Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DÅP - hvem? - hva? - hvorfor?.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DÅP - hvem? - hva? - hvorfor?."— Utskrift av presentasjonen:

1 DÅP - hvem? - hva? - hvorfor?

2 Dåp – hvem, hva, hvorfor? Matt 28,18-20:
”Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord! Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!”

3 1) HVA? Dåp – hvem, hva, hvorfor? Dåpen – et nådemiddel/ sakrament
- et synlig middel/ en garanti på Guds usynlige nåde.

4 2) HVORFOR? Dåp – hvem, hva, hvorfor? Hva gir dåpen oss?
(før hvem skal døpes?)

5 Ap.gjerninger 2,38 (tilgivelse og DHÅ)
Dåp – hvem, hva, hvorfor? Ap.gjerninger 2,38 (tilgivelse og DHÅ) ”Peter sa til dem: Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave.”

6 Romerne 6,3-8 (livssamfunn)
Dåp – hvem, hva, hvorfor? Romerne 6,3-8 (livssamfunn) ”Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at likesom Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv. For er vi blitt forenet med ham ved en død som er lik hans død, så skal vi også bli det ved en oppstandelse som er lik hans oppstandelse…

7 Romerne 6,3-8 (livssamfunn)
Dåp – hvem, hva, hvorfor? Romerne 6,3-8 (livssamfunn) …Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham for at syndelegemet skulle bli tilintetgjort, så vi ikke lenger skal være slaver under synden. For den som er død, er rettferdiggjort fra synden. Men døde vi med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med ham.”

8 Dåp – hvem, hva, hvorfor? Titus 3,4-5 (ny fødsel)
”Men da Guds, vår frelsers godhet og kjærlighet til menneskene ble åpenbaret, frelste han oss, ikke på grunn av rettferdige gjerninger som vi hadde gjort, men etter sin miskunn, ved badet til gjenfødelse og fornyelse ved Den Hellige Ånd.” 1.Pet.3,21 – ”frelse”

9 I dåpen er det Gud som handler.
Dåp – hvem, hva, hvorfor? I dåpen er det Gud som handler.

10 Barnedåp eller troendes dåp?
Dåp – hvem, hva, hvorfor? 3) HVEM? Barnedåp eller troendes dåp?

11 Dåp – hvem, hva, hvorfor? Trenger barn dåp? Efeserne 2,3
”Ja, vi levde alle en gang som de. Vi fulgte lystene i vårt eget kjøtt og blod/ syndige natur og lot oss lede av det og av våre egne tanker. Vi var av naturen vredens barn, vi som de andre.” (NO11)

12 Dåp – hvem, hva, hvorfor? Kan barn tro? Markus 10,13-15
”Og de bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem; men disiplene truet dem som bar dem. Men da Jesus så det, ble han harm og sa til dem: La de små barn komme til meg, hindre dem ikke! For Guds rike hører slike til. Sannelig sier jeg dere: Den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, skal slett ikke komme inn i det!”

13 Dåp – hvem, hva, hvorfor? Hvorfor døper vi barn?
Kirkelige praksis (200-tallet) Dåpen, et paktstegn (å tilhøre Guds folk) Dåpen, hele familien (Ap.gj.16) Dåpen er et nådemiddel, som barna også trenger.


Laste ned ppt "DÅP - hvem? - hva? - hvorfor?."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google