Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barns språkutvikling og språkarbeid i barnehagene

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barns språkutvikling og språkarbeid i barnehagene"— Utskrift av presentasjonen:

1 Barns språkutvikling og språkarbeid i barnehagene
Kompetanseheving i Oslo kommune i samarbeid med Høgskolen i Hedmark Praktisk gjennomføring og deltakernes roller Prosjektleder fra Høgskolen i Hedmark Anne Marit Vesteraas Danbolt

2 Barns språkutvikling og språkarbeid i barnehagene
Språkarbeid i barnehagen – kompetanseløft for ansatte i Oslo-barnehagen Barns språkutvikling og språkarbeid i barnehagene I regi av Høgskolen i Hedmark Språkkartlegging med TRAS I regi av Statped

3 Hva gjør vi etterpå? Tre målgrupper: Pedagogiske ledere
Barnehagenes ledere Ressurspersoner i bydelene

4 Felles for alle: Det viktigste arbeidet skjer i barnehagen!
De pedagogiske lederne sammen med styrer og assistenter arbeider med å planlegge og organisere godt språkarbeid i barnehagen – med inspirasjon fra samlingene og tekstene Barnehagens leder/styrer må sørge for at prosessene skjer i barnehagen Ressurspersonene i bydelene må ha kontakt med styrerne og støtte og følge dem opp i utviklingsarbeidet

5 Digital plattform: Fronter
All informasjon vil legges på en digital lukket plattform: forelesninger, oppgaver, beskjeder Hver barnehage vil ha tilgang til Fronter-rommet for den puljen de deltar i. Brukernavn og passord deles ut på første kursdag (disse kan ikke endres) NB: Innleveringer foregår via ordinær e-post direkte til veileder – ikke gjennom Fronter! Forsidemal for innleveringer blir lagt ut

6 Kursopplegg for pedagogiske ledere
Tre hele kursdager i løpet av om lag ett år Seks temaer (to hver kursdag): Utviklingsarbeid i barnehagen Språkutvikling og språklæring Bildebøker og språkstimulering Språklæringssituasjoner i barnehagen Samarbeid med foresatte om språklæring Oppfølging av barn som trenger ekstra språkstøtte

7 Utvikling av praksis i egen barnehage
Etter hver kursdag: fagtekster med konkrete og praktiske oppgaver som skal gjennomføres i din egen barnehage, sammen med dine kolleger Jevnlige møter i barnehagen for å reflektere over hva dere har gjort, hva dere har erfart, og hvordan dette kan utvikles videre - for å skape felles forståelse for eget språkarbeid. Eksempler på oppgaver : språkstimulering gjennom høytlesing av bildebøker beskrive språklæringssituasjoner som oppstår i barnas rollelek

8 Erfaringsdeling og refleksjon i grupper av pedagogiske ledere fra flere barnehager
Møter med andre pedagogiske ledere som deltar i kompetansehevingen Ett møte etter hver kursdag – altså 3 møter utenfor barnehagen i løpet av ca. ett år Med utgangspunkt i oppgavene sender dere inn et veiledningsgrunnlag til veileder ved Høgskolen i Hedmark, og får respons

9 Kursopplegg for barnehagens ledere
Deltar på til sammen to kursdager. Første kursdag: Tema 1: Utviklingsarbeid i barnehagen med vekt på språklæring Tema 1b: Fordypning om utviklingsarbeid og veiledning Siste kursdag: Tema 5: Samarbeid med foresatte om språklæring Avsluttende tema: Om oppfølgingsarbeid i barnehagen

10 Erfaringsdeling og veiledning
Egen fagtekst for gruppa med barnehagens ledere vil legges på digital lukket plattform (Fronter) Barnehagens ledere kobles sammen i grupper for å diskutere faglige problemstillinger som sendes via e-post til veileder fra Høgskolen i Hedmark

11 Kursopplegg for ressurspersoner i bydelene
Eget tilpasset opplegg for styrket veilednings- og utviklingskompetanse. Første kursdag: Tema 1: Utviklingsarbeid i barnehagen med vekt på språklæring Tema 1b: Fordypning om utviklingsarbeid og veiledning I løpet av kursperioden: Ett valgfritt tema fra kursopplegget for pedagogiske ledere. Avsluttende tema: Om oppfølgingsarbeid i barnehagene

12 Individuell veiledning
Det er forutsatt at ressurspersonene i bydelene skal følge opp barnehagene som deltar i prosjektet Hver av ressurspersonene som deltar i kompetansehevingen, kan få veiledning per e-post med veileder fra Høgskolen i Hedmark

13 Gjennomføring Opplegget går over ca. ett år. Oppstart i fire puljer:
A: 14. januar 2014 –februar 2015 B: 19. mars 2014 –april 2015 C: 21. oktober 2014 –november 2015 D: 13. januar 2015 –mars 2016

14 Praktisk informasjon:
Administrative spørsmål sendes til: Husk å kvittere på deltakerlister og svare raskt på e-post! På Fronter finner du gruppeinndeling, der kontaktperson er uthevet. Alle får tilsendt et evalueringsskjema på e-post På Fronter kommer det mal for innleveringer

15 Twitter Del dine erfaringer og utvikle din kompetanse på godt språkarbeid! Du kan dele dine erfaringer på Twitter ved å merke dine tweets med #OslobhgSpråk Følg Oslobarnehagen på Twitter: oppdaterte nyheter, forskning og

16 Vi gleder oss til samarbeidet!


Laste ned ppt "Barns språkutvikling og språkarbeid i barnehagene"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google