Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 11.SEPTEMBER 2013 Stikkord og dato.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 11.SEPTEMBER 2013 Stikkord og dato."— Utskrift av presentasjonen:

1 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 11.SEPTEMBER 2013 Stikkord og dato

2 Mestring – fleksibilitet - gjennomføring Positive trekk og trender ved skolenSkolens visjon og verdierSamarbeid – skole  hjem Stikkord og dato Samarbeid - skole - hjem2

3 Positive trekk ved skolen  Skolen har en flott elevgruppe og atferden er god  Elevene våre trives ved skolen  Mange elever har god innsats  Skolens bidrag til elevenes læring er også positivt. Mange elever "løftes" fra de kommer inn i skolen og til de forlater  MEN  Mange elever har forutsetninger for å yte mer og avslutte skolegangen med bedre resultater  Vi har også elever som krever tett oppfølging, både faglig og sosialt. Her vil vi gjerne ha samarbeid med foreldre/foresatte Stikkord og dato Samarbeid - skole - hjem3

4 Positive trekk ved skolen Lier satser særlig på:  At skolen skal være et godt sted å være og et godt sted å lære  Tilpasset opplæring og "tidlig innsats" for elever som har behov for dette  Skolen har tett oppfølging av elever med mye fravær og faglige problemer  Faglig opprustning og kompteanseutvikling av lærerne  Gode systemer for tett oppfølging av gruppene (kontaktlærere/gruppelærerråd) og nært samarbeid mellom lærerne  Vi er opptatt av å øke statusen for yrkesfagene – skolen skal utdanne gode yrkesutøvere for framtiden Stikkord og dato Samarbeid - skole - hjem4

5 Skolens visjon – våre verdier GjennomføringFleksibilitetMestring Stikkord og dato Samarbeid - skole - hjem5

6 Mestring Dette betyr at vi leter etter styrkene hos eleven og ønsker at:  Eleven opplever mestring ut fra sitt nivå  Hun/han utfordres og opplever støtte gjennom stadige forventninger om å yte og utvikle seg videre  Elever som ikke har blitt tilstrekkelig utfordret i tidligere skolegang, møtes med forventninger og ambisjoner  En åpen, tolerant og inkluderende kultur, i et positivt læringsmiljø preget av tillit, respekt og verdsetting Stikkord og dato Samarbeid - skole - hjem6

7 Fleksibilitet - betyr at det ved Lier er:  Enkelteleven i fokus, samtidig ansvarlig deltaker i fellesskap og mangfold  Ved Lier skal det være «Rom for alle – blikk for den enkelte»  Fleksibilitet i organisering av opplæringen for å møte ulike elevers spesifikke behov  Vi vektlegger variasjon og motivasjon Stikkord og dato Samarbeid - skole - hjem7

8 Fleksibilitet – betyr "tidlig innsats"  «Tidlig innsats mot frafall» = «tett på» fra første skoledag  Elever som sliter skal møtes med «tidlig innsats». Vi jobber ikke etter en "vent og se"- tilnærming  Dette krever nært samarbeid mellom:  Elev  foresatt  skolen  For å lykkes trengs dere (foresatte/foreldre)  Mitt råd er derfor:  Ikke slipp ungdommene ennå – de trenger dere – vi trenger dere Stikkord og dato Samarbeid - skole - hjem8

9 Gjennomføring – fullføre og bestå Alle elever skal nå lengst mulig – for å lykkes betyr dette at:  Elevene er mye tilstede – og følges opp systematisk  Dette krever egeninnsats fra elevene og hjelp fra dere foresatte Stikkord og dato Samarbeid - skole - hjem9

10 Mestring – fleksibilitet – gjennomføring At vi har følgende forventinger for elevene:  At de kommer presis og med riktig utstyr  Er tilstede hele dagen  Samhandle godt med lærere og medelever  For mange elever kreves det at hjem og skole samarbeider tett og følger opp hele tiden Målet er at flest mulig av våre elever skal fullføre og bestå og oppnå yrkes- eller studiekompetanse Stikkord og dato Samarbeid - skole - hjem10

11 Mestring – fleksibilitet – gjennomføring LærereForesattElev De viktigste partene er: Stikkord og dato Samarbeid - skole - hjem11

12 Mestring – fleksibilitet – gjennomføring Vårt felles ønske er at flere elever skal lære mer, gjennomføre og bestå. For å klare dette trengs samarbeid mellom:  Elever  Foreldre/foresatte  Kontaktlærere/lærere/andre ansatte v/skolen  Elevtjenesten m/rådgivere/spesialpedagogisk koordinator/helsesøster/PPOT  Rektor og resten av ledelsen  Politiet/Uteseksjonen "Det trengs en hel landsby for å oppdra et barn" Stikkord og dato Samarbeid - skole - hjem12

13 Mestring – fleksibilitet – gjennomføring ElevtjenestenPresentasjon av kontaktlærerneFordeling til gruppevise samtaler Stikkord og dato Samarbeid - skole - hjem13


Laste ned ppt "VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 11.SEPTEMBER 2013 Stikkord og dato."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google