Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nils Marstein Riksantikvarens rolle i byggesaker.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nils Marstein Riksantikvarens rolle i byggesaker."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Nils Marstein Riksantikvarens rolle i byggesaker

3 Riksantikvaren har: ansvar for for å veilede regional kulturminneforvaltning i hvordan plan- og bygningsloven best kan brukes for å ivareta kulturminneinteresser i arealplansaker og konsekvensutredninger ansvar for å legge til rette for at kommunen innarbeider kulturminneinteressene i sine planer og forvalter kulturminner og kulturmiljøer som viktige ressurser og miljøelementer i et langsiktig perspektiv

4

5 Riksantikvaren har: ansvar for å vurdere hvorvidt det kan gis dispensasjon fra den automatisk fredningen for arkeologiske kulturminner som omfattes av slik fredning ansvar for å fremme innsigelse i saker der nasjonale kulturminneinteresser er truet og regional kulturminne- forvaltning vil akseptere planen

6

7 Riksantikvaren har: ansvar for å videreutvikle plan- og bygningsloven som verktøy for å ivareta kulturminneinteresser ansvar for å bidra til at plan- og bygningsloven brukes som verktøy for å kunne se på kulturminner og kulturmiljøer som viktige elementer i verdiskaping og næringsutvikling

8

9

10 Riksantikvaren og fredete bygninger: Eventuell konflikt mellom fredningen av en bygning og krav etter Plan- og bygningsloven. Byggesaker der fredete kulturminner er ”naboer”

11

12 Forvaltning av eldre bygninger: Vårt mål er at alle bygninger i Norge skal forvaltes på en god måte i forhold til de verdier de representerer. Dette gjelder ikke bare antikvariske eller historiske verdier, men i like stor grad økonomiske, bruksmessige og kunnskapsverdier. I tillegg kommer verdier knyttet til opplevelse, stedtilhørighet og andre viktige forhold for oss mennesker.

13

14

15 Noen fakta om eldre bygninger: Vi har stående bygninger som er nær 1000 år gamle Ca. 500 000 bygninger er bygget før 1900 Mer enn 98% av bygningsmassen er ett år eller eldre Det har vært to store hamskifter i byggeskikken der det ble store endringer i materialbruk og teknologi –Det første hamskiftet var rundt 1850 –Den siste hamskiftet var rundt 1960

16

17

18 ”Leverancereglene for raakop” 1-lags stein: Lengde 1½ – 6 x høyde 2-lags stein: Lengde 1½ – 6 x høyde 3-lags stein: Lengde 1½ – 4 x høyde 1-lags stein: Lengde 1½ – 3 x høyde

19

20

21 Byggevirksomheten i dag og i morgen: Dreining fra nybygg til vedlikehold Plan- og bygningsloven er utviklet for nybygging, ikke for vedlikehold og tiltak i eksisterende bygningsmasse Statens bygningstekniske etat og Riksantikvaren har laget ”GODT NOK!”, som er en veileder for byggetiltak i stående boliger

22


Laste ned ppt "Nils Marstein Riksantikvarens rolle i byggesaker."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google