Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ELEVBEDRIFT … starte, drive og avvikle en liten bedrift, med skolens lærere og andre samarbeidspartnere som veiledere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ELEVBEDRIFT … starte, drive og avvikle en liten bedrift, med skolens lærere og andre samarbeidspartnere som veiledere."— Utskrift av presentasjonen:

1 ELEVBEDRIFT … starte, drive og avvikle en liten bedrift, med skolens lærere og andre samarbeidspartnere som veiledere.

2

3 Hva er entreprenørskap

4 150121 elever 17059 frivillige 6310 ulike tiltak 2308 lærere
UE i rene tall 2009/2010 elever 17059 frivillige 6310 ulike tiltak 2308 lærere 1179 skoler 340 kommuner 20 ulike programtilbud 17 fylkeskontorer 1 organisasjon!

5

6 UEs programmer kan deles inn i 3 kategorier
1. Idéverksteder - Gründercamp for ungdomsskole, videregående skole og høgskole/universitet. - SMART for mellomtrinnet i grunnskolen. Programmene gjennomføres i samarbeid med lokalt nærings- og arbeidsliv. Programmene trener elever og studenter i kreative prosesser og bevisstgjør i forhold til innovasjon og verdiskaping. 2. Bedriftsetablering - Elevbedrift / ungdomsskole - Ungdomsbedrift / videregående skole - Studentbedrift / høgskole og universitet. Det er en progresjon i hva elever og studenter tilegner seg av etablererkompetanse gjennom de tre bedriftsprogrammene. Bedriftsprogrammene gjennomføres i samarbeid med lokalt nærings- og arbeidsliv hvor alle ungdomsbedrifter og studentbedrifter har egne mentorer fra næringslivet. 3. Arbeidsliv og næringsutvikling Programmene tar for seg temaer som ressurser og muligheter, grunnleggende forståelse for verdiskaping, yrker og karrieremuligheter og beslutningsprosesser med veileder fra lokalt arbeids- og næringsliv som belyser temaene. Vårt Lokalsamfunn, SikkSakk Europa, Økonomi og karrierevalg, Fra utdanning til jobb er eksempler på klassebaserte programmer.

7 Elevbedrift Elever i ungdomsskolen erfarer å starte, drive og avvikle sin egen bedrift, med utgangspunkt i en forretningside de selv har utviklet Trening i å: Se ressurser og muligheter lokalt Jobbe kreativt Samarbeide Utnytte egne erfaringer, kunnskap og nettverk

8 Nøkkelkvalifikasjoner
Elevbedrift gir trening i… Opplevelse Å anvende egen kunnskap, erfaringer og nettverk Erfaring Å etablere og drive egen virksomhet ELEVEN Medvirkning Ha en reell medvirkning på egen læring Lokal identitet Å kunne se ressurser, behov og muligheter i eget nærmiljø Nøkkelkvalifikasjoner Kreativitet og problemløsning Endringskompetanse Selvstendighet og samarbeidsevne

9 Elevbedrift – faser 1: Informasjon, motivasjon og samarbeid
2: Ideutvikling 3: Etablering og organisering 4: Drift 5: Avvikling 6: Evaluering Øvelser, tips og skjemaer til fasene ligger i nettbasert læremateriell for lærere på

10 ”Bedrift 7” fra Hedmark laget brettspillet som heter ”Vålerspillet
”Bedrift 7” fra Hedmark laget brettspillet som heter ”Vålerspillet.” Elevene lagde brettet, spillbrikkene, spørsmålskort, regler, spillboksen. Spillet er et kunnskapsspill hvor man blir spurt om sentrale bedrifter, attraksjoner, geografiske steder i Våler- Hedmark. ”Kosten EB” er også fra Hedmark En innretning hvor man enkelt kan henge opp kosten utenfor inngangspartiet hjemme. Ideen kom opp som resultat av en irritert mor, som var irritert over at kosten som alltid lå strødd utenfor inngangspartiet. Sønnen tok henne på ordet, og produserte en kosteholder.

11 ”Krusebrød EB” i Østfold selger
sine spesialbrød (halvt loff, halvt kneip) med stor suksess. Flatt og flott EB” også fra Østfold har samarbeidet med lokal bedrift og laget en ”dings” som komprimerer hermetikkbokser.

12 Design- og håndverk: Ris skole i Oslo tilbyr EB i utdanningsvalg i programmet Design- og håndverk til 9.trinns elever. De elevene som velger dette danner elevbedrifter og lager kunstverk på ”bestilling”.

13 EB-løype – ny høsten 2010! Åpen for alle elever som skal i gang med eller som driver elevbedrifter Består av tips og ressursmateriell gjennom 23 fra steg fra oppstart, gjennom drift og frem til avvikling Etter registrering og innlogging fra får elevene tilsendt passord og brukernavn.

14 Kartlegge nærmiljø og egne interesser
TRENE KREATIVITET! Kartlegge nærmiljø og egne interesser - Mange muligheter Markeds- undersøkelse Å komme på en god idé!! Utforming av forretningsidé + Vurdere ideen – ideutvikling

15 FASE 3 STRUKTUR Hvordan alt skal samordnes? Bli klar over
egne ressurser og nettverk! Hvem skal ha ansvaret for hva? STILLINGER Annonser Søknad Intervju Startkapital Bedriftsmappe Organisering Produktutvikling FASE 3

16 Holde orden med en bedriftsmappe!
Bedriftsattest, tilgjengelig etter at elevbedriften er registrert Vedtekter Fremdriftsplan Analyse av lokalsamfunnet Ti veier til en gode ide Å vurdere en ide etter PMI - metoden Fra ide til forretningside Forretningsplan Samarbeidsavtale Elevbedriftens mål Vurdere sterke og svake sider ved elevbedriften(SWOT) Oversikt over nettverk Markedsundersøkelse og markedsplan Budsjett og regnskap Evalulering Alle malene ligger i både EB- løypa i det nettbaserte læremateriellet for lærere!

17 TRENE KREATIVITET! Markeds- undersøkelse Å komme på en god idé!!
Kartlegging av skolen og nærmiljøet Markeds- undersøkelse Å komme på en god idé!! Utforming av forretningsidé + Vurdere ideen – ideutvikling

18 Elevbedrift i LK-06 - eksempler
Generell del (utdrag): ”Opplæringen skal kvalifisere for produktiv innsats i dagens næringsliv, og gi grunnlag for senere i livet å kunne gå inn i yrker som ennå ikke er skapt… ”Opplæringen må gi adgang til dagens arbeids- og samfunnsliv, og kyndighet til å mestre skiftende omgivelser og en ukjent framtid. Den må derfor tilføre holdninger og kunnskaper som kan vare livet ut, og legge fundamentet for de nye ferdighetene som trengs når samfunnet endres raskt”. Kompetansemål samfunnsfag 10.trinn: ”Legge en plan for å starte og drive en bedrift ut fra undersøkelse av grunnlaget for denne” Elevbedrift dekker også kompetansemål i flere andre fag. Se nettbasert læremateriell på for mer.

19 Entreprenøriell mentalitet
…en slags kokkekunst! “Å lære å lage mat av det som finnes i kjøleskapet” (Dr.polit. Karin Berglund, 2007)


Laste ned ppt "ELEVBEDRIFT … starte, drive og avvikle en liten bedrift, med skolens lærere og andre samarbeidspartnere som veiledere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google