Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon på pressekonferanse, 25. mai 2005 Partnerne bak Næringsbarometeret: Utdrag og tillegg til publikasjon Hordaland, 26. mai 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon på pressekonferanse, 25. mai 2005 Partnerne bak Næringsbarometeret: Utdrag og tillegg til publikasjon Hordaland, 26. mai 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon på pressekonferanse, 25. mai 2005 Partnerne bak Næringsbarometeret: Utdrag og tillegg til publikasjon Hordaland, 26. mai 2005

2 Partnerne bak Næringsbarometeret Aetat Hordaland Aetat Sogn og Fjordane Innovasjon Norge Hordaland Innovasjon Norge Sogn og Fjordane NHO Hordaland NHO Sogn og Fjordane Hordaland fylkeskommune Sogn og Fjordane fylkeskommune Sparebanken Vest Utarbeidet av Asplan Viak Samarbeid mellom fagområder og fylker

3 Tema i presentasjonen 1.Hovedfunn –markedsutsikter – omsetning – tilsatte – lønnsomhet – investeringer 2.Arbeidsmarknaden –tilgang på stillinger – ledige – forventa endringer for 2005 – rekrutteringsvansker 3.Utviklingen innen ulike næringer/næringsgrupper 4.Spesialtema: –Rekrutteringskanaler –Utdanning for innovasjon Innhold

4 Grunnlag for analysen  Spørreundersøkelse som omfatter 950 bedrifter i Hordaland. Dette tilsvarer over en tredjedel av alle sysselsatte i fylket  Kommuneundersøkelse som omfatter de største 8 kommuner i Hordaland. Disse kommunene har til sammen nærmere 80 prosent av innbyggerne i fylket  Aetats database og annen offentlig statistikk  Intervjuer med næringslivsledere. Data, innspill og prognoser fra ulike fagmiljøer og bransjeorganisasjoner.  En undersøkelse fra Aetat om hvilke rekrutteringskanaler bedriftene benytter Innhold

5 Sysselsatte per desember 2003

6 Oppsummering - Fortsatt en forsiktig vekst  Svakere etterspørsel etter arbeidskraft i offentlig sektor - bedring i privat sektor  28 % av bedriftene forventer flere sysselsatte i 2005  Det ligger an til nærmere 3.000 flere arbeidsplasser  Arbeidsledigheten ventes å synke ytterligere i år  Bedriftene i Hardanger og Voss-regionen er mindre optimistiske i forhold til rekrutteringsbehov enn resten av fylket  Vel 40 prosent av bedriftene forventer økt omsetning i 2005  Mer enn 1/3 av bedriftene forventer økt lønnsomhet  Hver femte bedrift oppgir at de har rekrutteringsproblemer  Hver tiende bedrift vurderer å rekruttere arbeidskraft fra utlandet Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

7 Oppsummering: Fortsatt en forsiktig vekst Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

8 Optimisme i næringslivet. Flere venter økt omsetning Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

9 Bedriftene tror på økt lønnsomhet i 2005 Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

10 De fleste bedriftene forventer et stabilt investeringsnivå Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

11 Arbeidsmarkedet

12 Utviklingen av arbeidsledige og yrkeshemmede Arbeidsmarkedet - Hordaland

13 Tilgang stillinger i Hordaland 1. tert. 2004 og 2005 Fra Aetat sin database

14 Prosentvis endring i antallet helt ledige fra 1. tertial 2004 til 1. tertial 2005 Fra Aetat sin database - Hordaland

15 Forventet endring i sysselsettingen. I prosent Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

16 Forventet sysselsettingsendring etter regioner Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

17 Netto sysselsettingsendring etter næring og regioner Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

18 Forventet prosentvis endring i antall sysselsatte Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

19 De mest etterspurte yrkesgruppene i utvalget Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

20 Rekrutteringsproblemer Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

21 Rekrutteringsproblem etter næring Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

22 Yrkesgrupper som er vanskelige å rekruttere Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

23 Rekrutteringsproblem etter regioner Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

24 Offentlig sektor

25 Forventet utvikling i offentlig sektor og annen privat tjenesteyting Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

26 Forventet endring i antall sysselsatte Offentlig sektor og annen privat tjenesteyting

27 Rekrutteringsproblemer Offentlig sektor og annen privat tjenesteyting

28 Utflytting av statlig virksomhet Offentlig sektor Ny, statlig virksomhet som er blitt lagt til/vedtatt lagt til Hordaland under nåværende regjering. Kilde: St. meld. nr. 25 (2004-2005) Konkurransetilsynet: 35 tilsatte i Bergen april 2005. Skal ha 90 tilsatte 1. januar 2007.

29 Industri

30 Forventet utvikling innen industrien Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

31 Andel bedrifter med nettovekst i sysselsettingen etter industrigren Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

32 Forventet prosentvis endring i antall sysselsatte etter industrigren Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

33 Rekrutteringsproblemer etter industrigren Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

34 Gode tider for offshore vedlikehold FMC Kongsberg Subsea utvikler undervassteknologi og lager utstyr for oljeproduksjon på havbotnen. – Høy oljepris og store utbyggings- og modifikasjonsprosjekt på norsk sokkel og internasjonalt gir stor aktivitet for oss. Markedet vokser, og vi ser vekst innenfor både nybygging og ikke minst innenfor drift og vedlikehold, som er ansvarsområdet vårt. Aktiviteten i 2005 er mye høyere enn i fjor, og vi venter enda større vekst i 2006. For å kunne møte den store pågangen har vi det siste halve året økt bemanningen med 15 prosent. Vi har tilsett både ingeniører og teknisk servicepersonell, og til nå har vi ikke hatt problem med å få tak i folk. Vi kommer til å øke bemanningen ytterligere. NILS-PETTER SIVERTSEN direktør FMC Kongsberg AS Ågotnes

35 Forventet utvikling innen energisektoren Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

36 Forventet utvikling innen bygg og anlegg Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

37 Forventet utvikling innen post- og telekommunikasjon Bedriftsundersøkelsen – Hordaland og Sogn og Fjordane

38 Forventet utvikling blant transportbedrifter Bedriftsundersøkelsen – Hordaland og Sogn og Fjordane

39 Utvikling innen bank, forsikring og finansiell tjenesteyting Bedriftsundersøkelsen – Hordaland og Sogn og Fjordane

40 Forventet utvikling innen forretningsmessig tjenesteyting, formidling og eiendomsdrift Bedriftsundersøkelsen – Hordaland og Sogn og Fjordane

41 Forventet utvikling innen varehandel Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

42 Forventet utvikling innen hotell og restaurant bedrifter Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

43 Spesialtema

44 Andel bedrifter som venter å rekruttere fra utlandet Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

45 Andel bedrifter som forventer å rekruttere fra utlandet Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

46 Bruk av rekrutteringskanaler, prosentvis fordeling av antall stillinger totalt Spesialtema: Aetat sin rekrutteringsundersøkelse 2005

47 Innovasjon: Etablering av nye bedrifter Spesialtema: Utdanning for innovasjon Ungdomsbedrift - Ungt entreprenørskap - Grunnskole og videregående skole - 23 skoler i Hordaland, med 459 elever (7,9 % av elevene) - Entusiasme og stor interesse for entreprenørskap ved mange skoler - Ungdomsbedrifter øker etableringsraten Studietilbud – entreprenørskap - Innovasjon og entreprenørskap (Høgskolen i Bergen) - Gründerskolen (UiB og NHH) - Planlagt: ”Senter for innovasjon og entreprenørskap”, for å sikre et bredere og faglig tyngre studietilbud.

48 Innovasjon: Utvikling av eksisterende bedrifter  De fleste innovasjoner finner sted i det eksisterende næringslivet  Innovasjonsprosjekter har bedre forutsetninger for å lykkes i eksisterende bedrifter  Behov for bedre veiledning om utdanning og karriere  ”Senter for yrkesrettleiing i Hordaland” – skal få frem informasjon om bedriftenes behov og bruke denne informasjonen til å veilede elever om karriere og utdanningsvalg. Spesialtema: Utdanning for innovasjon


Laste ned ppt "Presentasjon på pressekonferanse, 25. mai 2005 Partnerne bak Næringsbarometeret: Utdrag og tillegg til publikasjon Hordaland, 26. mai 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google