene Negativliste: EU registeret med ikke godkjente helsepåstander Ikke innlemmet i rettsakt

11 Innmeldte helsepåstander etter art 13(1) - Påstander som er «satt på vent» Påstandene har positive vurderinger av EFSA Påstander har vært satt på vent blant annet pga at det er knyttet bekymringer til risiko ved anbefalt inntak for oppnåelse av effekt (eks. påstander om DHA/EPA, koffein) diskusjon om påstander som ikke er i samsvar med internasjonale og nasjonale kostholdsanbefalinger (eks. påstander om fruktose og glykemiske karbohydrater)

12 Innmeldte helsepåstander etter art 13(1) - Påstander som er «satt på vent» Nutrient, substance, food or food category ClaimConditions of use of the claim Docosahexaenoic acid (DHA) DHA contributes to the maintenance of normal blood triglyceride levels -Beneficial effect daily intake of 2g -Information given not to exceed 5g (EPA and DHA combined) Eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid (EPA/DHA) DHA and EPA contribute to the maintenance of normal blood pressure -Beneficial effect daily intake of 3 g of EPA and -Information given not to exceed 5g (EPA and DHA combined) Eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid (EPA/DHA) DHA and EPA contribute to the maintenance of normal blood triglyceride concentrations - Beneficial effect daily intake of 2 g of EPA and - Information given not to exceed 5g (EPA and DHA combined)

13 Helsepåstander Søknader etter art. 13(5) og 14 → Søknadsprosedyre (fortløpende) Søknad fra virksomheter → nasjonal myndighet → vitenskapelig vurdering EFSA → avgjørelse i EU Kommisjonen (rettsakt) Publiseres i register i EU http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/community_register/index_en.htm http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/community_register/index_en.htm Implementering i Norge

14 Helsepåstander Godkjente og inkludert i EUs register European Commission - EU register on nutrition and health claims Godkjente“Fish”1stk art. 13.1 “EPA and DHA”1stkart. 13.1 “DHA” 6 stk 3 art. 13.1, 3 art.14.1b “ALA”2stk 1 art. 13.1 1 art. 14.1b “Omega-3” 0 stk “Fish protein”0 stk Pr. 22.10.12

15 Uspesifikke helsepåstander forordningens art. 10(3) Uspesifikke helsepåstander skal etterfølges av en godkjent helsepåstand Eks: «Fisk er sunt» “fish contributes to the improvement of iron absorption when eaten with other foods containing iron” “Docosahexaenoic acid (DHA) maternal intake contributes to the normal brain development of the foetus and breastfed infants”

16 Nasjonale kostholdsråd Virkeområdet Gjelder ikke for påstander i ikke-kommersielle meddelelser (kostholdsråd fra offentlige myndigheter, f eks ”minst fem om dagen”) Kostholdsråd om fisk «Helsedirektoratets anbefaling sier: spis fisk tilsvarende 2-3 middagsporsjoner i uken»

17 Veiledninger søknadsprosessen helsepåstander General guidance for stakeholders on the evalutation of Article 13.1, 13.5 and 14 health claims, EFSA Journal 2011;9(4):2135 Scientific and technical guidance for the preparation and presentation of an application for authorisation of a health claim, EFSA Journal 2011;9(5):2170

18 Bakgrunn for godkjenning/avslag helsepåstander EFSA gir sin uttalelse med en av disse konklusjonene: -«A cause and effect relationship has been established between the consumption of the food/constituent and the claimed effect» -«The evidence provided is insufficient to establish a cause and effect relationship between the consumption of the food/constituent and the claimed effect». - “A cause and effect relationship has not been established between the consumption of the food/constituent and the claimed effect”.

19 EFSAs vurderinger helsepåstander EFSA vurderer hvorvidt 1.Matvaren/stoffet er tilstrekkelig definert og karakterisert 2.Den påståtte effekten er tilstrekkelig definert og virkelig gir en gunstig fysiologisk effekt (beneficial to human health) 3.En årsak-virkning sammenheng mellom inntak av matvaren/stoffet og den påståtte effekten (for målgruppen og ved de foreslåtte betingelsene for bruk) er etablert

20 EFSAs vurderinger helsepåstander Forutsatt etablert årsak-virkning sammenheng, vurderer EFSA videre om: 1.den mengden av matvaren som kreves for å oppnå den påståtte effekten kan inntas gjennom et normalt balansert kosthold 2.den foreslåtte ordlyden reflekterer det vitenskapelige beviset 3.den foreslåtte ordlyden oppfyller de generelle kriteriene for bruk av påstander i selve forordningen 4.de foreslåtte betingelsene for bruk er egnede

21 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Ernærings- og helsepåstander -Når kan en påstå at sjømat er sunt? -Kan man si at sjømat er en god proteinkilde? Sjømatkonferansen i Bergen, 24. okt 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google