Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til fagsamling i klasseledelse 26/9-13

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til fagsamling i klasseledelse 26/9-13"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til fagsamling i klasseledelse 26/9-13
v/Gnist-prosjektleder i Oppland Kirsti E. Grinaker

2 Program for dagen 08.30-09.00 Registrering/kaffe og rundstykker
Registrering/kaffe og rundstykker Innledning v/Kirsti E. Grinaker, Gnist-prosjektleder Erfaringer fra Øystre-Slidre ungdomsskole v/Pål Lundby, rektor Klasseledelse og skolebasert kompetanseutvikling v/Lars Myhr Pauser blir lagt inn underveis Lunsj Avslutning v/Kirsti E. Grinaker 15.00 Vel hjem!

3 GNIST ble etablert i 2009 som et partnerskap for en helhetlig lærersatsing
Utdanningsforbundet, KS, NHO, LO, Pedagogstudentene, Norsk Studentorganisasjon, Norsk Lektorlag, Skolenes landsforbund, Kunnskapsdepartementet, Nasjonalt råd for lærerutdanning, Skolelederforbundet, Elevorganisasjonen og Fylkesmannen. Satsingsområder: Rekruttering, omdømmebygging, veiledning av nyutdannede og videreutdanning. Strategien for ungdomstrinnet Det ble inngått avtale mellom de involverte partene i utdanningssektoren:

4 Skoleeiere Skoleledere Skoler
Styringsgruppe Prosjektleder Referansegruppe Skoleeiere Skoleledere LO Utdanningsforbundet HIL HIHM OFK KS Skoleeier Pedagogstudentene Fylkesmannen Det er skoleeier som har ansvar for at de endringene det blir lagt opp til blir implementert. Skoleeiers eget initiativ er viktig for at satsingsområdene skal føre til endring helt inn i klasserommet. Det må legges til rette for et økt profesjonsfellesskap gjennom samarbeid, refleksjon og erfaringsdeling. Skoleeiere og skoleledere må legge forholdene til rette slik at lærere får rom til å diskutere og samarbeide om strategien. Prosessen er sterkt påvirket av systematisk samarbeid og samhandling mellom de ulike aktørene og nivåene. 12 skoler i Oppland er deltakende i pulje 1. 5 skoler i Gjøvik regionen og 7 skoler i Valdres regionen Skoler Oppland

5 Felles satsing på: klasseledelse, regning, lesing, skriving

6 Skolebasert kompetanseutvikling
Klasseledelse, regning, lesing, skriving Vurdering for læring Kollektivt orienterte skoler Organisasjons-læring «Skolebasert kompetanseutvikling innebærer at skolen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid»

7 Skolen kan ha en kultur som er mottakelig for satsingen eller ikke (Qvortrup (2001:107))
Dette nytter/nytter ikke! Hvordan organiseres erfaringsdeling på din skole? «Vi har rutiner her for å dele kunnskap på vår arbeidsplass sier man! Hvordan blir det gjort?» Jmf. Knut Roald Er møtene/samlingene forberedt? Hvordan vil du dele erfaringer fra denne fagdagen på din arbeidsplass? IGP: Individ, gruppe, plenum? Når settes det av tid til satsingen på din arbeidsplass? Langsiktighet Felles mål Oppland

8 Hvor er vi nå? Hvor vil vi? SWOT-analyse er et effektivt verktøy for å få en rask oversikt over indre og ytre styrker og svakheter i avdelingen /organisasjonen. De fire bokstavene «SWOT» representerer forbokstaven i de engelske ordene Strengths (styrker), Weaknesses (svakheter), Opportunities (muligheter) og Threats (trusler). SWOT-analyse gir et godt utgangspunkt for å ta beslutninger, og kan være et nyttig verktøy for å identifisere områder for forbedring.

9 Lederansvar – Utvikling Det er ledelsens ansvar
å forankre prosessene i personalet å prioritere mål og tiltak å legge til rette for at planer blir lagt og iverksatt å sørge for at sluttresultat blir levert Skoleeier må støtte prosessene. Hvordan måle effekt? Se på resultater av satsingen?

10 Forankring Hvor kjent er strategien for ungdomstrinnet NÅ?
- I Oppland fylke - blant skoleeiere - blant skoleledere -blant lærere -blant elever Hvordan er strategien forankret på din skole? Oppland

11 NTNU-rapporten «En undersøkelse av den skolebaserte kompetanseutviklingen i piloten 2012-2013
Suksessfaktorer og fallgruver (Uttalt fra lærerutdanningene, skoleeiere, skoleledere og lærere) Rektors engasjement løftes fram som avgjørende Lærere påpeker at arbeid med nettressursene ikke er satt i system Det er skoleeiers og skoleleders oppgave å legge forholdene til rette for læring i et kollegium Studien viser at utviklingen er forankret i skolens kultur og dens evne til å lære og kjenne egen praksis Oppland

12 Utvelgelse til pulje 2 FM, skoleeiere og Gnist samarbeider om utvelgelsen av skoler/kommuner til pulje 2. Samsvar mellom etterspørsels - og tilbydersiden Klynger eller allerede eksisterende nettverk lokalt Oppland

13 Hva med de som ikke er i pulje…
4 puljer totalt Oppland

14 Framover... Fagsamling i lesing v/Sture Nome 6.nov på Lillehammer hotell 2 regionsamlinger for pulje 1 før jul Nasjonale samlinger Koble på pulje 2 etter jul Dele erfaringer fra pulje 1→2→3→4 Oppland

15 Ny Giv og Gnist Kommunale prosjektledere i Ny Giv
Ressurslærere kan være Ny Giv lærere Spre gode erfaringer fra Ny Giv inn i satsingen på ungdomstrinnet Praktiske og varierte arbeidsmetoder

16 Forberedelse til i dag Lese bakgrunnsdokumentet om klasseledelse
Problemstillinger: Hvordan jobber skolen/kommunen helhetlig med klasseledelse? Hvilke erfaringer har skolen/kommunen med skolebasert kompetanseutvikling? Hva mener dere forventes av skoleeiere, skoleledere, lærere og tillitsvalgte i skolebasert kompetanseutvikling?


Laste ned ppt "Velkommen til fagsamling i klasseledelse 26/9-13"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google