Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ENDRINGSLEDELSE – MAKT OG MENING

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ENDRINGSLEDELSE – MAKT OG MENING"— Utskrift av presentasjonen:

1 ENDRINGSLEDELSE – MAKT OG MENING
OPPSLUTNING OG MOTSTAND I ENDRINGSPROSESSER

2 ENDRING SOM NORMALTILSTAND
ØKT INTERDEPENDENS INTERNASJONALISERING/GLOBALISERING HANDEL MIGRASJON TEKNOLOGISK ENDRINGSTAKT FRA EDB TIL IKT TIL AI «MOTERIKTIG» ENDRING SOM «DET MODERNE»

3 STADIG VIKTIGERE ENDRINGSLEDELSE Å INITIERE ENDRING
GJENNOMFØRE ENDRING STYRE ENDRING ENDRINGSLEDELSE

4 LOGIKK PROBLEM/ MULIGHET MÅL/ KRAV LØSNING/ VIRKEMIDLER IVERK- SETTING
MÅLING/ EVALUERING

5 UTFORDRING 1: ULIKE VIRKELIGHETSFORSTÅELSER
ORGANISASJONER SOM SOSIAL SYSTEM – BESTÅENDE AV MENNESKER ET MANGFOLD AV SYNSPUNKTER, OPPFATNINGER OG MENINGER

6 MANGFOLD MAN SER «ULIKE VIRKELIGHETER» MAN SER «VIRKELIGHETEN ULIKT»
ULIKE ARBEIDSSTEDER ULIKE JOBBER/OPPGAVER ULIKE NIVÅER MAN SER «VIRKELIGHETEN ULIKT» ULIK BAKGRUNN ULIKE PRIORITERINGER

7 FORTOLKNING DRIVKREFTER DRIVKREFTER SLIK DE SLIK DE ”ER” OPPFATTES

8 UTFORDRING 2: ULIK VEKTLEGGING
KAN VÆRE ENIGE I VIRKELIGHETSBESKRIVELSE MEN KAN LIKE ELLER MISLIKE DEN I ULIK GRAD DET SOM ER RIKTIG FOR ORGANISASJONEN TRENGER IKKE VÆRE GODT FOR DEN ENKELTE UENIGHET BASERT I INTERESSER

9 UTFORDRING 3: KAUSALITET
GÅR PÅ VALG AV TILTAK UKLAR KAUSALITET IKKE: HVIS X, SÅ Y MEN: HVIS X, SÅ MULIGENS Y I TILLEGG ENDRES KAUSALE RELASJONER OVER TID

10 PLANLAGT ENDRING TAR UTGANGSPUNKT I «NOENS» OPPFATNING AV VIRKELIGHETEN TAR UTGANGSPUNKT I «NOENS» LØSNINGER TAR UTGANGSPUNKT I «NOENS» PREFERERTE VIRKEMIDLER

11 «NOEN» PLANLAGT ENDRING ALLTID DREVET AV ENDRINGSAGENTER
DISSE ER IKKE «ALLE» JO STØRRE OG MER KOMPLEKS ORGANISASJON, JO MER OMFATTENDE ENDRING… …DESTO STØRRE SANNSYNLIGHET FOR AT «NOEN» IKKE REPRESENTERER «ALLE»

12 LOGIKK PROBLEM/ MULIGHET MÅL/ KRAV LØSNING/ VIRKEMIDLER IVERK- SETTING
MÅLING/ EVALUERING «NOENS» ANALYSE «NOENS» ØNSKER «NOENS» KAUSALITET «NOENS» PLANER «NOENS» KRITERIER

13 ENDRINGSLEDELSE ENDRINGSLEDEREN ER DENNE «NOEN»
ENDRING VIL SOM REGEL KREVE AT NOEN ENDRER ATFERD ENDRINGSINITIATIV VIL DERMED BLI MØTT MED REAKSJONER FRA DEM SOM FORVENTES Å ENDRE SEG

14 VANLIGE REAKSJONER AKTIV OPPSLUTNING/ENGASJEMENT (PASSIV) AKSEPT
”KJEMPEBRA!” (PASSIV) AKSEPT ”OK, DA” APATI OG LIKEGYLDIGHET ”BOHICA” PASSIV MOTSTAND ”IKKE REGN MED MEG” AKTIV MOTSTAND ”IKKE F….”

15 MOTSTAND VS OPPSLUTNING
OPPSLUTNING LIKE VANLIG SOM MOTSTAND MACHIAVELLI – ”REFORMATOREN MÅ REGNE MED KAMP MED SINE MOTSTANDERE, … …OG KUN LUNKEN STØTTE FRA SINE TILHENGERE” MOTKREFTER (OPPLEVES) OFTE STERKERE ENN OPPSLUTNING

16 DRIVKREFTER OG MOTKREFTER
ENDRING DRIVKREFTER

17 Å FORSTÅ MANGFOLDET I BEVEGGRUNNER
HVORFOR MOTSTAND? Å FORSTÅ MANGFOLDET I BEVEGGRUNNER

18 1) FAGLIG UENIGHET ENDRING = USIKKERHET
UKLART BEHOV FOR ENDRING (”Hvorfor?) UKLARE EFFEKTER AV ENDRING UKLARE KAUSALSAMMENHENGER (ENDRING  EFFEKT) DERMED – ULIKE OPPFATNINGER OG UENIGHET

19 2) FRYKT FOR DET UKJENTE ”HVA VIL SKJE MED MEG?”
USIKKERHET KNYTTET TIL: EGEN JOBB/OPPGAVE FAGLIG KOMPETANSE SOSIALT MILJØ MOTSTAND SOM ”RASJONELL REAKSJON” FOR Å MINSKE ANGST

20 3) FØLELSEMESSIG TAP MENNESKER INVESTERER FØLELSER I ARBEIDSPLASSEN
FRA FYSISKE LOKALER OG STEDER…. …VIA ”TEKNOLOGI”…. …TIL OPPGAVER ARBEIDSPLASSEN SOM ”HJEMSTAVN” MOTSTAND SOM ”SORGREAKSJON”

21 4) SYMBOLSK ORDEN ENDRES
ORGANISASJONER SOM SYMBOLSKE ENHETER (IKKE MINST FYSISK) FYSISKE FORHOLD VISER ”ENS PLASS I SYSTEMET” PLASSERING AV KONTOR, STØRRELSE, PRIVATLIV,…. UNIFORMER, DISTINKSJONER UTSTYR, HYLLEMETER,…

22 5) REELLE MAKTFORHOLD ENDRES
HIERARKIER ENDRES FYSISK PLASSERING I INFORMASJONSSTRØM ENDRES FORMELT UFORMELT VANSKELIGERE Å TA KONTAKT MED BESLUTNINGSTAKERE (AVSTAND)

23 6) SOSIALE BÅND BRYTES KOLLEGAER – FELLESSKAP, VENNER
FYSISK ENDRING ENDRER KOLLEGIALE RELASJONER KAN MISTE KONTAKT MED ”VENNER” KAN BLI TVUNGET TIL Å ARBEIDE MED ”FIENDER”

24 7) PSYKOLOGISKE KONTRAKTER BRYTES
UFORMELL KONTRAKT MELLOM FLERE MENNESKER UTVIKLET OVER TID – HVERDAGSLÆRING KREVENDE ARBEID Å BYGGE OPP OG ETABLERE KONTRAKTENE MAN ØNSKER IKKE/”ORKER IKKE” BEGYNNE EN GANG TIL

25 8) PERSONLIG TAP AV GODER
DÅRLIGERE ARBEIDSPLASS (STØY, LYS, OG LIGNENDE) ENDREDE ARBEIDSFORHOLD OG – BETINGELSER TAP AV PRIVATLIV

26 9) DOBBELTARBEID I ALLE FALL I EN PERIODE
NYE ORDNINGER MÅ INNARBEIDES MENS GAMLE ORDNINGER MÅ AVVIKLES SKJER PARALLELLT EKSTRA RESSURSBELASTNING I EN (LANG) PERIODE

27 10) KRAV OM NYINVESTERINGER
NYTT ARBEIDSSTED KREVER NY KUNNSKAP NYTT STED KREVER NY LOKALKUNNSKAP NYE RELASJONER MED KOLLEGER KREVER TILPASNING OFTE KREVENDE NYINVESTERINGER

28 EKSTERNE PARTER KUNDER, SAMARBEIDSPARTNERE OG ANDRE SETTER OFTE PRIS PÅ STABILITET OGSÅ EKSTERNE PARTER VIL BERØRES SLIK INTERNE PARTER BLIR (ANGST, TAP, OG LIGNENDE)

29 DEN POSITIVE MOTSTANDEN
ET TEGN PÅ ENGASJEMENT EN PROSESS DER ULIKE SYNSPUNKTER BRYNES (RASJONALITET) KAN HINDRE ”DUMME” ENDRINGSFORSØK TID OG ROM FOR REFLEKSJON LIKEVEL – MOTSTAND ALLTID ET PROBLEM FOR ENDRINGSAGENTER

30 ENDRINGSAGENTENS PRIMÆRE OPPGAVER
SKAPE OPPSLUTNING OM ENDRING/DEMPE MOTSTAND - ENDRINGSVILJE GJENNOMFØRE ENDRING INSTITUSJONALISERE OG RUTINISERE DEN NYE TILSTANDEN (STABILISERE) JO STERKERE ENDRINGSVILLIGHET LEDEREN EVNER Å SKAPE… …DESTO ENKLERE Å GJENNOMFØRE ENDRING

31 OPPTINING, ENDRING, NEDFRYSING

32 OPPTINING SKAPE ENDRINGSVILLIGHET
SKAPE EN FELLES AKSEPT FOR AT ENDRINGEN ER «VIKTIG»(«URGENCY») SKAPE EN FELLES AKSEPT FOR AT ENDRINGEN ER «RIKTIG» (KAUSALITET) SKAPE EN FELLES OPPFATNING AV AT ENDRINGEN ER «GOD» (ULIKE INTERESSER)

33 «VIKTIG» KONTINUERLIG ARGUMENTASJON OM HVORFOR ENDRING ER NØDVENDIG
«BRING DRIVKREFTENE INN»: FORSKNING BRUKERE OPINIONSLEDERE TEGN BILDER AV HVA SOM KAN SKJE HVIS ENDRING IKKE FINNER STED

34 «RIKTIG» EKSPLISER KAUSALE MEKANISMER OG SAMMENHENGER (LØSNING – VIRKEMIDDEL – RESULTAT) «BRING LØSNINGENE INN»: FORSKNING HISTORIER OG EKSEMPLER

35 «GOD» VÆR KONKRET MED HENSYN TIL HVORDAN ULIKE GRUPPER BLIR PÅVIRKET AV ENDRING HVEM MÅ ENDRE SEG (MYE) HVEM SKAL IKKE ENDRE SEG SÆRLIG IKKE MAKSIMER ANGST! TENK PÅ KOMPENSASJONER FOR GRUPPER SOM «RAMMES»

36 KOMMUNIKATIV LEDELSE «VIKTIG, RIKTIG OG GOD» KOMMUNISERES KONTINUERLIG
I MØTER MELLOM KOLLEGER OVER MATPAKKA PRIVAT DEN EFFEKTIVE ENDRINGSAGENT MENER SELV AT ENDRINGEN ER VIKTIG, RIKTIG OG GOD

37 ENDRINGSLEDER SOM OVERSETTER
MANGE ENDRINGER I DET OFFENTLIGE ER «REFORMER» REFORMER OFTE POLITISKE VEDTAK FØLGER POLITISK LOGIKK REFORMER MÅ OVERSETTES SLIK AT DE OPPFATTES SOM VIKTIGE, RIKTIGE OG GODE

38 DEN DUGENDE OVERSETTER
KUNNSKAPSRIK LOKAL KONTEKSTUALISERING MODIG GI REFORMEN ET EGET SPRÅK TÅLMODIG KONTINUERLIG PRAT OG SYMBOLSK HANDLING STERK I TROEN…..

39 OPPTINING – TO UTFALL OPPTINING LYKKES OPPTINING MISLYKKES
MENNESKENE VIL ENDRE LEGGE TIL RETTE FOR ENDRING, STØTTE OG HJELP OPPTINING MISLYKKES MENNESKENE VIL IKKE ENDRE TVINGE IGJENNOM ENDRING, BRUK AV HIERARKI OG INCENTIVER

40 GODE ENDRINGSLEDERE ER GODE TIL OPPTINING
OG GODE TIL Å LEGGE TIL RETTE FOR AT MENNESKER SOM ØNSKER Å ENDRE SEG FÅR MULIGHETEN TIL DET MEN BEHERSKER OGSÅ ET BREDT REPETOAR AV TILTAK HVIS OPPTINING IKKE LYKKES OG ER GODE TIL Å TVINGE IGJENNOM LØSNINGER PÅ TROSS AV MOTSTAND


Laste ned ppt "ENDRINGSLEDELSE – MAKT OG MENING"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google