Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fremtidens elektriske energisystem er et Smart Grid

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fremtidens elektriske energisystem er et Smart Grid"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fremtidens elektriske energisystem er et Smart Grid
Landsbyleder: Prof. Ole-Morten Midtgård, NTNU – Institutt for elkraftteknikk

2 Det eksisterende elektriske energisystemet er kåret til Den største ingeniørbragden i det 20. århundre! Av National Academy of Engineering (USA) Se: greatest engineering achievements of the 21st century Men basert på et paradigme med sentralisert, storskala kraftgenerering i den ene enden, og passive forbrukere i den andre enden:

3 En ny tid krever et nytt paradigme
Ny fornybar energi og distribuert generering i stor skala Dermed mismatch mellom tidspunkt for maksimal generering og tidspunkt for maksimalt forbruk Bedre utnyttelse av samfunnets totale ressurser Aktive kunder som kanskje også selv genererer elektrisitet Elektriske biler som skal lades og spille sammen med elnettet Elektrifiseringen av fattige land Klimautfordringene → Smart Grid

4 Fagområder Smart Grid engasjerer mange fagområder, både tekniske og ikke-tekniske. Ved NTNU er det etablert et ”kjerneteam” innen Smart Grid og listen nedenfor viser hvilke institutt som interesserer seg for fagområdet: IME - Institutt for elkraftteknikk SVT og CenSES -Institutt for industriell økonomi HF - Institutt for tverrfaglige kulturstudier SVT - Institutt for sosiologi og statsvitenskap IME - Institutt for teknisk kybernetikk IME - Institutt for elektronikk og telekommunikasjon IME - Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap IME - Institutt for telematikk IVT- Program for industriell økologi SVT- Institutt for industriell økonomi NT - Institutt for materialteknologi I denne landsbyen er perspektiver fra alle disse fagområdene velkommen, men se også nærmere spesifikasjon på siste side.

5 Forskjellige definisjoner av Smart Grid avhengig av perspektiv:
Fra elkraft, kanskje : Et fleksibelt elektrisitetsnett hvor nye anvendelser* integreres «plug and play» med eksisterende infrastruktur. Fra IKT, kanskje: Et elektrisitetsnett hvor alle komponenter har en IP-adresse og kan kommunisere toveis med hverandre, en del av «Internet of things». Fra økonomi, kanskje: Et elekrisitetsnett som sikrer et fritt, transparent marked for omsetning av elektrisk energi. Fra samfunnsfag, kanskje: Et middel for å realisere en visjon om en bærekraftig fremtid. *Med anvendelser menes her for eksempel integrasjon av fornybare, stokastiske og distribuerte elektrisitetskilder, både små og store; lagring av elektrisk energi; forvaltning og styring av komponenter på lastsiden; styring av aktiv og reaktiv effekt; intelligent integrasjon av elektriske biler; monitorering og styring av elektrisk energiflyt for maksimal stabilitet og pålitelighet.

6 Mulige temaer for denne landsbyen
Solenergi og Smart Grid – en visjon for år Tverrfaglig perspektiv, men kompetanse fra elkraftsiden er viktig EUs 20:20:20-mål og Smart Grid – and beyond ; inkludert Norge vs. EU Kan ha et politisk eller teknisk utgangspunkt avhengig av gruppesammensetning. Elkraft bør være representert Smarte strømmålere & Smart Grid – hva og hvorfor, samt personvern Kan ha samfunnsfaglig, økonomisk eller teknisk perspektiv. Elkraft bør være representert Annen tematikk Hvordan kan Smart Grid teknologier bidra til energieffektivisering? Er det smart å bruke vaskemaskinen om natten? Hvordan skal vi få med kundene på laget (bedrifter, husholdninger) slik at de blir mer energibevisste – hvordan vil de respondere å få mer informasjon om energibruk og priser? Hvilke muligheter er det for ”lokal, småskala” produksjon (solceller, vind…) og hvor smart er det å utnytte kortreist kraft? Hvordan kan elbilen integreres? Hvordan kan vi estimere kost/nytte/miljøgevinster av ulike smart grids teknologier? Hvilke former for kommunikasjon er de smarte? Hva med datasikkerhet og personvern? Hvordan kan Smart Gridteknologier være til nytte for kraftnettet?

7 Eksternt samarbeid Landsbyen samarbeider med The Norwegian Smartgrid Centre – Her er bl.a. følgende bedrifter med:


Laste ned ppt "Fremtidens elektriske energisystem er et Smart Grid"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google