Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rapport fra 2007 Utsikter 2008-2009 Per Jæger. Temaer A Markedssituasjonen B Handlingsplanen C Tjenester D Utfordringer i 2008 - 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rapport fra 2007 Utsikter 2008-2009 Per Jæger. Temaer A Markedssituasjonen B Handlingsplanen C Tjenester D Utfordringer i 2008 - 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rapport fra 2007 Utsikter 2008-2009 Per Jæger

2 Temaer A Markedssituasjonen B Handlingsplanen C Tjenester D Utfordringer i 2008 - 2009

3 A Markedssituasjonen Rapport etter 1. kvartal 2008

4 Inngåtte kontrakter/solgte boligenheter

5 Ordrereserve

6 Prosentuell endring fra kvartal til kvartal i boligigangsettingen

7 Akkumulerte boligigangsettingen fra 2004 til 1. kvartal 2008

8 Regionsendringer sammenlignet med foregående år (basert på i igangsatte boliger)

9

10 OppsummeringMarkedsutvikling 1. kv 08 vs. 1. kv. 07

11 B Handlingsplanen 1.Plan og bygningsloven 2.Teknisk forskrift – energi 3.Trygghet ved boligkjøp 4.Måling av kvalitet 5.Bransjedokumenter 6.Effektiv bruk av bygningsinformasjonsmodell tegning – kalkyle, universell utforming

12 1 Plan- og bygningsloven •Nye regler om kontroll - samordnet med BNL •Regler om universell utforming – både i planproposisjonen og i byggesaksproposisjonen. •Kap. V i TEK: Etablert ”Byggevare 2008” for utvikling av teknisk godkjenning for elementer og moduler •Avfallsplaner: tapte kampen om saksbehandling, aksept for arealgrense for forenklet plan.

13 Byggfeil: Omfanget revurdert av forskning ! Ajourførte nasjonale tall for 2006* •Gjennomsnittlig feilkostnader etter overlevering anslås til 4 % –Usikkerheten er betydelig –feil i % av omsetningen oppgis som: 2 - 6 % •Feilkostnader etter overlevering: 4 - 8 mrd *) Byggskadeomfanget i Norge (2006). En vurdering basert på et tidligere arbeid og nye data, mars 2008, SINTEF/Byggforsk

14 UU i forslag til ny pbl MD Ot.prp. 32 Om lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (plandelen) § 1–1 LOVENS FORMÅL …..Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak…. KRD Ot.prp. 45 Om lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (byggesaksdelen) § 29-3 KRAV TIL UNIVERSELL UTFORMING OG FORSVARLIGHET … Tiltak etter kapittel 20 skal innenfor sin funksjon være universelt utformet i samsvar med forskrifter gitt av departementet….

15 Trinnfri adkomst inn i boligen Forslag NS 11001: Innledning •I bratt terreng er hovedprinsippet at bilvei tar opp høydeforskjellene slik at atkomstveiene gir akseptable stigningsforhold 5.2.1 Stigningsforhold •Atkomstvei for gående/rullestolsbrukere til hovedinngang og opparbeidete felles funksjoner i uteområde skal ikke være brattere enn 1:20. •For avstander < 3 meter kan den unntaksvis være brattere, men ikke brattere enn 1:12.

16 Rullestoldiameter: Publikumsbygg: 1600 med mer, Boliger: 1500 mm (Husbankens livsløpsstandard var tidligere:1400 mm)

17 Boligprodusentene - forslag UU-nivåer i NS 11001 Rom og funksjoner tilpasset personer med nedsatt funksjonsevne I UU II Forberedt for UU III Livsløpsstandard UtearealerOOO Atkomst til bygningenOOO Terrasser og balkonger på hovedplanOOO EntreOOO StueOOO KjøkkenOOO Minimum ett bad/våtromOOO Bod minimum 3,0 m2OOO Ett soveromOFF Trinnfri atkomst til alle planOF- Alle øvrige stuerOF- Alle øvrige soveromOF- Alle øvrige bad/våtromOF- Alle øvrige boderOF- Alle øvrige terrasser og balkongerOF- Gjestetoalett--- O = Obligatorisk F = Forberedt for - = ikke krav

18 Byggevare 2008 - deltagere 1 Byggsystem Norge AS 2 Konsmo Fabrikker AS 3 Nordek AS, divisjon BLINK-HUS 4 Overhalla Industrier AS 5 Selbuhus Industrier AS 6 Støren Treindustri AS 7 Kjeldstad Element AS 8 Byggmester Per O Moen AS 9 Kvatro AS 10 Nysted as 11 Kvernmo AS 12 Ugland Industrier AS 13 Husbutikken AS 14 Sand Bygg AS

19 2 Teknisk forskrift - energi •Aksept for foreningens forslag til teknisk nivå. •Utvikling av beregningsverktøy, foreligger for tiltaksmodellen! •Tetthetsmåling: måleutstyr er utviklet i foreningens regi •Energimerking: foreningen sendte eget brev med høringsmerknad til energiloven (om energiattest) •Anvisninger i SINTEF-rapport, januar 2008: Boliger med lavt energiforbruk – tekniske utfordringer, januar 2008

20 3 Trygghet ved boligkjøp Profilering: •Innstikk i dagspressen om bolig og energi høsten 2007 •Nytt innstikk i Dagbladet om boligkvalitet våren 2008 •Samarbeid med Norsk Eiendomskompetanse Boligtvistnemnda: …

21 Boligtvistnemnda 2007 2006 Inn: 58 (etter 1. okt. 20 stk!) 58 (11) Behandlet i 5 møter: 41 48 Trukket/avvist/forlikt: 5 16 Til behandling pr 31.12. 33 29 (Til behandling pr 24.04.08: 35) 31% innsendt fra entreprenørene, 2006 ca 10%! Ny formann: Prof. Lasse Simonsen

22 Tendenser • Flere forbrukerne som kjenner sine rettigheter - bedre enn deg • Krav om dagmulkt med i om lag 30% av sakene • Økende antall saker med uenighet om finish • Økende krav til presisjon på din informasjon • Vedtakene aksepteres av partene • Økende antall telefonhenvendelser – kunder, advokater, entreprenører, dere • Økende antall ”store” saker, dvs mer enn 10 tvistepunkter. Flere med 40 – 50. • ”Behandlingstiden” har økt, er nå 7 – 8 måneder • Flere bedrifter har ønsket foredrag om ”erfaringer fra Boligtvistnemnda – anbefalinger og råd”

23 4 Måling av kvalitet •Foreningen har fått utviklet reviderte nasjonale tall for byggskader •Bransjemålingen: mangler/reklamasjon og energi/ventilasjon •Medlemstilfredshet; web-basert måling er forberedt, gjennomføres høsten 2008

24 Bransjeanalyse2008 © Prognosesenteret AS - kartlegging blant boligkjøpere

25 Boligkjøperen…  Overvekt av leilighetskjøpere i aldersgruppene <30 år eller 55 år +  Overvekt av eneboligkjøpere i aldersgruppen 30-54 år

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 2006: ja anbefaler 75 %

39 5 Bransjedokumenter •Revisjon av kontraktsstandardene: –Byggblanketter 3425, 3426, 3428, 3429 Formann for komiteen: Per Jæger •Ny utkast til standard for overtakelse, NS 8430 –8430 A, Overtakelsesprotokoll - Næringsforhold –8430 B, Mangelliste - Næringsforhold –8430 C, Innkallingsbrev - Forbrukerforhold –8430 D, Overtakelsesprotokoll - Forbrukerforhold –8430 E, Mangelliste – Forbrukerforhold Formann for komiteen: Morten Meyer

40 6 Bruk av bygningsinformasjonsmodell (BIM) Tegningsinformasjon ombrukt i kalkyle: DDS-tegning kjøres gjennom Nois- programmet Calcus Demonstrasjon imorgen

41 Arbeid med tilpasning: Salgspris og materialliste fra tegning Prosess: Element nedbrytning: Modell: Tilbuds -kalkyle Prosjekt -kalkyle Deltagere er Overhalla Industrier AS og Boligpartner AS

42 Regelverkssjekker for universell utforming Solibri Modell Checker har regelsett for universell utforming. Programmet er basert på utkast til ISO-standard (ISO/CD 21542).

43 C Medlemstjenester •Nyhetsbrevet hver måned •Kvartalsrapportene •Markedsinformasjon og mediesvar til pressen •Blålys – bistand, ca. 10 utrykninger •Opplysningstjeneste for forbrukere •Bolig ABC, distribusjon av materiell •Foredrag/opplæring (TEK/energi, boligtvistnemnda, NS 3420, kontrakter, Nytt Bygg)

44 D. Utfordringer 2008-2009 •Boligmarkedet •Kontrollregimet i plan- og bygningsloven –utvikle gode elektroniske regelverksjekkere •Bransjekunnskap om kvalitet til bruk i politisk arbeid •Realisering av nye energikrav: –nye husmodeller –strenge toleranser –endra arbeidsmønstre

45 Iverksetting av krav til: •Substitusjon •ID-kort •Avfallsplaner •Produktdokumentasjon for elementer og seksjoner Økt tilsyn ved 3. part og behov for internt tilsyn!


Laste ned ppt "Rapport fra 2007 Utsikter 2008-2009 Per Jæger. Temaer A Markedssituasjonen B Handlingsplanen C Tjenester D Utfordringer i 2008 - 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google