Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo Universitetssykehus HF Nærmere 300 000 barn og unge i Norge har foreldre som sliter med psykisk sykdom eller rusproblemer. Mange av disse barna får.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo Universitetssykehus HF Nærmere 300 000 barn og unge i Norge har foreldre som sliter med psykisk sykdom eller rusproblemer. Mange av disse barna får."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo Universitetssykehus HF Nærmere 300 000 barn og unge i Norge har foreldre som sliter med psykisk sykdom eller rusproblemer. Mange av disse barna får ikke den oppfølgingen som de har behov for.

2 Oslo Universitetssykehus HF Prosjekt S M I L – styrket mestring i livet Siw Bratli Prosjektleder NK LMS Stavanger 22. jan. 2010. Mindre alene – sammen!

3 Oslo Universitetssykehus HF Innhold Introduksjon Prosjektet SMIL - Bakgrunn, mandat og mål Pilotprosjektene Oslo og Mo i Rana S M I L - gruppetilbud Evaluering og erfaringer Suksesskriterier Nye spor…

4 Oslo Universitetssykehus HF Introduksjon

5 Oslo Universitetssykehus HF Lov om spesialisthelsetjenesten,2001, § 3-8: Helseforetak skal særlig ivareta følgende 4 oppgaver: -Pasientbehandling -Utdanning av helsepersonell -Forskning -Opplæring av pasienter og pårørende (PPO)

6 Oslo Universitetssykehus HF NK LMS Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring har i oppgave å utvikle og styrke den faglige plattformen for pasient- og pårørende opplæring (PPO) - med utgangspunkt i Lærings- og mestringssentrene og spesialisthelsetjenesten. www.mestring.no

7 Oslo Universitetssykehus HF Grunnidé: ”Helsepersonell og erfarne brukere samarbeider om å planlegge, gjennomføre og evaluere gruppebaserte læringstilbud.” LMS - Lærings- og mestringssentre Møteplass Kurstilbud Infosenter Kompetanseutvikling

8 Oslo Universitetssykehus HF S M I L - Styrket Mestring I Livet

9 Oslo Universitetssykehus HF ”Personer med psykiske lidelser bør få et like godt tilbud om hjelp fra lærings- og mestringssentrene som personer med ulike somatiske lidelser. Det gjelder også deres pårørende.” (Opptrappingsplanen for psykisk helse 2006) ”Regjeringen vil sørge for at barn med psykisk syke og rusmiddelbrukende foreldre får oppfølging og hjelp” (Soria Moriaerklæringen kap 10) S M I L - bakgrunn

10 Oslo Universitetssykehus HF ”Å utvikle læringstilbud for barn og unge med psykisk syke og/eller rusmiddelavhengige foreldre, og stimulere til implementering ved lokale lærings- og mestringssentre.” S M I L - Mandat

11 Oslo Universitetssykehus HF S M I L – styrket mestring i livet Hensikt: Å styrke forståelse og opplevelse av mestring i egen hverdag, og derigjennom forebygge / redusere skjevutvikling Målsetting: Utvikle læringstilbud i form av et grunnkonsept for videre etablering ved lokale lærings- og mestringssentre i landet Kartlegging Pilot prosjekt Evaluering Sluttrapport 2-årig utviklingsprosjekt 08/09

12 Oslo Universitetssykehus HF Pilotprosjekt Oslo og Mo i Rana Konseptet Konkretisering og utprøving av SMIL i lokal kontekst. Brobygging og relasjonsutvikling på tvers av etater, 1. og 2. linjetjenester, fag- og erfaringskunnskap, rus- og psykiatrifelt.

13 Oslo Universitetssykehus HF SMIL – Gruppetilbud Psykoedukativt tilbud. Grupper på 6-8 barn, i alder 8-12. 10 – 16 gruppetreff, ukentlig eller annenhver uke. Fast struktur med ulike temaer, samtale, måltid, lek og aktivitet. Brukerrepresentanter deltagende i alle ledd. Familiesamlinger. Foreldretreff. Gruppeledere (min 2) med relevant kompetanse. Veiledning for gruppeledere underveis.

14 Oslo Universitetssykehus HF Evaluering - fokus Erfarings- og prosessorientert evaluering - retrospektiv Fokus på gruppetilbudet – brukeropplevelser og tilfredshet blant barn og foreldre Fokus på pilotsamarbeidet – erfaringer og synspunkter blant prosjektmedarbeidere

15 Oslo Universitetssykehus HF Evalueringsmetoder Kvalitative samtaleintervju Fokusgruppeintervju Spørreskjema

16 Oslo Universitetssykehus HF Evaluering - barnas stemmer ”Finnes ikke ord for det” ”Skulle ønske det var mer” ”Flere enn bare meg…” ”Fikk vite mye mer” ”Litt mye snakk” ”Vennskap det aller beste” ”Kult! Fint å se at det kan gå bra”

17 Oslo Universitetssykehus HF Evaluering – foreldrenes stemmer Godt fornøyde foreldre Viktig og nyttig tilbud for barna Også nyttig for egen del Kunne gjerne vært mer …

18 Oslo Universitetssykehus HF Evaluering - prosjektmedarbeidere Økt kompetanse Ressurskrevende utviklingsarbeid Utfordrende samarbeid - samtidig lærerikt, meningsfullt og spennende

19 Oslo Universitetssykehus HF Evaluering - oppsummering Gruppen som et ”åpent” felleskap har stor verdi. Både nyttig og morsomt! Foreldresamarbeid er avgjørende. Brukermedvirkningen spiller en viktig rolle. Bredden i samarbeidet gir mye, og utfordrer. Vi har kommet et godt stykke på vei!

20 Oslo Universitetssykehus HF Suksesskriterier Forankring – i ledelse, planverk og stillingsbrøk Faglige ressurser tilgjengelig Bredt samarbeid m/ engasjement, åpenhet, og takhøyde Brukermedvirkning God allianse med foreldrene

21 Oslo Universitetssykehus HF Nye spor… Foredle erfaringer til god praksis Tilgjengeliggjøre verktøy for gruppegjennomføring Veilede og støtte i etablering av SMIL-tilbud lokalt Dokumentere – vise fram at dette er viktig og nyttig

22 Oslo Universitetssykehus HF Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Oslo Universitetssykehus HF Nærmere 300 000 barn og unge i Norge har foreldre som sliter med psykisk sykdom eller rusproblemer. Mange av disse barna får."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google