Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Guds vrede.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Guds vrede."— Utskrift av presentasjonen:

1 Guds vrede

2 Guds vrede Salme 90,7-11 Vi går til grunne ved din vrede,           redsel griper oss ved din harme.                 Du setter våre synder foran deg,           det vi skjuler, stiller du i lyset fra ditt ansikt.                 Alle våre dager farer forbi,           ved din harme går vi til grunne,           våre år er som et sukk.                Vår levetid er sytti år,           åtti når det er styrke til det.           De beste årene er fulle av strev og urett.           De går fort, og vi flyr av sted.                Hvem kjenner styrken i din vrede?           Din harme gir grunn til å frykte deg.  

3 Guds vrede ”Hvem skal ut?” 1) Guds nåde 2) Guds kjærlighet
3) Guds trofasthet 4) Guds vrede

4 ”Milde svar demper sinne, sårende ord vekker vrede.”
Guds vrede Mennesket – vrede: ”Blir dere sinte, så synd ikke,  og la ikke solen gå ned over deres vrede.” (Efeserne 4,26) ”Det er klart hva slags gjerninger som kommer fra kjøttet/ vår onde natur … vrede …” (Galaterne 5,19-20) ”Milde svar demper sinne,  sårende ord vekker vrede.” (Ordspr. 15,1)

5 Mennesket er og lever under Guds vrede:
”Ja, vi levde en gang alle som de. Vi fulgte lystene i vår syndige natur og lot oss lede av den og av våre egne tanker. Slik var vi av naturen under Guds vrede, likesom de andre/ Vi var av naturen vredens barn, vi som de andre.” (Efeserne 2,3) ”Den som tror på Sønnen, har evig liv. Den som er ulydig mot Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede er og blir over ham.” (Johannes 3,36)

6 Synden framkaller Guds vrede:
”La da det jordiske i dere dø: hor, urenhet, lidenskap og ondt begjær, og grådighet, som ikke er annet enn avgudsdyrkelse. Alt dette gjør at Guds vrede rammer de ulydige Blant dem var også dere den gang dere levde slik. Men legg nå av alt dette: sinne, hissighet, ondskap, spott og rått snakk.” (Kolosserne 3,5-6)

7 Vi må frelses fra Guds vrede:
”Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Når vi nå er blitt rettferdige ved Kristi blod, hvor mye mer skal vi ikke da gjennom ham bli frelst fra vreden!” (Romerne 5,8-9) ”For Gud har ikke bestemt oss til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus.”  (1.Tess.5,9)

8 Framtiden og evigheten kan bli under Guds vrede:
”Vi venter på Hans Sønn fra himlene, han som Gud oppvakte fra de døde, Jesus, han som frir oss fra vreden som kommer.” (1.Tess.1,10) ”Hedningfolkene ble harme, men nå er din vredesdag kommet. Nå er tiden da de døde skal dømmes…” (Joh.åp.11,18)

9 Lammets vrede ”Jordens konger, stormenn og hærførere, de rike og de mektige, hver slave og hver fri, alle gjemte de seg i huler og mellom berghamrer. Og de sa til fjellene og berghamrene: «Fall over oss og skjul oss for ansiktet til ham som sitter på tronen, og for Lammets vrede. For den store vredesdagen er kommet, og hvem kan da bli stående?” (Joh.åp.6,15-17)

10 Lammets frelse ”Og jeg så et lam som sto midt på tronen, mellom de fire skapningene og i kretsen av de eldste, og det så ut som lammet var slaktet... For du ble slaktet, og med ditt blod har du frikjøpt for Gud mennesker av alle stammer og tungemål, av alle folk og nasjoner… Verdig er Lammet som ble slaktet, verdig til å få all makt og rikdom, visdom og styrke, ære og pris og takk.”  (Joh.åp.5,6-11)

11 ”Hvem er en Gud som du, en som tar bort skyld og tilgir synd for den resten han eier? Han holder ikke evig fast på vreden, for han vil gjerne vise miskunn.” (Mika 7,18)

12 Guds vrede


Laste ned ppt "Guds vrede."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google