Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

CREE Minibrukerseminar Fleksibilitet på etterspørselssiden i kraftmarkedet Professor Nils-Henrik M. von der Fehr Oslo, 10. november 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "CREE Minibrukerseminar Fleksibilitet på etterspørselssiden i kraftmarkedet Professor Nils-Henrik M. von der Fehr Oslo, 10. november 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 CREE Minibrukerseminar Fleksibilitet på etterspørselssiden i kraftmarkedet Professor Nils-Henrik M. von der Fehr Oslo, 10. november 2014

2 Innledning Ny teknologi utvider mulighetene for måling, overføring av data og styring –toveiskommunikasjon –løpende priser Økende innslag av vind- og solkraft krever større fleksibilitet i andre deler av markedet –mindre aktuelt i Norge (Norden) enn andre steder Problemstillinger –forbrukeradferd –prisrespons og rasjonering –aktører og forretningsmodeller –rammebetingelser 10. november 2014von der Fehr: Fleksibilitet på etterspørselssiden i kraftmarkedet

3 Forbrukeradferd Tradisjonell konsumentteori –nyttemaksimering, gitt priser og inntekt Produksjonsteknologi –elektrisitet som innsatsfaktor for forbruksgoder Etterspørsel etter elektrisitet avhenger av –behov –priser –produksjonsteknologi Andre momenter –transaksjons-/tilpasningskostnader –vaner, oppfatninger, kultur 10. november 2014von der Fehr: Fleksibilitet på etterspørselssiden i kraftmarkedet

4 Priser, teknologi og respons Prissignaler med høyere frekvens –timesoppløsning Gevinst ved å flytte forbruk fra høypris- til lavprisperioder –potensiell gevinst mindre i Norge (Norden) enn i andre land Responsen avhenger av måten signalene formidles på –type, plassering og utforming av målere og applikasjoner –brukerstøtte, annen informasjon, kontekst, sosiale nettverk –først og fremst reduksjon i generelt forbruk Responsen forsterkes dersom tilpasningen automatiseres –varmtvannsbeholdere, varmeovner, kjøleanlegg, frysere Kostnader –utstyr –transaksjonskostnader 10. november 2014von der Fehr: Fleksibilitet på etterspørselssiden i kraftmarkedet

5 Fjernstyring og rasjonering Timesmåling gir sterkere kortsiktig prisrespons –utjevning av forbruk over tid –redusert forbruk i høylastperioder Balansering krever i tillegg rasjonering –overstyring av forbruksbeslutninger –automatisert (frekvensbasert) –manuelt (markedsbasert) –kontrakter 10. november 2014von der Fehr: Fleksibilitet på etterspørselssiden i kraftmarkedet

6 Markedet for fleksibilitet Aktører –distributører/nettselskaper –detaljist –aggregatorer –utstyrsleverandører –softwareprodusenter Forretningsmodeller –strømsparing (forbrukstilpasning, energieffektivisering, “smarte hjem”) –salg av fleksibilitet (balansetjenester, effekt) 10. november 2014von der Fehr: Fleksibilitet på etterspørselssiden i kraftmarkedet

7 Forskningsspørsmål Hvordan vil ny teknologi endre forbrukernes adferd? –prisrespons –balansetjenester Hvilke aktører og hvilke forretningsmodeller har størst mulighet til å lykkes? Hvordan må rammebetingelsen utformes for å legge til rette for utnyttelse av teknologien? –regulering av målevirksomheten 10. november 2014von der Fehr: Fleksibilitet på etterspørselssiden i kraftmarkedet


Laste ned ppt "CREE Minibrukerseminar Fleksibilitet på etterspørselssiden i kraftmarkedet Professor Nils-Henrik M. von der Fehr Oslo, 10. november 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google