Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rapport fra 2007 Utsikter 2008-2009 Per Jæger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rapport fra 2007 Utsikter 2008-2009 Per Jæger."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rapport fra 2007 Utsikter Per Jæger

2 Temaer A Markedssituasjonen B Handlingsplanen C Tjenester
D Utfordringer i

3 A Markedssituasjonen Rapport etter 1. kvartal 2008

4 Inngåtte kontrakter/solgte boligenheter
4

5 Ordrereserve 5

6 Prosentuell endring fra kvartal til kvartal i boligigangsettingen
6

7 Akkumulerte boligigangsettingen fra 2004 til 1. kvartal 2008
7

8 Regionsendringer sammenlignet med foregående år (basert på i igangsatte boliger)
8

9

10 Markedsutvikling 1. kv 08 vs. 1. kv. 07
Oppsummering Markedsutvikling 1. kv 08 vs. 1. kv. 07 10

11 B Handlingsplanen Plan og bygningsloven Teknisk forskrift – energi
Trygghet ved boligkjøp Måling av kvalitet Bransjedokumenter Effektiv bruk av bygningsinformasjonsmodell tegning – kalkyle, universell utforming

12 1 Plan- og bygningsloven
Nye regler om kontroll - samordnet med BNL Regler om universell utforming – både i planproposisjonen og i byggesaksproposisjonen. Kap. V i TEK: Etablert ”Byggevare 2008” for utvikling av teknisk godkjenning for elementer og moduler Avfallsplaner: tapte kampen om saksbehandling, aksept for arealgrense for forenklet plan.

13 Byggfeil: Omfanget revurdert av forskning !
Ajourførte nasjonale tall for 2006* Gjennomsnittlig feilkostnader etter overlevering anslås til 4 % Usikkerheten er betydelig feil i % av omsetningen oppgis som: % Feilkostnader etter overlevering: mrd *) Byggskadeomfanget i Norge (2006). En vurdering basert på et tidligere arbeid og nye data, mars 2008, SINTEF/Byggforsk

14 UU i forslag til ny pbl MD Ot.prp. 32 Om lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (plandelen) § 1–1 LOVENS FORMÅL …..Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak…. KRD Ot.prp. 45 Om lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (byggesaksdelen) § 29-3 KRAV TIL UNIVERSELL UTFORMING OG FORSVARLIGHET … Tiltak etter kapittel 20 skal innenfor sin funksjon være universelt utformet i samsvar med forskrifter gitt av departementet….

15 Trinnfri adkomst inn i boligen
Forslag NS 11001: Innledning I bratt terreng er hovedprinsippet at bilvei tar opp høydeforskjellene slik at atkomstveiene gir akseptable stigningsforhold 5.2.1 Stigningsforhold Atkomstvei for gående/rullestolsbrukere til hovedinngang og opparbeidete felles funksjoner i uteområde skal ikke være brattere enn 1:20. For avstander < 3 meter kan den unntaksvis være brattere, men ikke brattere enn 1:12. Et annet viktig krav er trinnfri atkomst til boligen. I følge forslaget til den nye standarden om universell utforming, skal golvet inn være på samme nivå som arealet utenfor, samtidig som det skal være maks 25 mm dørterskel. Med kun 25 mm terskel og samme nivå inne og ute må vi utføre inngangspartiene på en annen måte. Vi må jo blant annet unngå at snø og slaps blir liggende inn mot den lave terskelen hvor den forårsaker skade. Det er fordelaktig med et skjermet inngangsparti som vist på dette bildet. Det egner seg godt på funkisboliger, men ikke nødvendigvis på andre hustyper. 15

16 Rullestoldiameter: Publikumsbygg: 1600 med mer, Boliger: 1500 mm (Husbankens livsløpsstandard var tidligere:1400 mm) Nordbohus har flere hustyper med livsløpsstandard. Et viktig kriterie for Husvankens livsløpsstandard har vært boligen på hovedsplanet skal ha dobbeltsoverom, bad/toalett, kjøkken og entre tilpasset rullestolbrukere. Husbanken har operert med en rullestolsirkel på 1,40 m, men nå går det mot at rullestolsirkelen økes til 1,50 m som følge av at flere rullestoler blir elektriske og får noe større svingradius. Rullestolssirkelen i boligene må derfor økes med 10 cm for tilpasse seg de nye kravene. 16

17 Boligprodusentene - forslag UU-nivåer i NS 11001
Rom og funksjoner tilpasset personer med nedsatt funksjonsevne I UU II Forberedt for UU III Livsløpsstandard Utearealer O Atkomst til bygningen Terrasser og balkonger på hovedplan Entre Stue Kjøkken Minimum ett bad/våtrom Bod minimum 3,0 m2 Ett soverom F Trinnfri atkomst til alle plan - Alle øvrige stuer Alle øvrige soverom Alle øvrige bad/våtrom Alle øvrige boder Alle øvrige terrasser og balkonger Gjestetoalett O = Obligatorisk F = Forberedt for - = ikke krav

18 Byggevare 2008 - deltagere 1 Byggsystem Norge AS 2 Konsmo Fabrikker AS
3 Nordek AS, divisjon BLINK-HUS 4 Overhalla Industrier AS 5 Selbuhus Industrier AS 6 Støren Treindustri AS 7 Kjeldstad Element AS 8 Byggmester Per O Moen AS 9 Kvatro AS 10 Nysted as 11 Kvernmo AS 12 Ugland Industrier AS 13 Husbutikken AS 14 Sand Bygg AS

19 2 Teknisk forskrift - energi
Aksept for foreningens forslag til teknisk nivå. Utvikling av beregningsverktøy, foreligger for tiltaksmodellen! Tetthetsmåling: måleutstyr er utviklet i foreningens regi Energimerking: foreningen sendte eget brev med høringsmerknad til energiloven (om energiattest) Anvisninger i SINTEF-rapport, januar 2008: Boliger med lavt energiforbruk – tekniske utfordringer, januar 2008

20 3 Trygghet ved boligkjøp
Profilering: Innstikk i dagspressen om bolig og energi høsten 2007 Nytt innstikk i Dagbladet om boligkvalitet våren 2008 Samarbeid med Norsk Eiendomskompetanse Boligtvistnemnda: …

21 Boligtvistnemnda 2007 2006 Inn: 58 (etter 1. okt. 20 stk!) 58 (11)
Inn: (etter 1. okt. 20 stk!) (11) Behandlet i 5 møter: Trukket/avvist/forlikt: Til behandling pr (Til behandling pr : 35) 31% innsendt fra entreprenørene, 2006 ca 10%! Ny formann: Prof. Lasse Simonsen

22 Tendenser Krav om dagmulkt med i om lag 30% av sakene
Flere forbrukerne som kjenner sine rettigheter - bedre enn deg Krav om dagmulkt med i om lag 30% av sakene Økende antall saker med uenighet om finish Økende krav til presisjon på din informasjon Vedtakene aksepteres av partene Økende antall telefonhenvendelser – kunder, advokater, entreprenører, dere Økende antall ”store” saker, dvs mer enn 10 tvistepunkter. Flere med 40 – 50. ”Behandlingstiden” har økt, er nå 7 – 8 måneder Flere bedrifter har ønsket foredrag om ”erfaringer fra Boligtvistnemnda – anbefalinger og råd”

23 4 Måling av kvalitet Foreningen har fått utviklet reviderte nasjonale tall for byggskader Bransjemålingen: mangler/reklamasjon og energi/ventilasjon Medlemstilfredshet; web-basert måling er forberedt, gjennomføres høsten 2008

24 - kartlegging blant boligkjøpere
Bransjeanalyse 2008 - kartlegging blant boligkjøpere © Prognosesenteret AS 24

25 Overvekt av leilighetskjøpere i aldersgruppene <30 år eller 55 år +
Arbeidskraft: stort underskudd på ingeniører og byggeledere kommunene støvsuges for kvalifisert arbeidskraft ◊ medfører høyere kostnadsnivå & lenger tid på byggesaksbehandlingen Byggekostnadene: - Økte med 5-6% i 2005, og nesten 15% Tomtetilgangen: Stor etterspørsel etter attraktive tomter bidrar til ytterligere vekst i boligprisene. Aksjekursene: - Fall i aksjekursene internasjonalt vil bidra til lavere vekst i norsk økonomi, hvilket betyr negativitet også for boiliginvesteringene Boligkjøperen… Overvekt av leilighetskjøpere i aldersgruppene <30 år eller 55 år + Overvekt av eneboligkjøpere i aldersgruppen år 25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 2006: ja anbefaler 75 %

39 5 Bransjedokumenter Revisjon av kontraktsstandardene:
Byggblanketter 3425, 3426, 3428, 3429 Formann for komiteen: Per Jæger Ny utkast til standard for overtakelse, NS 8430 8430 A, Overtakelsesprotokoll - Næringsforhold 8430 B, Mangelliste - Næringsforhold 8430 C, Innkallingsbrev - Forbrukerforhold 8430 D, Overtakelsesprotokoll - Forbrukerforhold 8430 E, Mangelliste – Forbrukerforhold Formann for komiteen: Morten Meyer

40 6 Bruk av bygningsinformasjonsmodell (BIM)
Tegningsinformasjon ombrukt i kalkyle: DDS-tegning kjøres gjennom Nois-programmet Calcus Demonstrasjon imorgen

41 Arbeid med tilpasning: Salgspris og materialliste fra tegning
Tilbuds -kalkyle Prosjekt -kalkyle Prosess: Element nedbrytning: Modell: Deltagere er Overhalla Industrier AS og Boligpartner AS

42 Regelverkssjekker for universell utforming
Solibri Modell Checker har regelsett for universell utforming. Programmet er basert på utkast til ISO-standard (ISO/CD 21542).

43 C Medlemstjenester Nyhetsbrevet hver måned Kvartalsrapportene
Markedsinformasjon og mediesvar til pressen Blålys – bistand, ca. 10 utrykninger Opplysningstjeneste for forbrukere Bolig ABC, distribusjon av materiell Foredrag/opplæring (TEK/energi, boligtvistnemnda, NS 3420, kontrakter, Nytt Bygg)

44 D. Utfordringer 2008-2009 Boligmarkedet
Kontrollregimet i plan- og bygningsloven utvikle gode elektroniske regelverksjekkere Bransjekunnskap om kvalitet til bruk i politisk arbeid Realisering av nye energikrav: nye husmodeller strenge toleranser endra arbeidsmønstre

45 Iverksetting av krav til:
Substitusjon ID-kort Avfallsplaner Produktdokumentasjon for elementer og seksjoner Økt tilsyn ved 3. part og behov for internt tilsyn!


Laste ned ppt "Rapport fra 2007 Utsikter 2008-2009 Per Jæger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google