Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LederAkademiet bygger fremtidens bedrift. Hvordan vil fremtidens bedrift se ut ? Er det noen signaler i horisonten ?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LederAkademiet bygger fremtidens bedrift. Hvordan vil fremtidens bedrift se ut ? Er det noen signaler i horisonten ?"— Utskrift av presentasjonen:

1 LederAkademiet bygger fremtidens bedrift. Hvordan vil fremtidens bedrift se ut ? Er det noen signaler i horisonten ?

2 Horisontens hemmelighet.  Horisontens hemmelighet er evnen til samarbeid.  Vi søker andre verdier og andre måter å fordele verdiene på.  Noen setter likhetstegn mellom menneskelig vekst og kapitalvekst.  En levedyktig bedrift er bygget av mennesker.  Derfor: Å bygge mennesker = å bygge kapital.  Samarbeid er fremtidens suksessfaktor, den bygger mennesker.  Gjennom øket samarbeid vil vi skape større verdier og gevinster.

3 Samarbeid gir økonomisk vekst.  Alle bedrifter vokser i 4 faser.  1. Den kapitalistiske.  2. Den samarbeidende.  3. Den samfunnsengasjerende.  4. Den globale.  80% av alle bedrifter kommer aldri lenger enn til fase 1.  Bedrifter i fase 2 – 4 tjener som oftest mer penger enn i fase 1.  Bedrifter i fase 2 – 4 fordeler verdiene i samarbeid, samfunnsengasjement og globalt.

4 Hvorfor bevege seg fra fase 1 til 2 ?  Historien viser at bedrifter med evne til forandring overlever.  Still klokken tilbake til 1950 og se for deg markedskommunikasjonen på den tiden.  Spaser så gjennom 1960, 70, 80, 90 og de 7 første årene i 2000.  Hva ser du ?  Vi har spasert fra informasjons- til manipulasjonssamfunnet.  Hva beveger vi oss mot ?  Har vi noen andre valg enn å søke til samarbeidsnivået ?

5 Samarbeid og visjon gir suksess.  Harvard Business School foretok en undersøkelse på 90 tallet.  De spurte : Er det noen likhetstegn mellom de 100 mest suksessrike bedrifter i verden ?  De fant 4 : Visjonen, verdiene, målene og gode historier.  De gode historiene = markedsposisjonen.  Samarbeid er plattformen disse 4 verdiene bygges på.  Mange kapitalorienterte bedrifter tjener gode penger.  Spørsmålet er: Vil de være å finne bak horisonten ? Er de forandringsdyktige nok ? Tilpassning skapes av mennesker.  For at mennesker skal skape trengs tilhørighet og samarbeid.  Visjonen må derfor bli en del av hele organisasjonen.

6 Kapitalen er alltid viktig.  For å skape en samarbeidende organisasjon, må kapitalgrunnlaget i fase 1 være sterkt.  Det er ikke snakk om å nedtone kapitalen.  Det er snakk om å tilføre noe nytt : Samarbeid + kapital.  Vi må utvide ledelsesprinsippene til å omfatte visjonen skapt i samarbeid på kapitalens plattform.  Vi må utvikle våre ledere i visjonen og et ønske om å bygge mennesker i samarbeid.  Da vil ledere og organisasjonen nå sine saks- og personresultater og bygge en større gevinst for alle.

7 Hvordan bygge samarbeid ?  Vi må lære mer om kommunikasjon.  Lære å møte hverandre på en samarbeidende måte.  La visjonen bli en verdi for hele bedriften, og danne grunnlag for alle avgjørelser som tas basert på ledelsesprinsippene.  La alle føle seg trygg på å kunne ta initiativ, og bruke sin egen kreativitet.  La konflikter, problemer og feil danne grunnlag for bedre løsninger.  Bruke mer ros enn ris.  Og dele i et jublende felleskap bygget på menneskelig forskjellighet.

8 God planlegging er viktig.  Vi må planlegge riktig for å kunne bevege oss fra A til B på en riktig og fornuftig måte.  Ledelsesprinsippene må følges slik at saks- og personresultatene nåes.  X – modellen er et godt verktøy hvis den er benyttet ut fra god kommunikasjon og ønske om gode personresultater.  Vi må legge større vekt på personresultatene enn på saksresultatene, da kommer gevinsten av seg selv.  Men vi trenger også: Budsjetter, markedsføring, kundeorientering, interne analyser, økonomistyring m.m.

9 Fremtidens bedrift trenger.  En visjon som hele organisasjonen styrer etter.  Gode ledelsesprinsipper bygget på kapitalorientering og samarbeid.  Kommunikasjonsforståelse. De 4 elementer.  X – modell plan for bedriften, avdelinger og ledere, bygget på samarbeid.  Et aktivt styre som forstår alt dette, og har de oppfølgingssystemer og rapporter de trenger.  Fremtidens bedrift skal bygge mennesker først, da kommer kapitalen av seg selv.  Samarbeid gir vekst.

10 Samarbeid gir vekst.  En samarbeidende organisasjon fokuserer på hele bedriftens utvikling, ikke kun de kapitalistiske.  En samarbeidende bedrift må derfor bli mer lønnsom enn en kapitalistisk. Enig ?  En samarbeidende bedrift er en del av samfunnet, hvor kunder og ansattes familier er. Dette må gi større inntjening. Enig ?  En samarbeidende bedrift hjelper mennesker til vekst individuelt og i grupper. Dette må gi større glede, initiativ, kreativitet, lojalitet og lønnsomhet. Enig ?  Samarbeid gir vekst.

11 Lederakademiet i samarbeid.  Ønsker du å bygge en visjon for hele bedriften ?  Ønsker du bedre og klarere ledelsesprinsipper bygget på samarbeid ?  Ønsker du bedre planlegging ?  Ønsker du bedre kommunikasjon bygget på samarbeid ?  Ønsker du en organisasjon hvor alle drar lasset sammen ?  Vårt opplegg bygger plattformen som du trenger, hvis ditt svar på noen av spørsmålene er JA. Og vi gjør det gjerne i din bedrift.  Vi har også kurs over 2 dager i Verdibasert ledelse.  Ta kontakt med oss. E – mail: ja-fikk@online.no


Laste ned ppt "LederAkademiet bygger fremtidens bedrift. Hvordan vil fremtidens bedrift se ut ? Er det noen signaler i horisonten ?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google