Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klimaendringer og utfordringer for bygg og tomt Framtidens bygg Torsdag 6. februar 2014 Gry Backe, Fagkoordinator, klimatilpasning i Framtidens byer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klimaendringer og utfordringer for bygg og tomt Framtidens bygg Torsdag 6. februar 2014 Gry Backe, Fagkoordinator, klimatilpasning i Framtidens byer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Klimaendringer og utfordringer for bygg og tomt Framtidens bygg Torsdag 6. februar 2014 Gry Backe, Fagkoordinator, klimatilpasning i Framtidens byer gry.backe@dsb.no

2 Klimatilpasning – en vinn vinn situasjon Vann i by, grønne lunger etc lar seg kombinere med ønsket om attraktive og trivelige uteområder, gode møteplasser, estetiske kvaliteter, biologisk mangfold, og økt flomsikkerhet Illustrasjon lagd i byutviklingsprosjektet Brøset

3 De siste klimarapportene IPCC, 2013 Kort oppsummert: Mer kunnskap og data. Ennå tydeligere signaler om at det blir klimaendringer. Forsterker dagens klima. Dagens anbefalingene står ved lag.

4 Effekter og konsekvenser av klimaendringer Varmere Tørke på Østlandet om sommeren? Mindre snø Mer nedbør, mer intens nedbør Flere flommer og andre typer flommer (obs små bekker, flomsoner, erosjon, skred) Urbane flommer (overvann i by og tettsteder) Økt fare for fukt og råteskade på bygg Havnivåstigning og stormflo Mer uforutsigbarhet lokalitet, frekvens og intensitet endres

5 Relevante klimadata og fremskrivninger www.klimatilpasning.no

6 Eksempel råtefare Hva er relevant for området/bygget/omgivelsene/hvilke klimautfordringer er det viktigst å ta hensyn til ? Se klimastart

7

8 Byggesak og tilpasning til klimaendringer Plan- og planbestemmelser for området (kommuneplanens arealdel, reguleringsplan), temakart og utredninger Nye analyser og utredninger på byggesaksnivå. Samarbeid på tvers og tverrfaglig samarbeid

9 Klimatilpasning i pilotprosjekter Framtidens bygg ”Ved utforming av bygninger, anlegg og uteområder skal det legges vekt på løsninger som tar hensyn til dagens og framtidens klima.” –Løsningene som velges bør: Bidra til at regnvannet brukes som ressurs Er bærekraftige Bidra til bedre bymiljø Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar9

10 Forventninger til pilotprosjektene 1.Strekke seg lengre i å finne og velge løsninger enn det som er vanlig i tilsvarende prosjekter. 2.Det er vurdert hvordan dagens og framtidens klima vil påvirke bygget og hvilke konsekvenser det kan føre til. Effekt av regn og regnskyll (sikker grunn, overvann, fuktskader, økt råtefare) Fare for flom, stormflo, havnivåstigning 3.Oppfølging av funn i pkt. 1 med konkrete løsninger for å hindre skade.

11 I praksis kan dette innebære at: Bygningers plassering, form og beplantning i området skal bidra til et godt lokalklima med lune solrike uteplasser. Lokal overvannshåndtering (LOD) 3 trinns strategi utarbeidet av Norsk Vann brukes. –Grønne tak –Regnbed –Blågrønn faktor (BGF) –Åpne flomveier Fuktskader på bygg 11

12 Lokalklima Bygningers plassering, form og beplantning i området skal bidra til et godt lokalklima med lune solrike uteplasser. Lokal klimaanalyse? Vind Sol osv.

13 Bygg – mer utsatt for fuktskader Mer nedbør og fuktighet bidrar til økt belastning på materialer og konstruksjoner både på kort og lang sikt. Materialer og bygningsmessige detaljer tilpasses stedet Velge byggemetoder og løsninger for å forhindre fuktskader Plassering og utforming av bygg Mer vedlikehold Nye løsninger

14 Eksempler - klimatilpasning av bygg i flomutsatte områder Ikke bygg ! (TEK 10) Heve grunnen Tåler vann Vanntett Ikke innrede kjeller Heve elektriske anlegg (stikkontakt oppe på vegg, ikke pumper og lignende i kjeller /1 etasje) Varsle - flytte det som ikke tåler å bli vått Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar14

15 Lokal overvannshåndtering – bygg som del av løsningen Grønne tak Grønne vegger Frakobling av takvann

16 Uteområdene Harde flater vs permeable flater (grønne, blå, grå) Vann som problem vs vann som ressurs? Ta vare på flomveiene (unngå nye problem eller flytting av problem) Bruk vannet som et estetisk element godt bymiljø grønt og blått Bruke og videreutvikle stedets naturlige fortrinn ( åpne bekken, bevar myra, eplehagen! )

17 Blågrønn faktor (BGF) 17 Hjelpemiddel for å sikre større innslag av blågrønne kvaliteter i nye byggeprosjekter 1.Regneark –beregne blågrønn faktor 2.Eksempelsamling 3.Juridiske betraktninger

18 Forventninger til pilotprosjektene Harde flater erstattes av permeable Regnvann håndteres på overflaten og mest mulig lokalt Bruke og videreutvikle stedets naturlige fortrinn Vann – en ressurs i byen Grønne og blå arealer som en del av løsningen LOD, 3 trinns strategi fra Norsk Vann (infiltrere, fordrøye og forsinke, lede bort) Grønne tak Regnbed BGF som hjelpemiddel eller tilsvarende Urbane flomveier Unngå å lukke bekker (heller åpne lukkede bekker)

19 19 Enebolig til salgs i Flatanger. Ikke festetomt. Visning i Roan på torsdag, Rørvik på fredag. Behjelpelig med flytende rente. Adresseavisen 11.02.2006 (foto: Harald Sæterøy )


Laste ned ppt "Klimaendringer og utfordringer for bygg og tomt Framtidens bygg Torsdag 6. februar 2014 Gry Backe, Fagkoordinator, klimatilpasning i Framtidens byer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google