Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Plan- og bygningsloven som virkemiddel for kulturminneforvaltninga

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Plan- og bygningsloven som virkemiddel for kulturminneforvaltninga"— Utskrift av presentasjonen:

1 Plan- og bygningsloven som virkemiddel for kulturminneforvaltninga
Margrethe Øyvann Tviberg Seksjonsleder PBL Riksantikvaren

2 Change happens

3 Foto: © Riksantikvaren

4 Foto: © Riksantikvaren

5 Foto: © Riksantikvaren

6 Foto: © Riksantikvaren

7 Foto: © Riksantikvaren

8

9 Hvorfor planlegge? Tilrettelegge Begrense
Eiendomsrett og marked offentlig styring Demokrati og medvirkning effektiv planlegging

10 Høy aktivitet i markedet Opplevelse av å være i etter-kant
Politikk Sviktende planberedskap God planberedskap Pådriverpolitikk Høy aktivitet i markedet Opplevelse av å være i etter-kant Det offentlige responderer godt på markeds-initiativ Det offentlige samarbeider med markedet om utvikling Lav aktivitet i markedet Stillstand- uavklarte potensial Avventende, passive planer Det offentlige tar initiativ for å vekke markedets interesse Fra «Utfordringer for norsk planlegging», kap 9

11 PBL Å planlegge så mye som nødvendig, men så lite som mulig!

12 Kulturminneforvaltningen
Kommunen er en sentral kulturminneforvalter gjennom plan- og bygningsloven Vi skal være den beste sektoren for kommuner å samarbeide med Politisk interesse er avgjørende: Politikere er ikke konfliktsky – men løsningsorientert.

13 Kulturminneforvaltningen
Hva trenger vi å kunne: Kulturminner Dialog Rolleforståelse Promosjon Planredskapene

14 Den krevende dialogen Ordfører: «Din %&¤# arrogante bedreviter av en !#%%& åndssnobb!» Du: …

15 Rolleforståelsen Felles intensjoner Forskjellige intensjoner
Hersketeknikker: Vite hva man skal gjøre når man møter dem- ikke falle for fristelsen til å bruke dem.. Profesjonalitet: Ballen, ikke mannen Solveig Olaisen, byantikvaren i Oslo: «Jeg er ingen hyggelig dame, jeg er en byråkrat!»

16 Kulturminneforvalteren som «promotion-babes»
Entusiasmen for historien Kunnskap fører til aha- opplevelser Kunnskap fører til engasjement Kunnskap fører til fornuftig bruk

17 Kommunens planlegging – vi skal med
Planprosess som motor i dialogen Våre roller: «lay down the law» (kml) Få forståelse Dobbeltrolle eller synergi?

18 Planhierarki og -kronologi
Planstrategier Overordnet planlegging: Regionale planer: Regionalisere nasjonale mål, utløse synergi med utvikling, gi oversikt over historien i regionen Kommunale planer: Hva har vi, og hva vil vi gjøre med det?

19 Detaljert planlegging
Reguleringsplaner for områder: Hvordan ta vare på verdiene? Detaljregulering: Hvordan tilpasse ny utvikling?

20 Når plan fravikes eller ikke fins
Innsigelse Dispensasjon Klage « .. skal bygge på økonomiske og andre ressursmessige forutsetninger og ikke være mer omfattende enn nødvendig»

21 En enklere hverdag Rollene i kulturminneforvaltningen
Ansvarsdeling og dialog


Laste ned ppt "Plan- og bygningsloven som virkemiddel for kulturminneforvaltninga"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google