Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Av Beate Magerholm, Drammen kommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Av Beate Magerholm, Drammen kommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 Av Beate Magerholm, Drammen kommune
Villa Fredrikke – sammen skaper vi gode dager Arbeidet ved Villa Fredrikke aktivitetshus Av Beate Magerholm, Drammen kommune

2 Dette er Villa Fredrikke aktivitetshus
Et aktivitets- og informasjonstilbud for personer med demens i tidlig fase og pårørende til personer med demens i Drammen kommune Særlig tilrettelagt tilbud til yngre personer med demens (under 65 år) Et åpent lavterskeltilbud skapt i samarbeid mellom Drammen kommune og Drammen Sanitetsforening. Fokus på å skape gode øyeblikk gjennom aktivitet, informasjon og sosialt felleskap med andre i samme situasjon.

3

4 Aktivitet skaper gode øyeblikk
Vi koser oss ute i naturen så ofte vi kan

5 God mat i godt lag. Vi ønsker å gi matopplevelser med det lille ekstra

6 Velvære Det er godt å la seg skjemme bort
Et avbrekk i hverdagen for gjester og pårørende

7 Kultur Vi ønsker å besøke de flotte kulturtilbudene i vår nærhet.

8 ”Det er godt å ha et sted hvor man hører til – et sted hvor noen venter på deg” (Bruker av Villa Fredrikke)

9 Pårørendetilbud ved Villa Fredrikke
Mulighet for deltakelse i aktiviteter Et pusterom i hverdagen når ektefellen er på villaen Åpen dag for pårørende hver onsdag Samtale-/selvhjelpsgruppe annenhver onsdag Samtalegruppe for ektefeller til yngre personer med demens Pårørendeskole Her ser dere en samlet liste over tilbudene våre og vil fortelle litt om hver enkelt aktivitet for dere. LESE OPP punktene og gå videre til neste foil.

10 Evaluering av pårørendetilbudet Metode:
Kvalitativ studie ved fokusgruppeintervju gjort i 2012 Gjennomført av FoU-enheten i samarbeid med Senter for omsorgsforskning Sør Resultater publisert i Dovepress Medical Av 100 pårørende deltok 10 personer i studien En anerkjent svakhet at så få pårørende dannet informasjonsgrunnlaget, men fokusgruppeintervjuene ga et rikt datamateriale l

11 Evaluering av pårørendetilbudet Funn:
De pårørende var godt fornøyd med tilbudet De som sto i jobb opplevde at de hadde det bedre på jobb når de visste at deres ektefelle/ foreldre var ivaretatt og deltok på meningsfulle aktiviteter. En trygghet å vite at noen er der for å svare på spørsmål og være en støtte videre i sykdommen. Viktigheten av det sosiale fellesskapet med andre pårørende Positive endringer hos personen med demens Måten de ble møtt av ansatte, ble sett og bekreftet var avgjørende for trivsel.

12

13 Behovet for frivillighet i demensomsorgen.
Rundt personer er rammet av demens i Norge i dag. Tallet vil nær dobles frem mot 2040. Et økt behov for frivillige hender i det offentlige de neste tiårene – også i demensomsorgen. En av regjeringens hovedstrategier for å bedre demensomsorgen i årene som kommer er å styrke samarbeidet med frivillige. (Demensplan 2015) Det arbeides med en nasjonal strategi med fokus på tiltak for å rekruttere og beholde frivillige (Meld. St. 29 Morgendagens omsorg)

14 Frivilligheten ved Villa Fredrikke
16 aktive frivillige (ca 1,5 årsverk) Tidligere ansatte i helsesektoren og andre med særlig interesse for fagfeltet. De frivillige arbeider side om side med de ansatte. En stabil gruppe som uttrykker at de trives og som ønsker å engasjere seg flere ganger i uken (2-4 frivillige hver dag) Frivilligheten ved Villa Fredrikke er ikke en erstatning for ansatte – men et viktig supplement.

15

16 Rekruttering Samarbeid med andre frivilliginstanser Medieoppslag
Kampanje Jungeltelegrafen

17

18 Opplæring Obligatorisk demenskurs Veiledning fra ansatte
Mulighet til å delta på interne foredrag Opplæringsprogrammet ”Demensomsorgens ABC”ble åpnet for våre frivillige.

19 Ivaretaking Faste månedlige samlinger En fast kontaktperson
Tilbakemeldinger på utførte oppgaver Viktigheten av å bli sett som enkeltmenneske Fokus på å bygge en trygg sosial gruppe Vi ansatte må engasjere oss i de frivillige!

20 Hva er viktig for de frivillige?
Frivilligheten er forankret hos de ansatte Ansatte viser dem tillit og lar dem bruke sin kompetanse De blir sett for det arbeidet de gjør – og får konstruktive tilbakemeldinger Tydelige oppgaver Fleksibilitet Å bli kjent med brukerne Å få bekreftet at de gjør en Forskjell Å få kunnskap nok til å føle seg trygg i rollen

21 De frivillige som viktige medarbeidere
Forståelsen av at Villa Fredrikke ikke ville vært det samme uten frivillige Noen arrangementer ville vært vanskelig å gjennomføre Den frivillige som individuell tilrettelegger Med frivillige på villaen er det flere som SER enkeltmennesket Den gode samtalen Vi må aldri undervurdere verdien av møtet mellom mennesker

22 Utfordringer HVEM er den frivillige på Villa Fredrikke?
Å sikre en klar rollefordeling mellom de frivillige og de ansatte Tilgang til informasjon Forståelsen av at frivillighet ikke er gratis arbeidskraft Behov for å sette av ressurser til å ivareta de frivillige

23 - Jeg gleder meg til hver dag jeg skal hit
- Jeg gleder meg til hver dag jeg skal hit. Grunnen til dette er den gode atmosfæren, og den måten alle – både brukerne og vi frivillige –blir ivaretatt av de ansatte.

24 Jeg vil være frivillig fordi jeg får brukt omsorgen min – for den har jeg i meg! Jeg har mer å gi, og jeg har ikke tenkt å legge inn årene enda.

25 Det er hyggelig å være til nytte, og jeg har overskudd og tid
Det er hyggelig å være til nytte, og jeg har overskudd og tid. Man gir noe av seg selv – og får dobbelt tilbake.

26


Laste ned ppt "Av Beate Magerholm, Drammen kommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google