Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KAP. 2: BUDSJETT-RESTRIKSJON

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KAP. 2: BUDSJETT-RESTRIKSJON"— Utskrift av presentasjonen:

1 KAP. 2: BUDSJETT-RESTRIKSJON
A. KONSUMENT-TEORIEN Konsumenten velger det beste "knippet av goder" han/hun har til rådighet.  B. ANVENDELSER Teste teorien (mot empiri) Prediksjoner om konsumentatferd. Anvendes i: markedsanalyser nytte-kostnadsanalyser virkemiddelanalyser etc. C. KONSUMENTTEORI - TO DELER: "har råd til” "best" 

2 D. TERMINOLOGI og NOTASJON
"Knippe av forbruksgoder" Eksempel: 2 goder (x1, x2) - hvor mye av gode 1 og gode 2 (p1, p2) - priser på gode 1 og gode 2 m - Inntekt/budsjett p1x1+ p2x2< m Budsjettrestriksjon Konsumentens budsjettsett: Alle "knipper" (x1, x2) som tilfredsstiller restriksjonen

3 F. BUDSJETTLINJE Enkelt å illustrere (to dimensjoner)
  E. FORENKLING: TO GODER Enkelt å illustrere (to dimensjoner) Ikke noe stort problem: "Gode 2" kan være et sammensatt gode (alle andre goder enn gode 1) x2: Penger brukt på alle andre goder enn x1. F. BUDSJETTLINJE p1x1+ p2x2= m x2 = m/ p2 – (p1/p2)x1 Skjæringspkt.? Stigningstall?   (p1/p2): Alternativ kostnad for x1

4 G. ENDRINGER I PRISER OG INNTEKT
parallellforskyves utover p1 ­ p2 ­ Alle priser . t Û Inntekt . (1/t) (Alle priser og m) . t Û ? Budsjettlinja uendret Relative priser Setter p2 lik 1. ("Numeraire good"), Regner p1 og inntekt i x2-enheter: (p1/ p2)x1+ x2= m/p2

5 H. AVGIFTER, SUBSIDIER, RASJONERING
Mengdeavgift (t) på gode 1 gir ny pris: (p1+t) Eksempel: bensinavgift pr liter "Verdi"avgift (r) (prosent-påslag) gir: (p1+r.p1)= (1+r)p1 Eksempel: Merverdiavgift Subsidier?   "Hodeskatt" ("lump sum tax") Forbruksnøytral skatt. Rasjonering


Laste ned ppt "KAP. 2: BUDSJETT-RESTRIKSJON"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google