Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

25. april 2006 •1•1 Privatisering og liberalisering set ud fra en konkurrence-økonomisk synsvinkel Nils-Henrik M. von der Fehr Universitetet i Oslo Dansk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "25. april 2006 •1•1 Privatisering og liberalisering set ud fra en konkurrence-økonomisk synsvinkel Nils-Henrik M. von der Fehr Universitetet i Oslo Dansk."— Utskrift av presentasjonen:

1 25. april 2006 •1•1 Privatisering og liberalisering set ud fra en konkurrence-økonomisk synsvinkel Nils-Henrik M. von der Fehr Universitetet i Oslo Dansk forening for Konkurrenceret Copenhagen Business School, 24. april 2006

2 25. april 2006 •2•2 EU Energy Sector Inquiry 2005-2006 •Bakgrunn • stigende elektrisitetspriser • klager fra (industrielle) kunder over mangelfull konkurranse •Konkurranseundersøkelse (Art. 17 Regulation 1/2003) • konkurranseforholdene på markedet • hvorvidt markedssvikt skyldes brudd på konkurranseloven •Foreløpig rapport: fem barrierer for utvikling av markedet • markedskonsentrasjon • vertikal integrasjon • mangelfull integrasjon av markeder • manglende transparens • prisdannelsen

3 25. april 2006 •3•3 Stigende elektrisitetspriser • Kilde: EU kommisjonen

4 25. april 2006 •4•4 Særtrekk ved elektrisitetsmarkedet •Aktiviteter i verdikjeden • produksjon • transport •transmisjon (høyspenning, maskede nett) •distribusjon (lavspenning, radiale nett) • handel •engros •detalj •Regulerte og markedsbaserte aktiviteter • naturlig monopol i transmisjon og distribusjon • konkurranse i produksjon og handel •Tilgang til nett • nødvendig for tilgang til markedet • tredjepartsadgang

5 25. april 2006 •5•5 Særtrekk ved elektrisitetsmarkedet forts. •Sentralisert systemkontroll • kontinuerlig fysisk balanse (spenning, frekvens) • andre systemtjenester •Lav prisfølsomhet • små virkninger på etterspørselen av endringer i pris • store prisvariasjoner som følge av endringer i tilbud • elektrisitet kan ikke lagres •Vertikal integrasjon • produksjon og detaljhandel • transmisjon og produksjon • distribusjon og detaljhandel

6 25. april 2006 •6•6 Sentrale elementer i (EUs) reguleringsregime •Rett til å velge tilbyder • gradvis åpning av markedet for ulike forbrukergrupper • full åpning pr. 1 januar 2007 •Tredjepartsadgang til nett • regulerte tariffer •Separasjon av monopol- og konkurranseaktiviteter • juridisk, regnskapsmessig og ledelsesmessig, men ikke eiermessig • unntagelse for mindre enheter (< 100.000 kunder) •Uavhengig regulant •Handel på tvers av land • håndtering av flaskehalser • prinsipper for tariffering og betaling

7 25. april 2006 •7•7 Markedskonsentrasjon •Tiltagende konsentrasjon blant produsenter • innen nasjonale markeder (”national champions”) • på tvers av nasjonale markeder •Avgrensede, regional markeder • fysiske begrensninger i transmisjonsnettet • mangelfull integrasjon •Markedsmakt • mulighet til å holde tilbake kapasitet • lav prisfølsomhet i etterspørselen

8 25. april 2006 •8•8 Det relevante marked •Markedsdimensjoner • produkt • geografi • tid •Produktdimensjon • elektrisitet versus andre energiformer • fysiske versus finansielle kontrakter •Geografisk dimensjon • transmisjon i nett • flaskehalser •Tidsmessig dimensjon • betydningen av flaskehalser varierer over tid

9 25. april 2006 •9•9 Flaskehalser i transmisjonsnettet • Kilde: EU-kommisjonen

10 25. april 2006 • 10 Eksportbegrensning

11 25. april 2006 • 11 Importbegrensning

12 25. april 2006 • 12 Oppsummering markedskonsentrasjon •Markedene er mindre enn mange tror • nasjonale eller enda mindre • varierer over tid •Konsentrasjon er derfor høyere enn den kan synes • nasjonalt baserte produsenter •Betydning av konsentrasjon større enn i andre markeder • lav prisfølsomhet • kapasitetsbegrensninger • liten likviditet •Derfor behov for stram konkurransepolitikk • fusjoner og oppkjøp • misbruk av dominerende stilling

13 25. april 2006 • 13 Prisdannelse •Prisdannelsen er kompleks • mange ulike teknologier (gass, kull, hydro, vind, kjernekraft) • mange forskjellige markeder (spot, kontrakt, finansielle) • både regulerte og markedsbestemte elementer • politiske inngrep (energiintensiv industri, miljøtiltak) •Liten tillit til prissignaler • uavhengige (ikke-integrerte) produsenter • forbrukere •Usikkerhet skaper barrierer • etablering • investering

14 25. april 2006 • 14 Vertikal integrasjon •Produksjon og detaljhandel • likviditet i engrosmarkeder • barriere for etablering av uavhengige produsenter og detaljister •Produksjon og transmisjon • tilgang til transmisjonsnett • tilgang til systemtjenester •Distribusjon og handel • diskriminering av eksterne detaljister • tilbakeholdelse av informasjon • kryssubsidiering

15 25. april 2006 • 15 Integrasjon av markeder •Det felles indre marked er ingen realitet • fysiske barrierer i form av flaskehalser i overføringsforbindelser • mangelfull koordinering mellom systemoperatører • inkompatibel markedsdesign • handelstariffer •Håndtering av flaskehalser • lav effektiv kapasitet • langsiktige kontrakter •Kapasitetsutvidelser • økonomiske incitamenter • mulighet for nye investorer (”merchant investment”)

16 25. april 2006 • 16 Manglende transparens •Prisinformasjon • energi • transport •Tilgjengelig kapasitet • transmisjonsnett • overføringsforbindelser • produksjonskapasitet • balansetjenester og reserver •Myndighetsregulering • konsesjonsregler • økonomiske incitamenter

17 25. april 2006 • 17 Konklusjon •Konkurranse på elektrisitetsmarkedet forutsetter • et betydelig antall uavhengige, vertikalt separerte enheter • tilstrekkelig kapasitet i transmisjonsnett • effektiv koordinering på tvers av regioner •Men, tiltagende konsentrasjon • horisontalt • vertikalt •Og manglende koordinering på tvers av land • integrasjon av markeder • harmonisering av regelverk •Derfor ser det ikke så lyst ut • konkurranserettslige virkemidler ikke tilstrekkelige • behov for strukturelle tiltak


Laste ned ppt "25. april 2006 •1•1 Privatisering og liberalisering set ud fra en konkurrence-økonomisk synsvinkel Nils-Henrik M. von der Fehr Universitetet i Oslo Dansk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google