Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hovedstyremøte 21. april 2004. Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hovedstyremøte 21. april 2004. Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hovedstyremøte 21. april 2004

2 Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) og produksjonsgapet i Inflasjonsrapport 1/04. Prosent KPI-JAE Produksjonsgap Pengemarkedsrente (høyre akse) Kilde: Norges Bank Kronekurs, I-44 (venstre akse) Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

3 Hovedstyremøte 21. april 2004 Foliorenten 1) 1) Tidspunktet for rentemøter er markert med kryss. Norges Banks syn på inflasjonen to år fram etter rentebeslutningen er indikert med pil fra krysset. Pil nedover betyr at Norges Bank etter rentebeslutningen så det som mer sannsynlig at inflasjonen om to år ville bli lavere enn 2½ prosent enn at den ville bli høyere. Kilde: Norges Bank

4 Hovedstyremøte 21. april 2004 Konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) Jan. 01 - mar. 04. Anslag feb. 04 - des. 06 fra IR 1/04. Tolvmånedersvekst. Prosent Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Norskproduserte varer og tjenester KPI-JAE Importerte konsumvarer

5 Hovedstyremøte 21. april 2004 Importvektet valutakurs (I-44) 1 Dagstall. 3. nov. 2003 – 19. apr. 2004 Kilde: Norges Bank KPI Rentemøte 11. mars 1) Fallende kurve betyr styrking av kronekursen

6 Hovedstyremøte 21. april 2004 Sysselsetting Sesongjustert. Antall i millioner Kilde: EcoWin / Nasjonale statistikkilder USA (venstre akse) Tyskland (høyre akse)

7 Hovedstyremøte 21. april 2004 Konsumpriser i USA, euroområdet, Storbritannia og Sverige. Prosentvis vekst fra samme måned året før Kilde: Bureau of Labor Statistics, Eurostat, Office for National Statistics, SCB Storbritannia (HICP) USA (KPI uten mat og energi) Euroområdet (HICP) Sverige (UND1X)

8 Hovedstyremøte 21. april 2004 Utviklingen i internasjonale aksjeindekser Dagstall, 01.01.03 – 19.04.04. Indeksert, 01.01.03 = 100 Japan, Topix USA, S&P Kilde: EcoWin Norge, OSEBX Europa, Stoxx

9 Hovedstyremøte 21. april 2004 Renter på tiårs statsobligasjoner Effektive rentesatser. Dagstall. 01.01.03 – 19.04.04 Tyskland USA Kilde: Norges Bank og EcoWin Norge

10 Hovedstyremøte 21. april 2004 Historiske og forventede styringsrenter per 19. april 2004. Dagstall. Jan. 1999- jun. 2005 Storbritannia Euroområdet USA Kilde: EcoWin, Bloomberg, Bank of England og Norges Bank Sverige

11 Hovedstyremøte 21. april 2004 Oljepris Brent Blend (Nordsjøolje) USD og EUR per fat. Dagstall. 1999-2005 Kilde: Telerate, IPE og Norges Bank Futurespriser i USD 16. april. 2004 Forutsetning IR 1/04 EUR per fat USD per fat

12 Hovedstyremøte 21. april 2004 Forventede styringsrenter i Norge og hos handelspartnerne Mars 2004 – juni 2005 Forventet styringsrente i Norge Forventet styringsrente hos handelspartnerne Kilde: Norges Bank Per 19. april Per 10. mars

13 Hovedstyremøte 21. april 2004 BNP Fastlands-Norge, privat konsum og investeringer Prosentvis vekst fra kvartalet før. Sesongjustert BNP Fastlands-NorgePrivat konsum og investeringer Investeringer i Fastlands- Norge ekskl. off. sektor Kilde: Statistisk sentralbyrå Konsum i husholdninger og ideelle org.

14 Hovedstyremøte 21. april 2004 Varekonsumindeksen 1995 = 100. Sesongjustert volum. Jan. 2002 – feb. 2004 2002 2003 2004 Kilde: Statistisk sentralbyrå

15 Hovedstyremøte 21. april 2004 Førstegangsregisterte personbiler til husholdninger Ujusterte tall. Tolvmånedersvekst. Prosent Kilde: Opplysningsrådet for veitrafikken Nye personbiler til husholdninger Nye personbiler til husholdninger og import av brukte biler

16 Hovedstyremøte 21. april 2004 Pris på bruktbolig 1000 kr per kvm. Jan. 2000 – mar. 2004 NEF, sesongjustert NEF, ujustert OBOS (inkludert fellesgjeld) Kilde: Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) og OBOS

17 Hovedstyremøte 21. april 2004 Prisindeks for kontor- og forretningseiendommer 2000 = 100 SSB Bergen (OPAK) Oslo (OPAK) Kilde: Statistisk sentralbyrå og OPAK

18 Hovedstyremøte 21. april 2004 Sysselsatte personer Sesongjustert. Antall i millioner Kilde: Statistisk sentralbyrå

19 Hovedstyremøte 21. april 2004 Importerte konsumvarer Totalt og enkelte varegrupper justert for avgiftsendringer Tolvmånedersvekst. Prosent Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Biler Klær og skotøy Audiovisuelt utstyr Importerte konsumvarer

20 Hovedstyremøte 21. april 2004 Arbeidsledige (AKU), registrerte arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak Prosent av arbeidsstyrken. Sesongjustert. Jan. 1990 – mar. 2004 Registrerte ledige og personer på arbeidsmarkedstiltak Registrerte ledige AKU-ledighet Kilde: Statistisk sentralbyrå, Aetat Arbeidsdirektoratet og Norges Bank

21 Hovedstyremøte 21. april 2004 KPI-JAE. Historisk utvikling (blå) og anslag fra IR 1/04 (rød). Sesongjustert tre-måneders glidende gjennomsnitt omregnet til årlig rate og tolvmånedersvekst 1). Okt. 03 – nov. 04 Anslag 1) Søylene viser tre-måneders glidende gjennomsnitt. Kurvene viser tolvmånedersvekst. Stiplet søyle viser nytt anslag for april som følge av ny historie Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Historie

22 Hovedstyremøte 21. april 2004 Historisk og forventet 3-måneders rentedifferanse mot handelspartnerne og importvektet valutakurs (I-44) 1) Dagstall. Jan 2002 – juni 2005 I-44 1) (venstre akse) 3-måneders rentedifferanse (høyre akse) 1) Stigende kurve betyr styrking av kronekursen Kilde: Norges Bank 19. april 2004 10. mars 2003

23 Hovedstyremøte 21. april 2004 Innenlandsk kreditt fordelt på husholdninger og ikke-finansielle foretak (K2) og samlet gjeld Fastlands-Norge (K3) Tolvmånedersvekst. Jan. 1998 - feb. 2004 Kreditt til ikke-finansielle foretak (K2) Samlet gjeld Fastlands-Norge (K3) Kilde: Norges Bank Kreditt til husholdninger (K2)


Laste ned ppt "Hovedstyremøte 21. april 2004. Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google