Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NTEs strategiske virksomhetsområder

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NTEs strategiske virksomhetsområder"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 NTEs strategiske virksomhetsområder
Nett Leverings-sikkerhet Infrastruktur Forvaltning Forsyningssikkerhet Energi Vann Vind Andre energiformer Marked Kundefokus Merkevare Bredbånd Elektro Forr.utvikling Kapital Kompetanse Kundebase Organisasjons-utvikling

3 Hvem jobber med forretningsutvikling
Forretningsutvikling basert på Åpen Innovasjon Hvem jobber med forretningsutvikling Så er det faktisk sånn at de ledende teorier på område ligner veldig på vår tenkning. 3

4 NTE jobber allerede nært med viktige miljø for kunnskapsutvikling og innovasjon
HiNT HiST TFoU Sintef Proneo Kunnskapsparken NTNU Partnere for Nyskaping Nyskapingsstimulerende tiltak Innovator StartStøtte Idéaksellerator Midt-Norge; Venture Cup og Midt-Norge Take-off. POSISJON/Djervhetspriser for kvinnelige entreprenører Nettverksbygging Topplederkonferansen Utspring Tematiske satsinger Designpriser nasjonalt og regionalt, og regionalt designseminar. Grønn trøndersk satsing; - Skape dialog om en slik satsing i Midt-Norge, Fremtidens bygg, Startstøtte pris innen miljøteknologi

5 Kraftsituasjonen i Midt-Norge Varighetskurve 2010, prisområde NO3
Installert vintereffekt pr. 2005 Periode:

6 Energikilder og energibruk Norge

7 Smart Grid – et energisystem i endring
Export/ import EVs and

8 Forbruksendring som følge av kundens respons
Flere kabler til utlandet, vindkraft og elbiler vil føre til større prisvariasjoner Kraftmarkedet vil endres som følge av AMS Mer avansert styringer i nettet og hos kunden Kunden vil følge prisendringene i markedet Kunden etablerer energistyringssystem Kunden kan bli styrt fra nettselskapet

9

10 The Norwegian Smartgrid Centre
Fremtidens intelligente kraftsystem, motivert av klima-utfordringene og samfunnets økende avhengighet av stabil energi Et stort tverrfaglig integrasjonsprosjekt hvor mange fagområder og industriaktører må finne sammen Senteret etablert våren 2010 Nasjonalt senter for forskning, utvikling, testing og demonstrasjon av Smartgrid Organisert som en forening med et styre som ledes av Terje Gjengedal, professor NTNU og forskningsdirektør Statnett NTE sitter i styret for senteret og er en aktiv bidragsyter Medlemmer i senteret: FOU: NTNU, Sintef, Inkubator Halden, Høgskolen i Narvik Næringsliv: DNV, Hafslund Nett, NTE, Powel, Statkraft, Statnett, Tieto, Telenor, ABB, Doble Transinor, Lyse, Embriq, Siemens

11 NTE – BYGGET Smarte Energiløsninger
Veksthus som solfangere Varme- og Isvannsnett over tak Varmelager og Isvannslager Varmegjenvinning fra/til ventilasjon Fasadeisolasjon og vinduer TEK 2007 CHP- drift av reservekraftverk Veksthus som solfangere Varme og kalde opplevelser Varmegjenvinning fra serverrom Energieffektivisering og energiomlegging i NTE sine bygg VISJONER Energiløsningene i NTE sine egne bygg skal være forbilder for våre kunder og ansatte Energieffektivisering og - omlegging i NTE sine bygg skal danne grunnlag for å videreutvikle NTE som leverandør av framtidsrettede energiløsninger til sine kunder EFFEKTMÅL Redusere energikostnadene med 30-50% fra 2009 til 2013 Kvalifisere NTE til tverrfaglig planlegging, etablering og drift av smarte energiløsninger for næringsbygg, og bli operatør for ENOVA Grunnvanns-brønn Trepellets-topplastkjel Fasadesolfangere og fasadeisolasjon

12 Framtidig samspill i det Trønderske energisystemet
Lokal energifangst og - produksjon Sentral-produsert elektrisitet Fjernvarme og -kjøling Avfall Sol Vind Vann Biomasse Varmepumpe Biomasse Avfall Eksporterbare energiprodukt

13


Laste ned ppt "NTEs strategiske virksomhetsområder"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google