Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Organiseringen av 8-ukers praksis

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Organiseringen av 8-ukers praksis"— Utskrift av presentasjonen:

1 Organiseringen av 8-ukers praksis
Praksisansvarlig for Lektorprogrammet Marie S. Thorstensen

2 Praksiswiki Retningslinjer for praksis
Tidligere Veileder og kontaktpersonheftet har blitt revidert og heter nå Retningslinjer for praksis. Samme tilgang på informasjon for studenter, veiledere og kontaktpersoner. Praksiswiki Retningslinjer for praksis

3 Overordnede tema i 8 ukers praksis
Læreren som leder Læreren og lærerrollen Undervisning, læring og vurdering Undervisning og vurdering i egne fag Læreren og skolen Læreren og samfunnet

4 Ansvarsområder i praksis
Kontaktperson Overordnede ansvaret for studentene Veiledning og informasjon om skolen som helhet Veileder Overordnede ansvaret for veiledning knyttet til undervisning forventningssamtale førveiledning etterveiledning gruppesamarbeid og kollegaveiledning oppsummeringssamtale Student Planlegge undervisning Sortere behov for veiledning

5 Kronologi kontaktperson
Før/tidlig Innkalle til møte med studentene og veiledere Timeplaner over undervisning og veiledning Sørge for tilganger og arbeidsplasser til studentene Under Bistå veilederne Legge til rette for påhør Ringe praksisansvarlig ved tvil Etter/seint Sørge for at rapporter gjennomgås med studentene Sørge for at rapportene blir sendt ILS - fra påhør og veiledere

6 Kronologi veiledning Ta opp rapport/ utviklingsmål Utviklings-områder
Hva ble skrevet i rapporten etter 4 ukers praksis? Utviklings-områder Planlegg veiledning med studentene Bruk kompetansemålkvalitets- beskrivelsene Økende uavhengighet tilpasset studenten Med økende pedagogisk profesjonalitet Midtveisvurdering Samle trådene, ta fram kvalitets- beskrivelsen Siste anledning for tvil! Sluttvurdering Basert på Kriterier for praktisk læredyktighet Innholdet i rapporten skal formidles til studentene Rapport leveres seinest en uke etter praksis

7 Praksisrapport Link fra praksiswiki

8 Vurderingsmøte Ved tvil om studentens lærerdyktighet
Komité bestående av veileder(e), påhørere og praksisansvarlig Bestått/ ikke-bestått praksis Kvalitetsbeskrivelser og kriterier for vurdering av praktisk lærerdyktighet Rutine for oppfølging av studenter som får ikke-bestått


Laste ned ppt "Organiseringen av 8-ukers praksis"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google