Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Endringskapasitet Inger Stensaker, NHH Lederne 19.april, 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Endringskapasitet Inger Stensaker, NHH Lederne 19.april, 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Endringskapasitet Inger Stensaker, NHH Lederne 19.april, 2012

2 Høy endringstakt & multiple endringer
Nye endringer blir introdusert før gamle er avsluttet Flere endringer pågår samtidig, TID

3 Endring fra ansattes perspektiv
Økt endringstakt Mange parallelle endringer Får aldri avsluttet endringer før nye kommer Endrings-prosjekter

4 Endringskapasitet En organisasjons evne til å gjennomføre multiple endringer til minimum kostnad på lang sikt Gjennomføre endring Fokus på daglig drift

5 Kostnader ved omstilling
Fall i produktivitet Tap av effektivitet Direkte utlegg og investeringer Tap av motivasjon som følge av manglende informasjon, psykologisk tap, fraværende ledelse og endringstretthet DUP’er (Direkte Uproduktive Profittsøkende Aktiviteter) Incentivordninger Sluttpakker Etterlønn Førtidspensjonering    Tap av nøkkelpersonell Tap av markedsfokus

6 Endringskapasitet på 3 nivåer
Hvordan ledelsen mobiliserer til og gjennomfører endring Hvordan ansatte responderer/reagerer på endring Endrings-kapasitet Etablerte strukturer & rutiner i organisasjonen

7 Hvordan reagerer ansatte på hyppige endringer?
Aktive reaksjoner Motstand Proaktiv Endringene blir IKKE gjennomført Endringene blir gjennomført Bohica Lojalitet Passive reaksjoner Stensaker & Meyer 2011

8 To ulike typer lojale reaksjoner
Mestring & muligheter Ambivalens & resignasjon Hva er årsaken til dette? Hva kan ledelsen gjøre?

9 Tre måter ledelsen kan utvikle endrings-kapasitet på
endringsressurser Kople fremtid med historikk Endringsagenter & iverksettere Strukturer & rutiner for endring Midlertidig øke ressurser Tillate overkapasitet Vikarer/konsulenter/overtid Etablere prosjekter Frigjøre ressurser Omallokere ressurser Prioritere & sanere Selektiv inkludering

10 Konklusjon I: Hva kjennetegner organisasjoner som har endringskapasitet
Ledere og ansatte har mer samstemte perspektiver og forventninger til endringer Ansatte har blitt vant med endring og ser kontinuerlig endring som naturlig Ledere har god kompetanse på endringsledelse Organisasjonen har positive erfaringer med tidligere endringer Det eksisterer rutiner og strukturer for omstilling En organisasjon som har kapasitet kan gjennomføre store endringer med et lavere produktivitets og effektivitetstap

11 Konklusjon II: hva betyr dette for dere som ledere?
I virksomheter med høy endringstakt kreves nye perspektiver på endringsledelse Ledelsen må se endringene i sammenheng og tydeligere vise koplingene mellom ulike endringsprosjekter Ansatte venner seg til endring, men enkelte blir mer passive Nye utfordringer gjør seg gjeldende Fra mobilisering, forankring og visjon... Til å ivareta tillit til prosessen og utvikle kompetanse og kapasitet blant individende bla ved å skjerme ansatte Organisasjoner kan systematisk bygge opp endringskapasitet Hos individiene; både ledelsen & ansatte I organisasjonen; rutiner & prosedyrer som kan gjenbrukes .


Laste ned ppt "Endringskapasitet Inger Stensaker, NHH Lederne 19.april, 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google