Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

University of Stavanger Business School Frå særstilling til omstilling Kunnskap og kompetanse: Viktigare enn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "University of Stavanger Business School Frå særstilling til omstilling Kunnskap og kompetanse: Viktigare enn."— Utskrift av presentasjonen:

1 University of Stavanger Business School http://www.uis.no/Mohn Twitter: @Mohnitor Frå særstilling til omstilling Kunnskap og kompetanse: Viktigare enn nokon gong Klaus Mohn, Professor 1 UHR: Økonomiledersamling 21. april 2016

2 Bak oss ligg ein eventyrleg oppgang 2 Kjelder: Oljedirektoratet, Norges Bank Investment Management, eigne utrekningar (utsikter for SPU). Store inntekter for næringsliv, hushald – og politikarar Norsk olje- og gassproduksjon Millionar fat oljeekvivalentar per dag Statens pensjonsfond – Utland Total kapital (1000 mrd kr, løpande prisar) ??? * Inklusiv bidrag frå endringar i kronekursen.

3 Ekstraordinær utvikling sidan årtusenskiftet 3 Kjelder: Statistisk sentralbyrå Driven av oljepris, politikk og teknologi Investeringar på norsk sokkel …og oljeprisen (Mrd kr (nom); USD/fat) Oljeprisen sidan 1970 Brent blend, USD/fat (2012-prisar) Trend Glidande gjennomsnitt

4 Ressursbasert rikdom: Kva seier teorien? 4 Kan Noreg være upåverka av tidenes tippegevinst?  Ressursrikdom svekker konkurranseevna…  … aukar kostnaden ved omstilling  Ressursrikdom svekker vekstevna  Etterslep i læring og nyskaping  Sosiale og politiske faktorar  Konflikt og krig  Utfordringane er sjeldan påtrengande i oppgangstider Kjelde: Mohn (2015). Resource revenue management and wealth neutrality. Working Paper. University of Stavanger. January 2015.

5 5 Midlertidig tilbakeslag eller langsiktig normalisering? Det store fallet i oljeprisen Oljeprisen sidan 1970 Brent blend, USD/fat (2012-prisar) Gjennomsnitt

6 6 Korreksjon eller krise?

7 Det store fallet i oljeprisen 7 Eit oljeprissjokk er ikkje eit oljeprissjokk Oljeprisen sidan 1970 Brent blend, USD/fat (2012-prisar)  Kva er kjelda til sjokket?  Kor lenge vil prisfallet vare? Trend

8 Det store fallet i oljeprisen 8 Eit oljeprissjokk er ikkje eit oljeprissjokk Klassifisering av oljeprissjokk etter opphav og varigheit Varigheit Relativ rolle for etterspurnad Negative sjokk Positive sjokk Oljeprisen sidan 1970 Brent blend, USD/fat (2012-prisar) 1990 Gulf-krise 1999 Oppsving 2002 Mini-resesjon 2004-2008 Auka etterspurnad 2008 Finanskrise 2014 Skifer-sjokk Glidande gjennomsnitt

9 Oljeselskap under press 9 Kjelder: Platts, rapportar frå selskapa, http://www.statoil.com/IR.http://www.statoil.com/IR Inntektene strekk ikkje lenger til…

10 Investorane strammar tøylene 10 Kortsiktig utfordring: Lønsemd og avkastning Blanda suksess Vekst og lønsemd for internasjonale oljeselskap (%)  Aksjonærane er skuffa…  … over lønsemd og avkastning  Sprik i marknadssyn…  … gir sprik i verdsetting  Høgare krav frå investorane… ... dempar investeringsutsiktene Kjelder: Deutsche Bank, UBS Warburg.

11 Oljeprisen spelar ei rolle… 11 Kjelde: International Monetary Fund. World Economic Outlook. April 2015. … for investeringar og produksjon Oljepris og investeringar Respons på eit oljeprisfall på 1 prosent (%) Investeringar og oljeproduksjon Respons på eit investeringsfall på 1 prosent (%)

12 Medvinden legg seg 12 Oppsvinget blir utsett, gong på gong Stadig svakare utsikter Vekst i verdsøkonomien (%) Kjelder: Deutsche Bank, UBS Warburg.

13

14 Etter festen kjem testen 14  Norsk økonomi er prega av petroleum  Kortsiktige utsikter er tett knytt til oljeprisen  Den store oppgangstrenden er i ferd med å flate ut  Utfordringer går hand i hand med muligheiter Tema til ettertanke Illustrasjon: The Economist.


Laste ned ppt "University of Stavanger Business School Frå særstilling til omstilling Kunnskap og kompetanse: Viktigare enn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google