Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til temadag! Litt om Norsk senter for prosjektledelse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til temadag! Litt om Norsk senter for prosjektledelse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til temadag! Litt om Norsk senter for prosjektledelse
Introduksjon av dagens vertskap, Capgemini En kort introduksjon til dagens tema 16. mars 2007

2 Norsk senter for prosjektledelse
Medlemsdrevet Fullfinansiert av medlemsorganisasjonene. Medlemmene setter agendaen. Fokus på forskning Nasjonal utvikling av kompetanse innen prosjektledelse til medlemmenes nytte og internasjonal anerkjennelse. Initiativtaker til opprettelse og gjennomføring av forskningsprosjekter innen prosjektledelse. Fokus på utvikling og spredning av kompetanse En arena hvor alle interesserte kan møtes, utveksle og diskutere erfaringer og lære av hverandre. Tett samspill mellom forsknings-, nettverks- og utdannings- virksomhet 16. mars 2007

3 Samarbeidsmodell Styret Daglig ledelse 16. mars 2007

4 Dagens vertskap 16. mars 2007

5 Omstilling – fra prosjekt til varig endring
Kontekst for denne temadagen: Endringer er et vanlig fenomen og organisasjoner vil alltid være i endring. Endringer er nødvendig for å møte nye utfordringer og endrede rammebetingelser. Dagens organisasjoner står overfor nye utfordringer i form av økt internasjonalisering, globalisering, endring fra vare- til tjenesteproduksjon, stadig større påvirking fra IKT og kunnskapsbedriften kommer mer i fokus. Har organisasjonene den nødvendige endringskompetansen for å kunne overleve? 16. mars 2007

6 Hva er omstilling? Omfatter følgende forhold i en organisasjon:
Endring i oppgave, teknologi og/eller mål og strategi Endringer i organisasjonens struktur Endring i organisasjonens kultur Viktige organisatoriske konsekvenser av endringene: Interne maktforhold endres Organisasjonens forhold til omgivelsene endres Jacobsen og Thorsvik (2002) 16. mars 2007

7 Strategier for endring
Diktatorisk endring Kalles ofte ”kommandørmodellen” eller ”top-down”. Dominerende i klassisk litteratur. Fokus på utforming av strategi, ikke iverksettelse. Karismatiske endringsstrategier Tilstedeværelse av en karismatisk leder skaper oppslutning om en større endring. Evnen til kommunikasjon er meget viktig. Inkrementell utvikling Endring skjer i små, inkrementelle steg (ofte bottom-up) Organisasjonsutvikling Vektlegger deltakelse, personlig utvikling og samarbeid. Dominerende i den siste tiden. Jacobsen og Thorsvik (2002) 16. mars 2007

8 Motstand mot endring - årsaker
Frykt for det ukjente Brudd på en psykologisk kontrakt Tap av identitet Symbolsk orden endres Maktforhold endres Krav om nyinvesteringer (f.eks. i kompetanse) Dobbeltarbeid (i en periode) Sosiale bånd brytes Utsikter til personlig tap Eksterne aktører ønsker stabilitet Jacobsen og Thorsvik (2002) 16. mars 2007

9 Temadagens hovedtema Dagens presentasjoner skal belyse følgende tema:
Hvordan mobiliserer man organisasjonen for endring? Hvordan gjennomfører man omstillingsprosjekter? Hvordan sikrer man oppnåelse av ønsket gevinst? 16. mars 2007


Laste ned ppt "Velkommen til temadag! Litt om Norsk senter for prosjektledelse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google