Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Styr Smart I Smarte Nett

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Styr Smart I Smarte Nett"— Utskrift av presentasjonen:

1 Styr Smart I Smarte Nett
Markedsdrevne kontrollkonsepter for SmartGrid/AMS orienterte energisystemer Jan Berntzen Energy Solution Architect Tieto, Utility

2 Energimarkedet Utility company Tradisjonelt AMI Demand Response
-1930 2010 2015 2020 2030+ Tradisjonelt “Enveis kommunikasjon” AMI “Toveis kommunikasjon“ Demand Response “Effektive markeder” Smart grid “Smarte toveis leveranser” Manuelle måleravlesninger Manuelle prosesser Overkapasitet i nett/produksjon Reduserte driftskostnader Automatiserte prosesser Selvbetjening Fakturering av reellt forbruk Elastisk prising Reduserte topper Reduksjon av CO2 ved produksjon Restrukturering av nettkapasitet Automatisering/Self-healing Desentralisert lagring Distribuert produksjon Mobilitet/elektriske biler Nye betalingsløsninger Produksjonskapasitet Tradisjonelle løsning /estimert faktura Utility company Tradisjonelle systemer Automatisering Realtids fakturering Komplekse løsninger Kunnskap/kontroll av forbruk Energimarkedet Prissignaler Lavere forbruk/ Nye prisprodukter Energilagring Kunde Prissignal Prissignal Prissignal Distribuert produksjon E-mobiliitet Etterspørsel Mikroproduksjon Som en innledning til det jeg skal si om ” Markedsdrevne kontrollkonsepter for SmartGrid/AMS orienterte energisystemer”, skal jeg kikke litt inn i krystallkulen og si litt om hvordan jeg tror energiverdenen vil utvikle seg de nærmeste årene. Energibransjen, slik vi kjenner den er i endring. Som illustrert på denne figuren er vi på vei fra en verden med manuelle måleravlesninger, “dumme målere”, manuelle prosesser og a-konto avregning av estimert forbruk mot det mange kaller AMI (Advanced Metering Infrastructure) < Klikk>. Vi får smarte målere, som kommuniserer med energiselskapet og vi får regning på reelt forbruk . Kundene får kunnskap om sitt eget forbruk. I Norge forventer vi at smarte målere skal innføres innen < Klikk, klikk>. Neste trinn i utviklingen blir såkalt demand/response, hvor vi får nye timesbaserte eller effektbaserte tariffer og forbruk som påvirkes av prisene. Energimarkedet blir mer dynamisk og vil påvirkes både av produksjonskapasitet, overføringskapasitet og etterspørsel. Vi tror at man etter hvert vil tilnærme seg det vi ser i Telecom verdenen og gå mot realtidsfakturering. Vi er nå på god vei inn i SmartGrid verdenen.<Klikk> I denne ”bright new future” vil vi endelig begynne å realisere alle løftene som vi har hørt om lenge. Energinettet har en helt annen grad av automatisering enn vi har i dag, teknologier for energilagring begynner å bli modne og lokal produksjon er utbredt. Vi vil se nye aktører som opptrer som virituelle kraftleverandører (VPP’er) og et helt annet spekter av energitjenester enn vi kan drømme om i dag. Smarte målere Smarte målere Elektriske biler Tradisjonelle målere Tradisjonelle målere Tradisjonelle målere Tradisjonelle målere Realtids fakturering og forbruksmønstre

3 Konseptet – vår tilnærming
Attraktivt verdiforslag (energieffektivitetet, spare penger, være “grønn”) Forenkling Finne kundens G-punkt Utfordre silotenkning, helikopterperspektiv Innovative forretnings/markeds-modeller Ny bruk av eksisterende teknologi “Communities” og aggregering Utnytte komplementære behov Så, hvordan skal vi , i dagens situasjon, tilnærme oss fremtidens konsepter. Vi tror det er mulig, allerede om få år, å realisere spennende tjenester for å “Styre smart i smarte nett”, som prosjektet vårt heter. Vi tror videre at nøkkelen til dette ligger i å tilnærme seg problemstillingen på følgende måte: Vi må ha et attraktivt verdiforslag som både appellerer til lommeboka og kundens rasjonelle side, samtidig som vi appellerer til det som interesserer, motiverer og engasjerer, vi må rett og slett finne kundens G-punkt. Videre mener vi at vår unikhet ligger i at vi fokuserer på helheten og utfordrer silo-tenkningen. Vi må ta et helikopterperspektiv og se hvordan teknologi, marked og behov spiller sammen. Vi tror også at noe av cluet ligger i å tenke ”communities” og aggregering. Vet å hjelpe kunder til å organisere seg i større enheter (som ikke nødvendigvis er knyttet til geografisk lokasjon), oppstår plutselig en enhet med betydelig tyngde som kan ta roller i markedet som produsent av fornybar energi eller lastreserve som kan kobles ut. Det ligger også muligheter for å utnytte komplementære behov innefor en gruppe. Et godt eksempel på dette er flere steder i landet hvor man benytter overskuddsvarme fra kunstisanlegg til å varme opp kunstgressbaner om vinteren. Hensikten er ikke å finne opp ny og revolusjonerende teknologi, men sette det sammen på nye og innovative måter. Spotify er et godt eksempel på dette. Hvem ville for få år siden tro at CD-bransjen var død allerede i dag. Selv jeg som ble født før det hadde vært mennesker på månen, har pakket alle CD’ene mine opp på loftet og erstattet CD-samlingen med en PC. Ikke spesielt avansert teknologi, men en ny spennende forretningsmodell som treffer markedets behov.

4 ESCO Prosumer management platform Analysis tools
Energy contracts Spot prices Weather forecasts Prosumer management platform Analysis tools 3rd party solutions vendors Planning tools Operation surveillance ESCO - 3rd-party Energy Services - Demand/Response - VPP/ Microgrid - Etc. Helt konkret så jobber vi i en av arbeidspakkene i prosjektet med å lage en “Prosumer management plattform” som kan opereres av en ESCO (Energy Services Company) for å implementere ideene som jeg har skissert tidligere i dette foredraget. ESCO’en leverer energitjenester til en gruppe av enheter som kan være både privatkunder, næringsbygg eller offentlige bygg. Agenter lokalt, spiller sammen med agenter i plattformen for å realisere tjenestene. Virkemidlene for styring som er til rådighet lokalt er lokal produksjon og styrbare laster. Disse kan styres direkte ved å installere styringsmoduler eller indirekte ved å integrere seg mot energistyringssystemer, SD og SCADA-systemer. Informasjon om forbruket får man fra smarte målere. Interaksjon med kunden kan være med lokale displayer som Pc eller TV eller via app’er på mobiltelefoner Sosiale media kan benytter for å motivere, engasjere og informere kunden om hva som skjer. Plattformen kombinerer lokale styringsmuligheter med global informasjon om energipriser, energikontrakter, værmeldinger og kunnskap om forbruksprofiler for kundene i en gruppe. Det finnes allerede leverandører på markedet som realiserer deler av den funksjonaliteten som vi ønsker (som Tendril og GridManager) og disse kan benyttes som subsystemer eller agenter på plattformsiden. Konseptet ser på helheten og skal dekke hele verdikjeden, fra planlegging og analyse, via installasjon til drift og overvåkning av et operativt system. SCADA/ SD systems Local production Meter data Loads Home display Social media

5 ESCO verdiøkning Spare penger, ha det gøy og gå til sengs med god samvittighet @ggregator for kundegrupper Kjøpe i bulk (engros) Delta i regulerkraftmarkedet VPP (Virtuelle kraftverk) Utnytte komplementære behov Sette brikkene sammen (marked og teknologi) Energipriser og prognoser Energikontrakter Kontroll av lokale laster og lokal produksjon Kunnskap om forbruksprofiler og bygningers energikarakteristikk Støtte hele verdikjeden Støtte både analyse, planlegging, installasjon og driftsfase Tjenesteorientert tilnærming Kunden kjøper energitjenster og velger ulike profiler ESCO Så, for å oppsummere, hva er vår verdiøkning? Vi gjør det mulig for kunden å spare penger, ha det moro og gå til sengs med god samvittighet Vi er en aggregator for en kundegruppe. Dette gir muligheter for: Å kjøpe strøm i bulk Å delta i regulerkraftmarkedet Å operere som et virtuelt kraftverk Å utnytte komplementære behov Vi setter brikkene sammen: Energipriser og prognoser Energikontrakter Styring av lokal produksjon og lokale laster Kjennskap til kundenes og bygningenes energiprofil Vi dekker hele verdikjeden Vi har en tjenesteorientert tilnærming og tilbyr kundene ulike profiler som f eks kan være økonomi, grønn forbruker, komfort Det er dette vi jobber med i prosjektet og vi skal jobbe videre med å konkretisere og implementere disse ideene og jeg er overbevist om at vi har en innovativ tilnærming som vil gi spennende resultater i løpet av prosjektets gang. Takk for meg!


Laste ned ppt "Styr Smart I Smarte Nett"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google