Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Universell utforming i TEK 10 - og Tromsø kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Universell utforming i TEK 10 - og Tromsø kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Universell utforming i TEK 10 - og Tromsø kommune

2 Likestilt bruk av byggverk Flere universelt utforma arbeidsbygg Vi vil ha brukbare ute - områder Flere tilgjengelige boliger

3 Framkommelighet og arealdisponering Veifinning Lydforhold Luft og materialer betjeningspanel – håndtak, armaturer Sikkerhet i bruk

4 ”Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og i kravene til det enkelte byggetiltak. ” §1 Plan - og bygningsloven

5 Universell utforming og tilgjengelige boliger Lovbestemmelser om universell utforming av Uteområder åpne for allmennheten byggverk for publikum arbeidsbygning Lovbestemmelser om tilgjengelig bolig boligbygning og felles utearealer Pbl kap 28 og 29

6 Ny Tek Funksjonskrav med ytelser i forskrift for uu Ytelser følger av dimensjoneringsgrunnlag for universell utforming og krav til helse og sikkerhet i bruk Kravsnivået er basert på at hovedløsningen skal være inkluderende Gjennomgående krav – helhetlig løsning

7 Boligbygning tilgjengelig og brukbar Merk: krav til uu er tekniske krav som følger av plan, lov eller forskrift. Skal ivaretas i prosjektering og utførelse. Forutsetter ikke at kommunen har påpekt dette spesielt!

8 Boligområder intuitiv struktur gunstig plassering trinnfri gangatkomst stigningsforhold tilstekkelig ute - oppholdsareal med sol og gode lydforhold universell utforming av fellesareal

9 Boligbygg og bestemmelser om UU- hvor? Krav kan følge av Kommuneplan Respektive reguleringsplan TEK 97 TEK 10

10 Kommuneplanen, sist revidert 28. april 2010: ”Kommunens reguleringsplaner skal ha bestemmelse om at bebyggelse og utomhusarealer skal utformes etter prinsippene om universell utforming. Avvik fra hovedregelen skal entydig bestemmes i reguleringsplan. Avvik kan godkjennes der hovedregelen medfører urimellige kostnader eller ulemper i form av dårlig estetisk utforming eller uheldig terrengtilpasning.

11 Sammenheng mellom bestemmelser i plandelen og bygningsdelen I reguleringsplan kan det i nødvendig utstrekning gis bestemmelser til arealformål og hensynssoner om: funksjons- og kvalitetskrav til bygninger, anlegg og utearealer, herunder krav for å sikre hensynet til helse, miljø, sikkerhet, universell utforming og barns særlige behov for leke- og uteoppholdsareal Pbl §12-7, 4 §28-7

12 Sammenheng mellom bestemmelser i plandelen og bygningsdelen antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, og nærmere krav til tilgjengelighet og boligens utforming der det er hensiktsmessig for spesielle behov Pbl §12-7,5 §28-7

13 TEK 10 - krav til alle boliger - bad/toalett Tek § 12-9 Boenhet skal ha minst ett bad/toalett med -Tilgjengelig størrelse og planløsning -Mulighet for trinnfri dusjsone -Mulighet for ettermontering av nødvendig utstyr i vegg

14 TEK 10- krav til alle boliger Alle boligbygninger: Trinnfri gangatkomst med stigningsforhold maks 1:20 Unntak i bratt terreng (der 1:20 ikke kan oppnås) for bygning med boenhet uten krav til heis Tek § 8-6

15 Bygning med boenhet - krav om heis og krav om tilgjengelighet Bygning med tre etasjer eller flere som har boenhet skal ha heis. Kravet gjelder ikke der atkomst fra inngangsparti til boenhet kun går over én etasje. Bygning med boenhet med krav til heis skal være tilgjengelig. Tek § 12-2 -12-3

16 Tilgjengelig boenhet - småhus Boenheter med alle hovedfunksjoner på bygningens inngangsplan skal være tilgjengelige på inngangsplanet for personer med nedsatt funksjonsevne. Med hovedfunksjoner menes stue, kjøkken, soverom og bad/toalett. Tek § 12-2

17 Nærmere om kravene til tilgjengelig boenhet: I bygning med heis og der alle hovedfunksjoner er på inngangsplanet: Alle rom på inngangsplanet skal være tilgjengelige og brukbare for rullestol Trinnfri atkomst til inngangsparti Tilgjengelig balkong / terrasse Tilgjengelig bod og oppbevaringsplass Tilgjengelig avfallssystem og kildesortering Tek § 12-4 -12-14


Laste ned ppt "Universell utforming i TEK 10 - og Tromsø kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google