Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nytteverdi for kommunene ved å bruke forsikringsdata – Case-studie Fredrikstad Geir Torgersen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nytteverdi for kommunene ved å bruke forsikringsdata – Case-studie Fredrikstad Geir Torgersen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nytteverdi for kommunene ved å bruke forsikringsdata – Case-studie Fredrikstad Geir Torgersen

2 Min bakgrunn Sivilingeniør, NTH 1994, institutt for vassbygging 13 års erfaring fra teknisk etat / VA-etat i kommuner Fra 2011 ansatt ved Høgskolen i Østfold i Fredrikstad, underviser bl.a. i vann- og miljøteknikk. Jobber deltid med doktorgrad ved NMBU. Tema for doktorgradsoppgaven: «Optimale tiltak for å hindre over- svømmelse i byer».

3 Skadedata brukt i analysen i Fredrikstad 9default Installasjon GUtvendig vann- og avløpsanlegg HVanninntrengning utenfra gjennom grunn IVanninntrengning utenfra over grunn Kilde INedbør Årsak ESlitasje og eldde (normalt > 30 år) GStopp i avløp. Tilbakeslag IYtre påvirkning JDrenering •1375 nedbørsskader 2006-12

4 Eks. 1: Når oppstår skadene i Fredrikstad?

5 Eks 2: Hva har kommunen registrert av nedbørsskader uten tilgang til skadedataregisteret*? *Saker som har blitt kjent for Fredrikstad kommune gjennom forliksak fra 2006-08 er ikke medregnet her.. Alle nedbørsskader: Kommunens VA-etat har i regneark registrert alle meldinger om skade. Alle tilbakeslagsskader

6 Eks. 3: Koble skadedataregisteret med avløpsmodeller 6 Nettmodell til venstre (Widerøe 2010): •Simulert 10 års regn + 30% klimatillegg – tilsvarer litt under 35 mm på 1 time •Rød soner - vannet står mer enn 1m over kum •Gul og grønn sone viser også oversvømmelser Mange Masteroppgaver ved UMB har handlet om Veumfeltet - et av de mest flomutsatte områdene i Fredrikstad. 14. august 2008: ca. 40 mm på 1 time •15 av 247 nedbørsskader hadde adresse i Veumfeltet •5 stk utenfor fargelagte soner

7 Eks 4: Skadekostnad i kjellere*  Mange av kjellerne er ikke godkjent av bygningsmyndighetene for å innredes. *Data er hentet fra Masteroppgave med analyse av regressaker, ikke fra skadedataregisteret

8 Viktige årsaker til oversvømmelser i byer 8 •Avløpssektoren vil i framtiden være nødt til å satse på: •Fleksible løsninger •Tverrfaglig samarbeid •Urbanisering – mer tette flater •Utilstrekkelig vedlikehold/fornyelse av avløpssystemet •Klimaendringer  Vi kan vente mer overvann ! Foto: Ole P. Skallebakke, Fredrikstad kommune

9 Framtidsrettet overvannsfokus 9 Tilgang til skadedata kan bidra til: •å tenke mer helhetlige løsninger for overvann •større tverrfaglig samarbeide •at flere fleksible løsninger vurderes •å måle nytteeffekten av overvannstiltakene

10 Forsikringsbransjen Frigjøring av register Feedback/ bedre register Kommunen Økt press og krav om resultater Abonnent/kunde Økte krav oppfølging av ulovlig bygging etc. Mer fokus på effekten av tiltak Mer fokus på flomproblematikken Økt differen- siering av forsikringer Færre skader TID Bidra til økt fokus på fleksible løsninger og tverrfaglig samarbeid En mulig utvikling…

11 Er det nyttig at kommunene får tilgang til skadedataregisteret? 11 Jeg mener svaret er JA!

12 12 FEM TIPS FØR DU BRUKER MALEN! Hovedfonten i malen er Tahoma. Store bokstaver i titler. Vær vennlig og følg dette systemet. Denne malen har fire ulike typer sider. >> 1: Hvileside eller Startside: UMBs logo preget på et foto. >> 2: Tittelside: Her legger du inn foredragets tittel og navn. >> 3: Innholdsside a): Vanlig lysark, men med en svak bakgrunn. >> 4: Innholdsside b): Vanlig lysark, men uten bakgrunn. Innholdssidene har en stolpe til venstre. Her skal du legge inn foredragstittel. I Office 2007 bør du skrive dette på første side, og siden lage kopier av denne, da du ellers må skrive inn dette på alle sider. Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Nytteverdi for kommunene ved å bruke forsikringsdata – Case-studie Fredrikstad Geir Torgersen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google