Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om å jobbe aktivt med sitt lederskap

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om å jobbe aktivt med sitt lederskap"— Utskrift av presentasjonen:

1 Om å jobbe aktivt med sitt lederskap
Refleksiv ledelse Om å jobbe aktivt med sitt lederskap

2 Refleksiv ledelse er nødvendig fordi:
Våre organisasjoner er under forandring – det som var riktig i går kan være galt i dag Våre medarbeidere er under forandring – noen snakker f.eks. ikke vårt språk og er ikke inneforstått med våre referanser Forventningene til deg som leder er under forandring – du må stille deg undersøkende til hvordan andre opplever ditt bidrag

3 Refleksjon 10 minutter Individuell øvelse: Se gjennom notatene dine. Noter to inntrykk du mener er mest nyttige i forhold til din egen ledelsespraksis. To og to (summe): Sammenlign dine inntrykk med din sidemanns

4 Den strategiske utfordring: Å få de ulike nivåene ved universitetet til å henge sammen
Øvre ledelse, rektor og dekaner: Overholde kontrakten med samfunnet Instituttlederne: Sikre balanse lokalt Forskergruppeledere og utdannelsesledere: Teamledelse Medarbeidere: Selvledelse

5 Universitetet som et hotell
Den enkelte medarbeider har seg selv i sentrum – frihet til selv å velge metoder er sentralt. Lederen skal ”banke høflig på” for å bli sluppet inn. Forsøk på ledelse møtes med mistro. Noen ledere forsøker å diktere innholdet i kvalitetsbegrepet og bruker kun evalueringer som kontrollredskap. Andre ledere følger slett ikke opp.

6 En visjon Universitetet har definert en rekke såkalte ”ufravikelige standarder”, som er midlet for å nå målene. Alle arbeider i grupper Alle medarbeidere oppfattes som verdifulle ressurser Ledelse = prosessledelse

7 Eksempel på ufravikelig standard
Alle ansatte skal dokumentere at de arbeider aktivt med utvikling av kvaliteten i deres undervisning og forskning i samarbeide med sin gruppe. Dette betyr, at alle ansatte arbeider bevisst med å utvikle kvalitetsmål og metoder for kvalitetssikring sammen med sine samarbeidspartnere.

8 Mulighetsledelse: først et skritt tilbake
Medarbeiderne skal være de klokeste på innhold Slutt å se etter feil – se etter muligheter Forstå at administrasjon og ledelse er to forskjellige ting Unngå offerrollen – medarbeiderne har bruk for en leder selv om de ikke har erkjent det

9 Mulighetslederens første steg
Prosessen er ditt viktigste arbeid La medarbeiderne definere strategien Vær ambassadør for medarbeiderne Se muligheter og ressurser Det skal formuleres noen praktiske verdier for samarbeidet

10 Det andre steget Vern om avtaler Lev ut verdiene Trekk frem adferd som støtter verdiene Slå ned på adferd som undergraver verdiene

11 Selvfølgeligheter som fallgruver - eksempler
Fordi vår faglige vurderingsevne er god, så kan vi tro at våre vurderinger på andre felter også er korrekt. Fordi vi har faglig innsikt, så kan vi glemme å være leder. Fordi vi gjerne vil tre i karakter og løse uenigheter, så glemmer vi å løse problemet. Fordi vi er talentfulle, så glemmer vi å utvikle oss

12 Den refleksive leder Overveier effekten av sine handlinger Undersøker sine fordommer om andre Er klar over at det ”selvfølgelige” kan bedra Er villig til å endre oppfattelsen av seg selv Er villig til å la andre hjelpe seg med refleksjonen – å se seg selv utenfra – søker feedback Omformulerer sine synspunkter til presise spørsmål

13 Avsluttende spørsmål til dere
Hvordan kan du/dere bidra til å skape sammenheng i ledelsessystemet på UiO? Kan mulighetsledelse benyttes som ledelsesfilosofi på UiO? Vil det være hensiktsmessig å arbeide med ufravikelige standarder for god adferd blant medarbeidere på UiO? Hvordan kan du/dere hjelpe hverandre med å utvikle en refleksiv ledelsespraksis på UiO? Individuell refleksjon, 5 minutter Runde ved bordet, 15 minutter Formulering av et synspunkt og et spørsmål ved hvert bord, 10 minutter


Laste ned ppt "Om å jobbe aktivt med sitt lederskap"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google