Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Meldingsutveksling og kommunal utbredelse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Meldingsutveksling og kommunal utbredelse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Meldingsutveksling og kommunal utbredelse

2 Innholdsfortegnelse Nasjonale strategier og planer om meldingsutveksling Hvorfor meldingsutveksling er viktig Hvordan komme i gang Kontaktinformasjon Gode og effektive pasientforløp-basert på elektronisk samhandling

3 Om elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren
Samspill 2.0 (Nasjonal strategi for elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren ) ”I løpet av strategiperioden skal alle kommunene ha kommet i gang med elektronisk samhandling internt, med fastlegene, med spesialisthelsetjenesten og med offentlige etater” Samhandlingsreformen (St.meld ) understøtter bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren ”Teknologi skal legge til rette for at all nødvendig informasjon skal være tilgjengelig ved behov der hvor pasienten befinner seg for å ivareta sømløse pasientforløp” ”Elektronisk kommunikasjon skal være den normale måten å kommunisere på” Gode og effektive pasientforløp-basert på elektronisk samhandling

4 Hvorfor elektronisk meldingsutveksling
Viktig virkemiddel for å lykkes med realisering av mål om helhet og samhandling i helse- og omsorgstjenesten1 Uttalt målsetning1 at elektronisk kommunikasjon skal være normal måte å kommunisere på Elektronisk meldingsutveksling er én måte å kommunisere elektronisk på Mange kommuner er i gang med implementering og bruker elektroniske meldinger i daglig kommunikasjon med andre aktører i helsesektoren 1Samhandlingsreformen Gode og effektive pasientforløp-basert på elektronisk samhandling

5 Hvorfor elektronisk meldingsutveksling
Gevinster ved bruk av elektronisk meldingsutveksling FOU rapporten fra KS Elektronisk meldingsutveksling vil føre til betydelig økt kvalitet på helsehjelp, økt pasientsikkerhet, bedre tilgjengelighet og effektivitet, økt kapasitet og samhandling. Gode og effektive pasientforløp-basert på elektronisk samhandling

6 Hvordan komme i gang? Veiviser – «Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen». Helsedirektoratets veileder IS-1920 utarbeidet i regi av Meldingsløftet i kommunene i samarbeid med interessenter i sektoren Målsetting: Bidra til at kommunene kan finne informasjon om Hvordan kommunen kan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling Hva kommunen må ha på plass Hvor kommunen kan henvende seg for mer informasjon Overordnet innhold: Tilfredsstillende informasjonssikkerhet i kommunen Interkommunalt IKT-samarbeid Tekniske forberedelser Organisatoriske forberedelse Gode og effektive pasientforløp-basert på elektronisk samhandling

7 Hvordan komme i gang? Kompetanseorganisasjoner for meldingsutveksling etablert: Midt, Nord, Sør, Vest, og Øst Kompetanseorganisasjonene har lang erfaring med meldingsutveksling Sammen med NHN skal kompetanseorganisasjonene sikre at alle kommuner i sitt område skal ha fått informasjon, veiledning og bistand for å komme i gang med meldingsutveksling Kontaktinformasjon til koordinatorer og deres samarbeidskommuner kan finnes på vår nettside: Gode og effektive pasientforløp-basert på elektronisk samhandling

8 Kontakt informasjon Norsk Helsenett
Den videre kommunale utbredelse av elektroniske meldinger er etablert som et prosjekt i NHN(KomUt) Kontaktpersoner: 1) Prosjektleder Heidi Slagsvold 2) Britt Fjærli Aune Gode og effektive pasientforløp-basert på elektronisk samhandling


Laste ned ppt "Meldingsutveksling og kommunal utbredelse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google