Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Relevant utdanning med høy kvalitet – realistiske forventninger til norsk høyere utdanning Marianne Harg, president i Tekna NOKUT-konferansen 21.4.2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Relevant utdanning med høy kvalitet – realistiske forventninger til norsk høyere utdanning Marianne Harg, president i Tekna NOKUT-konferansen 21.4.2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Relevant utdanning med høy kvalitet – realistiske forventninger til norsk høyere utdanning Marianne Harg, president i Tekna NOKUT-konferansen 21.4.2010

2 Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening Relevant utdanning for alle? Høy internasjonal kvalitet? Hva har vi råd til? Forskningsbasert utdanning koster Skille mellom gradsutdanning og kortere Hva må vi ta oss råd til? ”Overutdanning”? Holde høy kvalitet på sitt utdanningsnivå Kan 75 tilbydere gi relevant, høyere utdanning med høy kvalitet? Noen få kan gjøre ”alt”; alle skal gjøre noe svært bra

3 Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening Grunnlaget må være godt Stadig flere unge tar høyere utdanning og må ha: Ferdigheter og innsikt som trengs Evne til å bruke det de har lært Evne til å tilegne seg ny kunnskap Forutsetning: Utdanninger som gir dem god generell kompetanse – som grunnlag for spesialisering i arbeidslivet Utdanninger som gir dem ferdigheter og forståelse for det praktiske

4 Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening Det er ikke spørsmål om teknologiutviklingen vil fortsette, men med hva! Teknologi vil være driver i de fleste sektorer i samfunnet Vi må ha solid kompetanse i bunn for å påvirke utviklingen i riktig retning

5 Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening Studentene velger fritt … Trenger vi mer styring av studievalg? Nei! Politisk styring på rammenivå Institusjonene definerer sine fagområder og egen utdanningskapasitet Arbeidsmarkedet påvirkes gjennom utdanningssystemet Vi må tåle noen ”feilvalg”!

6 Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening Utdanner vi dem vi trenger? Utfordrende å opprettholde eksportrettet verdiskaping Industrinæringen krymper Olje og gassproduksjonen reduseres Verdens utfordringer krever ny kunnskap Klimautfordringene En økende og aldrende befolkning Smarte helsetjenester

7 Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening Vi skal være verdensmestere – i noe! Vi utfører 1% av verdens forskning – utdanningen må baseres på de 100%! … og anvendes til å styrke norsk kunnskap Bygg opp noen få, solide nisjer som nasjonale utdanningssatsinger Etablere internasjonalt samarbeid Internasjonalt orienterte lærings- og forskningsmiljøer Eksponer studenter for de fremste kunnskapsmiljøene internasjonalt Hent internasjonale stjerner til Norge

8 Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening Hva bør vi gjøre? Forsterke kontakten med arbeidslivet Særlig viktig for de som utformer og driver studieprogram Utvide professor II ordningen – sats på undervisning Bruk kompetanse fra næringslivet mer inn i høyere utdanning Synliggjøre suksess i arbeidslivet Oppleve at utdanningen er nyttig OPS i høyere utdanning? – samarbeid om bygg, utstyr og lærekrefter Utvid samarbeid med industripartnere om avansert utstyr og finansiering av professorater

9 Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening Solid kunnskap - grunnlag for senere veivalg


Laste ned ppt "Relevant utdanning med høy kvalitet – realistiske forventninger til norsk høyere utdanning Marianne Harg, president i Tekna NOKUT-konferansen 21.4.2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google