Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vintreets hemmelighet Livet i ordet, bønnen og gleden Joh 15:7-11

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vintreets hemmelighet Livet i ordet, bønnen og gleden Joh 15:7-11"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vintreets hemmelighet Livet i ordet, bønnen og gleden Joh 15:7-11
Bibelhelg Melhus 8. Februar 2014 Asbjørn Kvalbein

2 Gode forbindelser «Jeg er vintreet, dere er greinene,» sa Jesus. «Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingen ting gjøre.» (Joh 15:5) Du har kanskje hørt at når det gjelder å få seg en god jobb og komme seg fram, så gjelder det å kjenne den rette personen. Det gjelder å ha gode forbindelser. Når det gjelder å bære frukt, å leve et liv som får betydning, så stemmer det helt. For det evige livet handler om å være forbundet med Jesus Kristus. Da blir det for svakt bare å ha kontakt. Det dreier seg om et levende, felles liv. «Jeg er vintreet, dere er greinene,» sa Jesus. «Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingen ting gjøre.» (v. 5)

3 Andre religioner Har du tenkt over at Jesus her sier noe helt enestående? Ingen andre religioner i verden tilbyr etterfølgerne sine en personlig forening med grunnleggeren. Buddhistene hevder ikke at de er forbundet med Buddha. Tilhengerne av Konfusius hevder ikke at de er ett med Konfusius. Muslimene vil ikke si at de er forenet med Muhammed. Men en etterfølger av Kristus er forenet med Jesus Kristus, akkurat som greinen er forbundet med vintreet.

4 Institusjon? Bare mose? Mange er knyttet til kristendommen bare som organisasjon eller institusjon. De har ikke en virkelig personlig forbindelse med Jesus. Eller de er som mose. De klynger seg til treet og suger næring, men de er fremmede for vintreets liv og mening. De er snyltere og skaper ikke noen frukt av verdi. Nå ønsker vi at Ordet fra hans munn hjelper oss til et nært livssamfunn med Jesus. Mosen klynger seg til treet og suger næring, men er fremmed for treets liv og mening

5 Joh 15:7-11 «Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, be da om hva dere vil, og dere skal få det. For ved dette blir min Far æret, at dere bærer mye frukt og blir mine disipler. Vi skal nå se på fem vers fra Jesu avskjedstale til disiplene: «Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, be da om hva dere vil, og dere skal få det. For ved dette blir min Far æret, at dere bærer mye frukt og blir mine disipler.

6 Som Far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet
Som Far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet! Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik jeg har holdt min Fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg sagt dere for at min glede kan være i dere og deres glede kan bli fullkommen.» (Joh 15:7-11) Som Far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet! Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik jeg har holdt min Fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg sagt dere for at min glede kan være i dere og deres glede kan bli fullkommen.» (Joh 15:7-11)

7 Evangelium -Oppmuntring
Vi trenger å høre gang på gang Fordi vi faller og blir motløse gang på gang. Ved Guds levende ord blir vi oppmuntret Ordene i Jesu avskjedstale er gitt som evangelium og oppmuntring. Jesus vet at vi trenger å høre de gode nyhetene gang på gang, fordi vi faller og blir motløse gang på gang. Evangeliet minner oss om det riktige og det viktige. Ved Guds levende ord blir vi oppmuntret og undervist om veien videre. Slik oppleves livet forent med det gode vintreet.

8 Det er kraft i ordene «For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så greker.» (Rom 1:16) Vi har nærhet til Jesus i samme grad som vi lever tett inntil ordet hans. Paulus skrev: «For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så greker.» (Rom 1:16) Det er kraft i ordene fra Jesu munn, en kraft til å skape og holde oppe liv.

9 Annet liv visner «For alle mennesker er som gress, og all deres prakt som blomsten i gresset. Gresset visner, og blomsten faller av, men Herrens ord varer til evig tid. Dette ordet er evangeliet som er forkynt for dere.» (1Pet 1:24-25) Alt annet liv visner, men det livet som er skapt ved evangeliet og ordet, det varer til evig tid: «For alle mennesker er som gress, og all deres prakt som blomsten i gresset. Gresset visner, og blomsten faller av, men Herrens ord varer til evig tid. Dette ordet er evangeliet som er forkynt for dere.» (1Pet 1:24-25)

10 Verdt å bli i og leve i Paulus gjorde klart at «alt som før er skrevet, er skrevet for at vi skal lære av det: Vi skal ha håp gjennom den tålmodighet og trøst som skriftene gir.» (Rom 15:4) Bibelen er full av oppmuntringer til deg som av og til sliter på veien. Hele Bibelen, også beretninger fra Det gamle testamente, de bibelske salmene og de mange løftene er verdt å bli i og leve i. Paulus gjorde klart at «alt som før er skrevet, er skrevet for at vi skal lære av det: Vi skal ha håp gjennom den tålmodighet og trøst som skriftene gir.» (Rom 15:4)

11 Nattverden Nattverden, vintreet og greinene. Fellesskapet i nattverden
Nattverden er synlige Guds ord Syndenes forlatelse rekkes oss En konkret gave Vi har også en annen livsforbindelse. Det er ikke tilfeldig at bildet av vintreet og greinene ofte knyttes til fellesskapet i nattverden. Nattverden er synlige Guds ord, som Luther minnet om. Jesus ga oss dette måltidet som en kilde til liv og fornyelse. Løftene blir konkrete. Syndenes forlatelse rekkes oss i nattverdelementene. Vi har en åndelig ressurs i nattverden – når vi er motløse, nedtrykt, kommer i tvil. Jesus ga oss nattverden for å bekrefte tilgivelsen i hans legeme og blod. Han gir oss en konkret gave når vi føler oss motløse, nedtrykte og begynner å tvile.

12 Vers for vers Vers 7: «Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, be da om hva dere vil, og dere skal få det.» Gud har ikke gitt oss sjekker der vi kan fylle ut beløpet på egen hånd Nå vil vi se nærmere på de enkelte versene vi leste fra Johannes 15. Jeg har alt sagt litt om enheten med ordet. Videre handler vers 7 om bønn. Vers 7: «Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, be da om hva dere vil, og dere skal få det.» Ved første øyekast lyder dette helt utrolig. Kan kristne be om hva som helst og regne med å få det? Jeg vil ikke være en lyseslukker. Men vi gjør alltid rett i å lese et ord i sammenheng med tankene før og etter. Gud gir naturligvis ikke sjekker der vi kan fylle ut rubrikken for beløp på egen hånd. Jesus sa ikke «be om alt dere ønsker dere, så vil det bli fikset.» Nei, han sa: «Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, be da om hva dere vil, og dere skal få det.»

13 Bønn i Jesu navn «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis dere ber Far om noe, skal han gi dere det i mitt navn.» (Joh 16:23) Ingen magisk formel Navn = en persons karakter Dette er nært opp til hva Jesus lærte oss om å be «i hans navn». I kapitlet etter i Johannesevangeliet siteres Jesus: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis dere ber Far om noe, skal han gi dere det i mitt navn.» (Joh 16:23) Dette må ikke misforstås, som om det skulle handle om en magisk formel, som om vi bare ved å nevne navnet Jesus får et garantert resultat. Ordet «navn» betegner i Bibelen en persons karakter. Moses spurte Herren på Sinai-fjellet: «Hva er ditt navn?» Han ville vite hvem Herren er og hva han står for.

14 Gjennom et prisme Be i Hans navn = i samsvar med hans vilje, hans ønsker, det han står for Vi ber som han ber. Når Herren sier at vi skal be i hans navn, betyr det at vi ber i samsvar med hans vilje, hans ønsker, det han står for. Vi ber som han ber, og vi ber om slikt som han vil be om. Vi kan ikke be om noe som vi vet Herren ikke godkjenner. Når vi gjerne avslutter bønnene våre med ordene «i Jesu navn», er det ikke bare en from formel. Nei, det innebærer å la bønnene våre passere gjennom et prisme, nemlig Jesu personlighet. Da utelukker jeg rent egoistiske bønner.

15 - Jeg ber nesten aldri for meg selv Herren vet alt allerede
Leslie Weatherhead - Jeg ber nesten aldri for meg selv Herren vet alt allerede Jeg ønsker å rense mine egne ønsker ved å la dem passere gjennom min kjære Mesters sinnelag. En bønnens mann som heter Leslie Weatherhead har sagt at han nesten aldri ber for seg selv. «Dette er ikke ydmykhet, det betyr bare at Herren vet alt allerede. Det jeg gjør, er å samle ønskene mine på en slik måte at Han ser hva som er klokt og nyttig. Mange av mine tidligere bønner var klart uviselige eller umulige. Derfor betyr det noe spesielt å be i Jesu navn. Det er ikke slik at en fjern Gud ikke vil lytte hvis jeg ikke overtaler Kristus til å bære bønnene mine inn i den store tronsalen. Men jeg ønsker å rense mine egne ønsker ved å la dem passere gjennom min kjære Mesters sinnelag.»

16 Bønnen i Jesu navn Ingen triksing Ikke noe knep
Ikke et fingerknips for å få Gud til å gi oss spesielle fordeler Tenker vi slik om bønnen i Jesu navn, får vi et nytt syn på hva bønn er. Overfladiske mennesker tror at bønn er en slags triksing for å få den Allmektige over på vårt lag. Bønnen er et slags knep for å få Gud over på vårt parti. Nei, den er ikke et middel for å overvinne Guds likegyldighet eller nøling, ikke et fingerknips for å få Gud til å gi oss spesielle fordeler. Dette er ikke bønn, men magi.

17 Spørsmål «Hvis Gud vet hva vi trenger, og vet hva vi kommer til å be om før vi ber, hvorfor skal vi da be?» Vi ber ikke for Guds skyld, men for vår egen skyld Britisk prest i et bombeherjet London: «Herre, har du lest morgenavisene i dag?» Barn er tidlig ute med dette spørsmålet: «Hvis Gud vet hva vi trenger, og vet hva vi kommer til å be om før vi ber, hvorfor skal vi da be?» Dette spørsmålet forutsetter at vi ber for Guds skyld. Slik er det ikke. Vi ber for vår egen skyld. Når vi ber, gir vi ikke Gud ny informasjon. Noen tenker visst som den britiske presten som ba i det bombeherjete London under andre verdenskrig: «Herre, har du lest morgenavisene i dag?» Vi kan være trygge på at Gud vet om alt sammen, og han forstår langt mer enn vi hva som trengs å gjøres.

18 Vi åpner oss for Gud «Bønn er ikke å overvinne Guds nøling, men å gripe fatt i Guds villighet.» Hva gjør vi da når vi ber? Vi åpner oss for Gud, han som alltid er åpen for oss. En vis mann sa en gang: «Bønn er ikke å overvinne Guds nøling, men å gripe fatt i Guds villighet.» Bønn forandrer ikke Guds sinn og planer, men den utløser Guds kraft.

19 Cindy, fire år Gud viser en enestående kjærlighet. Men han finner det sjelden gunstig å gå på tvers av sine egne lover, eller skape sensasjoner. La meg illustrere med en historie. Jeg har lest om en fire år gammel jente som het Cindy som veldig gjerne ville begynne på skolen. Storesøsteren gikk på skolen. Moren var lærer, faren var rektor på skolen. Cindy var gjerne sammen med andre barn, men de gikk alle sammen på skolen. Hvorfor kunne ikke hun også få gå på skolen? Moren og faren fortalte gang på gang at hun kunne få begynne på skolen – så snart hun fylte seks år. En morgen hadde de andakt ved frokostbordet, og Cindy var avvisende. «Jeg er sint på Gud,» sa hun. «Hvorfor?» «For jeg har stadig bedt om at jeg må bli seks år gammel, og det vil han ikke!»

20 Enkelt Gud hører alltid bønn.
Men han kan gi tre svar: Ja, Nei eller Vent. Svarer han nei, er det sann-synligvis fordi at bønnen ikke var klok eller god. Svarer han Vent, vil han gi oss svaret i rette tid. Naturligvis ikke. Det fins ting ikke engang Gud kan gjøre. Gjennom historien har skarpe teologer sagt at Gud kan ikke gjøre noe logisk selvmotsigende. Alle slags dumme problemstillinger har vært luftet. Kan Gud lage en firkantet sirkel? Det går an å lage alle slags tåpelige problemer om bønn. Det går an å si det kort: Gud hører alltid bønn. Men han kan gi tre svar: Ja, Nei eller Vent. Svarer han nei, er det sannsynligvis fordi at bønnen ikke var klok eller god. Svarer han Vent, vil han gi oss svaret i rette tid.

21 «Jeg er lei av å be for denne familien uten at det blir resultater»
I en tegneserie ser vi en liten gutt som kneler og ber. Han sier: «Tante Stella er ennå ikke gift. Onkel Herbert har ikke fått seg jobb. Pappa fortsetter å miste håret. Jeg er blitt lei av å be for denne familien uten at det blir resultater!» Når vi smiler av dette, er det nok fordi vi kjenner oss igjen. Men kanskje vi mer skal se på bønnen som det å bli i Ham og la Han få bli i oss?

22 Paulus ba om å bli kvitt tornen i kjødet
«Min nåde er nok for deg. Kraften fullendes i svakhet.» (2Kor 12:9) Paulus ba om å bli kvitt tornen i kjødet. Tre ganger ba han. Men Guds svar innebar at han skulle ha denne svakheten, for ikke å rose seg for mye av sine store åpenbaringer. «Min nåde er nok for deg. Kraften fullendes i svakhet.» (2Kor 12:9) Gud svarte ikke på bønnen slik Paulus ønsket, men Gud svarte ut fra den aller beste omsorg for ham som ba, og det er mye viktigere.

23 Fellesskap med Jesus Vers 8: «For ved dette blir min Far æret, at dere bærer mye frukt og blir mine disipler.» Når vi lever i tett samfunn og fellesskap med Jesus, bærer vi frukt til Guds ære. Jesus sa det slik: Vers 8: «For ved dette blir min Far æret, at dere bærer mye frukt og blir mine disipler.» Jeg merker meg plasseringen av leddene her. Frukt skal ikke ære meg, men Far i himmelen. Mye frukt kan det bli av samlivet med Jesus. Men jeg er bare en disippel, en elev, som trenger en livslang læretid. Verden, djevelen og min egen egoisme fører meg lett på villspor i måten jeg tenker på. Jeg trenger å bli forvandlet innenfra, og det skjer når jeg er en gren på det vintreet som Jesus er.

24 Indre og ytre forandring
Apropos indre forandring. For mange år siden var det en kongress for frisører i USA. For å lage litt PR dro de inn i et fattig strøk av byen og fant den mest forkomne alkoholikeren. Han var ubarbert, mager og trist til sinns. De tok ham med til hotellet, ga ham et bad, barberte ham og klippet håret hans. De kjøpte en fin dress, frakk og sko. Da de var ferdige med ham, hadde de vist hva en profesjonell forvandling kunne føre til. Historien kom i avisene. Direktøren for kongresshotellet så det hele og ble imponert. Han sa til mannen at han kunne få jobb hos ham. Han kunne bare møte opp dagen etter kl. 8. Men mannen dukket ikke opp. Direktøren lette etter ham. De fant ham der de hadde funnet ham dagen før. Der lå han og sov på noen aviser i et smug, han var full, de nye klærne var borte. Han var barføtt og ubarbert. Å forandre det ytre er ikke nok, hjertet må bli forandret. Vi må få en ny kraft fra det vintreet som Jesus Kristus er.

25 Bli i Jesus Vers 9: «Som Far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet!» Vi kan så lett bli forvirret og gi vår lojalitet til alle slags mennesker og saker og følelser i stedet for til det sanne vintreet. Det sanne bildet av Jesus er at han er Guds Sønn, som er elsket av Far i himmelen, og som elsket oss med en ufattelig høy kjærlighet. Jesus sa: Vers 9: «Som Far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet!» Jesus rådet oss til å bli i ham, ikke i en predikant, ikke en korleder, ikke i en bygning, ikke i et kirkesamfunn, men nettopp i ham. Vi kan så lett bli forvirret og gi vår lojalitet til alle slags mennesker og saker og følelser i stedet for til det sanne vintreet.

26 Bli i Jesu kjærlighet «Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.» (1Joh 4:10) Å være ett med Kristus er ikke noe overfladisk. Det er en dyp, evigvarende forbindelse som kommer i stand gjennom Guds hellige pakt. Den er som en rød tråd gjennom hele Bibelen. Det er løftet fra Gud om en Frelse for menneskene som vi forene dem med seg selv. Bli i min kjærlighet! sa Jesus. La det stå sterkt i ditt sinn det som Johannes skrev i brevet sitt: «Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.» (1Joh 4:10)

27 Lydighet Vers 10: «Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik jeg har holdt min Fars bud og blir i hans kjærlighet.» Herrens ord og ønsker Lever vi med Jesus, er vi lydige mot ham Vers 10: «Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik jeg har holdt min Fars bud og blir i hans kjærlighet.» Vi trenger ikke fokusere så mye på at Jesus ikke ga så mange bud. Det handler vel i denne sammenhengen mer om hans ord og ønsker. Hva vi heller skal være opptatt av, er hvordan vi lever opp til Herrens ønsker, om vi er lydige mot hans befalinger. Lever vi med Jesus, er vi lydige mot ham.

28 Treenigheten Ånden Faderen Sønnen Forbildet er hvordan Sønnen var lydig mot sin Far. Noen vil spørre: Hvis Jesus er Gud, hvorfor vil han da snakke om lydighet mot Faderen? Svaret er at selv om det er en grunnleggende enhet mellom Faderen og Sønnen, og de er like i natur og egenskaper, er det en rollefordeling mellom Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. Sønnen har bare åpenbart for oss hva Faderen har bedt oss åpenbare. Han gjorde hva Faderen ba ham gjøre. På samme måte skal vi som er blitt frelst av nåde, reagere med lydighet overfor Jesu bud. Slik ikke bare bekreftes vårt nære forhold, men det styrker kjærligheten mellom oss og Jesus.

29 Nåde og lydighet «Hva så? Skal vi synde fordi vi ikke er under loven, men under nåden? Slett ikke! Vet dere ikke at når dere går i tjeneste hos noen og adlyder ham, da blir dere hans slaver? Dere blir enten slaver under synden, og det fører til død, eller slaver under lydigheten, og det fører til rettferdighet. Du kan spørre: «Hvis vi er frelst av nåde, hvorfor skal vi da legge vekt på lydighet?» Fordi kjærligheten skal gå alle veier. Og vi viser vår kjærlighet ved å vise lydighet. Paulus forklarer dette i Romerbrevet: «Hva så? Skal vi synde fordi vi ikke er under loven, men under nåden? Slett ikke! Vet dere ikke at når dere går i tjeneste hos noen og adlyder ham, da blir dere hans slaver? Dere blir enten slaver under synden, og det fører til død, eller slaver under lydigheten, og det fører til rettferdighet.

30 Men Gud være takk! Dere som før var syndens slaver, er nå av hjertet blitt lydige mot den lære som dere ble overgitt til. Dere ble satt fri fra synden og er blitt slaver for det som er rett.» (Rom 6:15-18) Men Gud være takk! Dere som før var syndens slaver, er nå av hjertet blitt lydige mot den lære som dere ble overgitt til. Dere ble satt fri fra synden og er blitt slaver for det som er rett.» (Rom 6:15-18) Det er ingen konflikt mellom Guds kjærlighet og Guds lov så lenge kjærligheten kommer først. Kjærligheten har gitt oss en ny form for lov, en lov preget av villig, hengiven lydighet. Denne lydigheten har sitt forbilde i Jesu hengivne lydighet mot sin Far, og den ikke bare viser din kjærlighet, men gir næring til din kjærlighet.

31 Et gledesbudskap Vers 11: «Dette har jeg sagt dere for at min glede kan være i dere og deres glede kan bli fullkommen.» Liknelsen om vintreet og greinene er et gledesbudskap, et evangelium. Vers 11: «Dette har jeg sagt dere for at min glede kan være i dere og deres glede kan bli fullkommen.» Har du glede i ditt kristenliv? Hvis ikke, skyldes det menneskelige ting, en tilbøyelighet til tungsinn? Eller ser du for mye på hva du selv får til, og for lite på hva du er og får i Kristus? Har du fått et kristenliv med dype røtter, rikt med næring, under nådens sol, med godt stell av den store gartneren?

32 Vintre i Hampton Court Palace
Jeg har lest om et stort vintre i Hampton Court Palace nær London. Det skal være det største vintreet i verden, ifølge Guinness World Records. Treet ble plantet i Stammen har en omkrets på fire meter. Noen av greinene er 35 meter lange. På grunn av dyktig beskjæring og stell gir dette treet mange hundre kilo druer hvert år. Selv om noen av greinene er langt borte fra hovedstammen, bærer det mye frukt fordi de er forent med vintreet og lar livet fra vintreet flyte inn i seg.

33 Mye glede Ikke bygg på følelser som kommer og går
Glade kristne kan ha dype sorger og prøvelser Jesu glede blir din glede En glede som er for stor for denne verden Vingårdsbonden mål er at du er en disippel med mye glede, at du som grein på Kristi vintre opplever fylde og mening. Da blir det for svakt å bygge på følelser som kommer og går. Som disippel kan du ha både gode og dårlige dager. Det går opp og ned. Jesus gråt, og det gjør nok du også av og til. Noen av de mest glade kristne jeg kjenner, har hatt dype sorger og prøvelser i livet. Gartneren vil gi deg en glede som er overnaturlig, som bygger på et fredsforhold til Herren, en relasjon som ikke kan ødelegges. Poenget er at Jesu glede skal bli din glede. Det er en glede som ikke hører denne verden til, ja, som er for stor for denne verden. Derfor er det ikke noe i dette livet som kan tilfredsstille oss som Jesus kan. Personen Jesus, frelseren Jesus, Herren Jesus.

34 Bønn «Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige.» (Ef 1:18) Derfor ber jeg med Paulus: «Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige.» (Ef 1:18) Må Herren Jesus gi deg å leve nær Jesus som en god grein, og må Hans glede leve i deg, nå og alltid.


Laste ned ppt "Vintreets hemmelighet Livet i ordet, bønnen og gleden Joh 15:7-11"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google