Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Refleksjoner etter NVEs notat Medlemsseminar KS Bedrift og DEFO 11/2-10 Jørgen Bjørndalen ECgroup Oslo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Refleksjoner etter NVEs notat Medlemsseminar KS Bedrift og DEFO 11/2-10 Jørgen Bjørndalen ECgroup Oslo."— Utskrift av presentasjonen:

1 Refleksjoner etter NVEs notat Medlemsseminar KS Bedrift og DEFO 11/2-10 Jørgen Bjørndalen ECgroup Oslo

2 ECgroup AS Kreativ kraft… Ove T. NesbøMaria R Johansen Linn Naper Lise Eriksen Samfunnsøkonomiske analyser Rammevilkår Nett Strategi og utvikling Energi og mijø Ellen Bakken Jørn BuggeHåvard MoenJørgen Bjørndalen Ola T. Atkinson Eirik JørumTorgeir Olsen Sverre LøkkenSvein Sandbakken Kristian Heide Ingunn Vagstein 2

3 God rapport med gode konklusjoner!  Minst 3 skrivefeil  Noen tunge passasjer 3

4 Mine stikkord Utgangspunkt for oppdraget Tariffutjevning og anleggsbidrag  Landstariff  Utvidelse av sentralnettet  Mulighet for reduserte anleggsbidrag for produksjon Reguleringen av nettselskapene 4

5 Min oppfatning av utgangspunktet … må sees i sammenheng … ta utgangspunkt i  Fornybarmål  Tilknytningsplikt  Formålsbestemmelsen i Energiloven 5

6 Energilovens formål … produksjon, overføring, … av energi … samfunnsmessig rasjonell … “Alt” skal være samfunnsøkonomisk rasjonelt  Summen av ALLE ulemper < summen av alle fordeler Stortinget har IKKE endret formålsbestemmelsen 6

7 Tilknytningsplikten Nesten likestilling mellom tilknytning av forbruk og produksjon  Produksjon kan avvises dersom totalkostnad (kraftverk + nettkostnad + miljøkostnad) er høyere enn verdien Restriksjoner på tariffering  Forbruk må dekke økte nettkostnader Løsning  Økt bruk av anleggsbidrag for produksjon  Også i masket nett 7

8 Fornybarmål 20-20-20  Grønne sertifikater  Enovas vindkraftprogram  10-20-? TWh småkraft  X 000 MW offshore vind  … (hva blir det neste?) 8

9 Hva er tariffer og regulering? Virkemidler Mål  Samfunnsmessig rasjonell  Gi incentiver  Rimelig fordeling av kostnader  Korrekte priser • volum < kostnader ⇒ spleiselag 9

10 Mine stikkord Utgangspunkt for oppdraget Tariffutjevning og anleggsbidrag  Landstariff  Utvidelse av sentralnettet  Mulighet for reduserte anleggsbidrag for produksjon Reguleringen av nettselskapene 10

11 Landstariff For å unngå skjev belastning på noen forbrukere (?) NVE: Lik tariff for like kunder  Differensiering etter spenningsnivå  Likt fastledd og likt energiledd for like kunder  Likt fastledd og ulikt energiledd kunne vært et alternativ 11

12 Landstariff – mine refleksjoner Uklart hva som egentlig ønskes  Marginalkostnader i flere dimensjoner ER geografisk ulike  Kapasitetskostnad, tapskostnad, …  Harmonisering sikrer gale incentiver  Formålsbestemmelsen ligger fast… Hvorfor er like nettpriser rettferdig?  Kommunale tjenester SKAL ha ulik pris (selvkost)  Avfallshåndtering er også infrastruktur  Hva med eiendomspriser?  Og tomatpriser? Og bensinpriser? 12

13 Alternativ til landstariff – mine refleksjoner Utjveningsordning et bedre alternativ  Enklere og mer målrettet Øvre grense ≤ 60 mill Finansiering over statsbudsjettet billigst  Minst dødvektstap 13

14 Mine stikkord Utgangspunkt for oppdraget Tariffutjevning og anleggsbidrag  Landstariff  Utvidelse av sentralnettet  Mulighet for reduserte anleggsbidrag for produksjon Reguleringen av nettselskapene 14

15 Utvidelse av sentralnettet Flere potensielle fordeler  Unngår lokalisering pga historiske lokale kostnader  Unngår underinvestering av hensyn til lokale tariffer  Enklere å foreta felles investeringer  Mer konsistent beregning av marginaltap NVE er kanskje ikke like tydelig på potensielle ulemper eller utfordringer… 15

16 Utvidelse av sentralnettet - refleksjoner “NVE legger til grunn at en endring … kun har betydning for tariffering …”  Effektivitetsincentiver?  Redusert press for rett bruk av anleggsbidrag  Utfordringer mhp innleie av anlegg  Investeringer i målere  Organisatoriske konsekvenser? 16

17 Stabile tariffer - refleksjoner “… hindre årlige svingninger i tariffen.”  Hvorfor det? 17

18 Mine stikkord Utgangspunkt for oppdraget Tariffutjevning og anleggsbidrag  Landstariff  Utvidelse av sentralnettet  Mulighet for reduserte anleggsbidrag for produksjon Reguleringen av nettselskapene 18

19 Reduserte anleggsbidrag for produksjon Politisk ønske om reduserte kostnader for eiere av ny fornybar produksjon NVE peker på anleggsbidragets rolle  Gi signal om kostnader ved ulik lokalisering  Bidra til rettferdig kostnadsfordeling Dersom anleggsbidrag fjernes (for produksjon)  Konsesjonsbehandling av nettilknytning av produksjon  “Uthuling” av områdekonsesjon Bedre å inkludere anleggsbidrag i “støtteberettigete” kostnader  Sikres automatisk ved grønne sertifikater 19

20 Mine stikkord Utgangspunkt for oppdraget Tariffutjevning og anleggsbidrag  Landstariff  Utvidelse av sentralnettet  Mulighet for reduserte anleggsbidrag for produksjon Reguleringen av nettselskapene 20

21 Regulering av nettselskapene NVE peker på at reguleringen er sammensatt  Direkte reguleringer (tilknytningsplikt, leveringsplikt, krav til driftssikker stand og kvalitet) skal sørge for investeringer og vedlikehold ihht samfunnets krav  Den økonomiske reguleringen skal  Gi incentiver til effektivitet (rimeligst mulig gjennomføring)  Sikre avkastning slik at selskapet får tilgang på kapital Valg av modell for økonomisk regulering  Dagens modell vs alternativer  NVE vil arbeide videre med dagens modell  Inntil noen overbeviser om at andre modeller er overlegne 21

22 Regulering av nettselskapene - refleksjoner Bra at selskapene ber om mer penger  Da har de incentiver til å være nøysomme!  Men det betyr ikke at dere skal få mer penger! Flere klager over at reguleringen er kompleks  Men det gjelder andre markeder også Og at investeringer ikke er lønnsomme  Riktig, de er ikke det!  Det er derfor man har monopol  Side 16 22

23 Side 16: Investeringer og avkastning Kravet til rimelig avkastning gjelder ikke hvert enkelt år eller hvert enkelt anleggsmiddel/investering 23

24 Side 16 “Hvis enkelte nettselskaper tilpasser seg slik at de kun vil gjennomføre investeringer som gir en avkastning som er like høy eller høyere enn NVE-renten, vil forventet avkastning for disse selskapene bli høyere enn forutsatt i reguleringen.” 24

25 Side 16 “Hvis alle følger samme prinsippet vil imidlertid avkastningen i gjennomsnitt likevel ikke bli høyere enn NVE-renten, men investeringsnivået vil bli for lavt.” 25

26 Regulering handler om tillit, tillit og tillit Reguleringsperiode vs investeringenes levetid  5-10 år vs 70-80 år? Investor skal ha tillit til at plikttro og effektiv adferd vil resultere i passende avkastning  Stoler du ikke på NVE – selg!? Utfordring for regulator  Og for de regulerte! 26

27 ECgroup AS - kontaktinformasjon Trondheim Beddingen 8 7014 Trondheim Oslo Fridtjof Nansens plass 6 0160 Oslo +47 986 09 000 jorgen@ecgroup.no www.ecgroup.no Jørgen Bjørndalen ECgroup AS Takk for oppmerksomheten! 27


Laste ned ppt "Refleksjoner etter NVEs notat Medlemsseminar KS Bedrift og DEFO 11/2-10 Jørgen Bjørndalen ECgroup Oslo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google