Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NHOs Afrikanettverk 20. mars 2012

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NHOs Afrikanettverk 20. mars 2012"— Utskrift av presentasjonen:

1 NHOs Afrikanettverk 20. mars 2012
4. april 2017 NHOs Afrikanettverk 20. mars 2012 Mette Masst, Fagdirektør, Næringsutvikling i Sør, UD

2 Næringsliv skaper utvikling
Hva norske myndigheter gjør for å fremme private investeringer i utviklingsland

3 På regjeringen.no

4 ”Det er først og fremst politikk og næringsutvikling som driver land framover” ”Privat sektor har alltid og over alt vært driveren i økonomisk vekst”

5 Fra innledningen: ”Regjeringen ønsker å bidra til en betydelig økning i investeringene i de fattigste utviklingslandene. Vi ønsker bl.a. å stimulere norske selskaper til å engasjere seg i disse landene. ”

6 (Forts) ”Derfor har norske myndigheter opprettet en rekke tiltak som på ulike vis skal bidra til å redusere investors risiko tilstrekkelig til at det utløser økte private investeringer. Tiltakene muliggjør ulike former for offentlig-privat samarbeid. Men den offentlige støtten kan bare være en begrenset avlastning: Selskapenes investeringer må være kommersielt motivert, og de må selv bære den vesentlige risikoen.”

7 Norske myndigheter kan bistå med (1):
Kunnskap og praktisk tilrettelegging IN, Intsok, Intpow, ambassadene Finansielle støttetiltak Norfund Norad Business MatchMaking Garantier

8 Norske myndigheter kan bistå med (2)
Internasjonale avtaler – økt forutsigbarhet Frihandelsavtaler Skatteavtaler Bilaterale investeringsbeskyttelsesavtaler??

9 Bistand til å utløse kommersielle investeringer:
Bør kanaliseres gjennom institusjoner som er satt opp for å jobbe mot privat sektor Har kompetanse Har egnede redskaper Unngår utfordr. med EUs subsidieringsreglement, ODA-regler, policy om ubunden bistand mm

10 Olje-/gass-eventyret
Maks ringvirkninger i lokal økonomi (local content) Kompetansebygging og yrkesopplæring - Gavefinansiere fra Norad og ambassadene - Mobilisere bidrag fra større bedrifter med langsiktige perspektiver (bedre bruk av CSR-midler)?

11


Laste ned ppt "NHOs Afrikanettverk 20. mars 2012"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google