Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Betydningen av entreprenørskap i skoleverket

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Betydningen av entreprenørskap i skoleverket"— Utskrift av presentasjonen:

1 Betydningen av entreprenørskap i skoleverket
Fredrik Svendsen, NHO/Ungt Entreprenørskap Buskerud Erlend Eggen, Ungt Entreprenørskap Buskerud

2 Ungt Entreprenørskap Stiftet i 1997
Ideell forening støttet av blant annet tre departementer, NHO og Innovasjon Norge Fylkesforeninger i alle fylkene Samarbeid skole og næringsliv Programmer på alle skoletrinn

3 Entreprenørskap i utdanningen?
nye arbeidsplasser må skapes de neste 20 årene Halvparten vil være i næringer/områder som ikke finnes i dag Dagens elever og studenter skal skape fremtidens arbeidsplasser og sikre utviklingen av velferd og velstand Norsk arbeidsliv trenger unge som ser mulighetene og gjør noe med dem - vi trenger entreprenører

4 Regjeringen la i 2003 fram en plan for en helhetlig innovasjonspolitikk: ”Fra idé til verdi.”
Her lanserte Regjeringen sin visjon: "Norge skal være ett av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har gode muligheter til å utvikle lønnsom virksomhet.” Innenfor utdanningsdelen er denne visjonen konkretisert ytterligere: Det norske utdanningssystemet skal bli blant de beste i verden når det gjelder opplæring i entreprenørskap. Regjeringens strategiplanen” Se mulighetene og gjør noe med dem” skisserer store ambisjoner innenfor entreprenørskap i utdanning.

5 Regjeringens Visjon ” Det norske utdanningssystemet skal bli blant de beste i verden når det gjelder opplæring i entreprenørskap” Kristin Clemet Utdannings- og forskningsminister Ansgar Gabrielsen Nærings- og handelsminister Erna Solberg Kommunal- og regionalminister

6 Hovedmål Utdanningssystemet skal bidra til verdiskapning, nyetableringer og innovasjon i Norge ved å stimulere holdninger, kunnskap og ferdigheter hos elever, studenter og lærere på alle nivåer og utvikle en kultur for entreprenørskap

7 Program for nyskaping og entreprenørskap i opplæring og utdanning i Norge 2002-2005
programmet skal forankre en landsomfattende permanent organisasjon som skal utvikle og implementere modeller og metoder innenfor entreprenørskap i utdanning og opplæring som hvert år skal omfatte minst 20% av et årskull elever i grunnskolen ( ca elever pr år) minst 20% av et årskull i videregående skole (ca elever pr år) minst 10% av et årskull i høyskole og universitet. (ca studenter pr år)

8 Entreprenørskapskompetanse
Personlige egen -skaper og holdninger • Evne og vilje til å ta initiativ • Nytenkning og kreativitet • Risikovilje • Selvtillit Kunnskap og ferdigheter • Hva • Hvordan

9 Studentbedrift – hva er det?
2-15 studenter danner en studentbedrift Starte, drive og avvikle en bedrift Egne produkter/tjenester

10 Hvorfor Studentbedrift?
Få erfaring med bedriftsetablering og drift Reduserer barrierene for å starte for seg selv Praktisering av teorien Utfordrende og gøy!

11 Læring - Ikke næring Omsetning under 140 000 kr
Ikke skatteplikt på overskudd, ikke momspliktig Må avvikles etter 12 måneder Studentbedrift integrert i studiene Oppfølging av mentor Egne erfaringer

12 Høgskole Grunnskole 2004/05: 7000 elever
Videregående skole 2004/05: 9000 elever

13 NM Studentbedrift 2005 Teach SB Blue Me SB

14 Entreprenørskap læres, ...er ikke medfødt...
”… koordinert innsats En vellykket satsing på entreprenørskap i utdanningen krever langsiktighet og koordinert innsats fra fylkesmannen, fylkeskommuner, kommuner, skoler, lærere, arbeids- og næringslivsorganisasjoner og næringsliv.”

15

16 Entreprenørskap i lærerutdanningen
Lærere som rollemodeller og kunnskapsformidlere Positiv holdning blant skoleelever til næringsliv, entreprenørskap og verdiskapning krever at lærerne har kunnskap om dette Kunnskap om ulike arbeidsformer for arbeid med entreprenørskap i skolen

17 Kultur for læring Styrket samarbeid skole- næringsliv
Elevbedrift og ungdomsbedrift trekkes frem som viktige metoder Partnerskap skole-næringsliv

18 Den nyskapende skolen No Smoke Mobile – Kjøsterud skole
Innovation Camp er et årlig program hvor elever primært i ungdomskolen motiveres til kreativitet og nyskapning. Programmet fører ungdommene gjennom de forskjellige fasene fra ideunnfangelse til presentasjon av ideen. Målet er å få frem en kultur preget av et klima med større utfordringer for den enkelte og hvor verdiskapning, offensiv tankegang og optimisme er sentrale elementer. Innovation Camp driftes av HIBU og samarbeider nært med og er en del av UE Buskerud sin satsing Elevbedriften ”No smoke Mobile” er utviklet på Innovation Camp Buskerud 2004 No Smoke Mobile – Kjøsterud skole

19 Den nyskapende skolen Denne ideen fant juryen ut var den de raskest kunne tjene penger på. Har også fått mye skryt fra legehold. Første premie Innovation Camp 2004 – Letteste realiserbare ide DiScope - Skotselv skole

20 Hva hendte siden ? – Nord-Trøndelagsforskning
Det ble lagt fram en rapport i 2003, som viser de samme tendensene i Norge som tidligere er vist i Sverige: Blant dem som nå er mellom 25 og 34 år, har 20,5 % startet sin egen bedrift. Det normale i denne aldersgruppen er 4,5 %. Det ser altså ut til at å drive ungdomsbedrift i videregående skole mer enn firedobler etableringsfrekvensen. Det er bestilt en ny undersøkelse m.h.t resultater fra Nord-Trøndelagsforskning. Denne skal være klar i løpet av våren. Undersøkelsen fokuserer på ungdomsbedrift, men skal også ta med studenter som har deltatt i studentbedrift.


Laste ned ppt "Betydningen av entreprenørskap i skoleverket"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google