Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En innføring i spillet: Dobbeltkrig – Grønn

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En innføring i spillet: Dobbeltkrig – Grønn"— Utskrift av presentasjonen:

1 En innføring i spillet: Dobbeltkrig – Grønn
getSmart En innføring i spillet: Dobbeltkrig – Grønn PowerPoint laget av Bendik S. Søvegjarto Konsept, tekst og regler av Skage Hansen

2 getSmart Dobbeltkrig – Grønn
Vanskelighetsnivå: Vanskelighetsgrad: Antall spillere: Antall kort: Meningen med spillet: Ekstrautstyr: 7. trinn og oppover. Sju varianter. Vanskelighetsgraden avhenger blant annet av hvor mange regnearter som brukes ved kombinasjon av to kort. For oversikt over vanskelighetsgrader, se regler for dobbelkrig på 2. Ved flere deltagere spiller man på lag. Hele kortstokken brukes, bortsett fra jokerne. Hver spiller starter med halve bunken. Å få alle kortene, eller å ha flest kort etter at avtalt spilletid er over. 2 stk. timeglass (1 min.) kan benyttes for å begrense tiden man bruker per runde. 1 stk. 20-siders spesialterning (fra -9 til 10) kan brukes for å angi ”målet”. Begge deler kan bestilles på

3 getSmart Dobbeltkrig – Grønn
Spillerne starter med halve bunken hver. Dersom flere enn to spillere ønsker å delta, er man nødt til å spille på lag. Jokerne er ikke med, og det er kun de matematiske verdiene på kortene som har noen funksjon. Dine kort befinner seg nederst på bildet. Motstanderen sitter overfor deg og kortene hans er avbildet over. Du begynner med å si en verdi mellom -15 og 15 som man så skal prøve å ”treffe”.

4 getSmart Dobbeltkrig – Grønn
Du begynner, og sier verdien 7. Deretter legger spillerne ut to kort hver (horisontalt). Avhengig av hvilken vanskelighetsgrad man spiller på, har man nå forskjellige måter å forsøke å ”treffe” verdien 7 på. For nærmere innføring i de ulike vanskelighetsgradene, se reglene for dobbeltkrig på Hvis du vil laste ned reglene, kan du gjøre det under nedlastninger i menyen til venstre. I den videre gjennomgangen spilles det med de fire regneartene, men det vil også bli kommentert hva utfallene hadde blitt ved å spille på høyeste vanskelighetsgrad. Det som nå er om å gjøre for spillerne, er å kombinere verdiene på de to kortene. Dette gjøres ved hjelp av de fire regneartene og det er om å gjøre og komme nærmest verdien 7. La oss se på dine muligheter først. Vi lister nå opp alle de forskjellige mulighetene, og fører det slik det gjøres i matematikktimene. Ved multiplikasjon får vi: (-4) x 3 = -12 Ved divisjon får vi to muligheter: (-4) : 3 = -4/3 ≈ -1,33 3 : (-4) = -3/4 = -0,75 Ved addisjon får vi: (-4) + 3 = Denne kan også skrives 3 + (-4) = = -1 motsatt vei. Ved subtraksjon får vi to muligheter: (-4) – 3 = -7 Så kommer den andre muligheten som kanskje er den vanskeligste: 3 - (-4) = = 7 Her ”traff” du målet ditt!

5 getSmart Dobbeltkrig – Grønn
Motstanderen klarer ikke å få verdien 7. Det nærmeste han kommer er 6. Denne verdien får han ved å multipliserer verdiene på kortene sine: (-3) x (-2) = 6 (Forsøk på egenhånd å se hvilke andre muligheter som finnes). Du vinner altså omgangen fordi du kom nærmest den utropte verdien. Før vi går videre, skal vi se hva utfallet hadde blitt dersom man hadde spilt på høyeste vanskelighetsnivå. Her kan man kombinere verdiene på kortene med de fire regneartene, men i tillegg kan man ta kvadratrot av kvadrattall og opphøye en av verdiene på kortene i annen potens. La oss nå se på hvilke nye muligheter motstanderen får ved å gå opp til denne vanskelighetsgraden. (Du har uansett fått verdien 7 og kan ikke gjøre det bedre, selv om du nå har fått flere muligheter). Ingen av kortene til motstanderen er kvadrattall. (Kvadrattall er tall som man kan ta kvadratrot av og fortsatt få et helt tall). I denne kortstokken finnes det tre kvadrattall henholdsvis 1, 4 og 9. Førstnevnte er ikke av betydning da kvadratroten av 1 blir 1. NB! Det er viktig å forstå at når man tar kvadratrot, får man kun en løsning, ikke to som mange tror. For eksempel får man to løsninger når man løser 2.gradslikninger: x² = 9 Her oppfyller både x = 3 og x = -3 likningen. Tilbake til mulighetene, hva med å opphøye i annen potens? Vi lister nå opp alle de nye mulighetene som er fremkommet ved økt vanskelighetsgrad. (-3)² x (-2 ) = 9 x (-2) = -18 (-2)² x (-3) = 4 x (-3) = -12 (-3)² : (-2) = 9 : (-2) = -9/2 = -4,5 (-2) : (-3)² = (-2) : 9 = -2/9 ≈ -0,22 (-2)² : (-3) = 4 : (-3)= -4/3 ≈ 1,33 (-3) : (-2)² = (-3) : 4 = -3/4 = -0,75 (-3)² + (-2) = 9 – 2 = 7 (Hurra!) (-2)² + (-3) = 4 – 3 = 1 (-3)² - (-2) = 9 +2 = 11 (-2) - (-3)² = (-2) – 9 = -11 (-2)² - (-3) = = 7 (Hurra!) (-3) - (-2)² = (-3) – 4 = -7

6 getSmart Dobbeltkrig – Grønn
Dersom man hadde spilt med høyeste vanskelighetsgrad, ville begge spillere oppnådd verdien 7 og det ville blitt krig. Vi kommer tilbake til hva som da skjer. Tilbake til spillet slik vi forlot det. Du fikk verdien 7 og motstanderen 6. Altså vant du omgangen og alle de fire utspilte kortene blir dine. Kortene legges i en egen samlehaug til venstre for bunken din. I det bunken går tom, skal kortene i samlehaugen stokkes og spilles ut fra.

7 getSmart Dobbeltkrig – Grønn
Kortene på bordet er blitt trukket inn. Det er motstanderens tur til å si en verdi mellom og 15. Han sier verdien 6, altså er denne verdien man skal prøve å få.

8 getSmart Dobbeltkrig – Grønn
Begge spillerne legger ut to nye kort hver. Motstanderen kan få verdien 5 og 7, som begge er like langt unna målet; 6. Verdien 7 får han ved å trekke verdien på kortene fra hverandre i følgende rekkefølge: 6 - (-1) = = 7 Verdien 5 får han ved å addere: 6 + (-1) = 6 – 1 = 5 (Man tar disse utregningene i hodet og etter hvert som man spiller går dette stadig lettere). Etter å ha sett noen sekunder på kortene dine, ser du at du også kan få verdien 5. Dette får du ved subtraksjon. 2 - (-3) = = 5 Begge spillerne har kommet like nærme verdien 7 og det blir derfor krig. Dette blir gjennomgått i neste steg. Hvordan ville denne omgangen ha utartet seg dersom man hadde spilt på det høyeste vanskelighetsnivået? Motstanderen kunne fått 7 ved å opphøye kortet med verdien -1 i annen potens og deretter addert dette med den andre verdien: Altså (-1)² + 6 = = 7 Men du kunne også fått verdien 7, ved å opphøye den ene verdien i annen potens og deretter trukket fra den andre verdien: (-3)² - 2 = 9 – 2 = 7 Det ville altså blitt krig også med disse spillereglene!

9 getSmart Dobbeltkrig – Grønn
Ved krig, legger hver spiller frem seks kort (med baksiden opp) på bordet. (Det kan avtales et mindre antall før man starter spillet). I tilfeller der en spiller har færre enn åtte kort , vil antallet kort som legges ut være antallet kort ”på hånden” minus to. Har man for eksempel fem kort igjen, ”ofrer” man tre kort som legges ut, dermed har man fortsatt to kort ”på hånden”. Etter at ”potten” er blitt lagt ut på bordet, legger hver spiller ut to nye kort med fremsiden opp. Det er fortsatt om å gjøre å få verdien 6.

10 getSmart Dobbeltkrig – Grønn
Denne gangen er det lett for deg å få den ønskede verdien. Du trenger bare å addere de to verdiene dine: = 6 Du vinner krigen! Motstanderen kommer nærmest verdien 6 ved subtraksjon. Ved å trekke den minste verdien fra den største, oppnår motstanderen verdien 7. Altså = 7. Han ville ikke klart å få den utropte verdien ved å spille på høyeste vanskelighetsgrad. Prøv å regne på dette selv!

11 getSmart Dobbeltkrig – Grønn
Alle utspilte kort går til vinneren av krigen. Spillet fortsetter på samme måte inntil en av spillerne sitter med alle kortene, eller avtalt spilletid er omme. I de tilfeller der man er blitt enige om spilletid, teller man opp kortene når tiden er omme. Spilleren med flest kort er vinneren.


Laste ned ppt "En innføring i spillet: Dobbeltkrig – Grønn"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google