Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OSS 13. september 2012 • NHN koordinators rolle og aktiviteter • Nytt mandat IKT-forum.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OSS 13. september 2012 • NHN koordinators rolle og aktiviteter • Nytt mandat IKT-forum."— Utskrift av presentasjonen:

1 OSS 13. september 2012 • NHN koordinators rolle og aktiviteter • Nytt mandat IKT-forum

2 NHN koordinators rolle NHN ba i januar Arendal kommune om å søke rollen som NHN koordinator Agder. Oppdraget fra NHN i tilskuddsbrevet: Arendal kommune skal: • Sikre at alle kommuner i sitt område får bistand • Holde oversikt over status i sitt område og rapportere til Norsk Helsenett SF • Følge opp kommunene ved å: • Delta på møter • Gi rådgivning, teknisk og organisatorisk • Arrangere felles samlinger • Sikre samarbeid med Sykehuspartner, fastleger og UlA Senter for eHelse. • Samarbeide med Sandefjord kommune og Vestregionen vedrørende meldingsutbredelse til alle kommuner i region Sør.

3 Fokus: Ta i bruk godkjente meldinger

4 Ikke ønskelig med hybride løsninger e-post 10.9.2012 i forbindelse med varslet utsettelse PLO-meldinger ”Fra det regionale meldingsløftets side vil vi også understreke betydningen av at SSHF ikke lar andre hybride og ikke standardiserte elektroniske samhandlingsløsninger basert på bl.a. epikrisemal få fotfeste i organisasjonen i denne mellomfasen – som nå blir lenger enn planlagt.” Med vennlig hilsen For meldingsløftet i Helse Sør-Øst Kjell Arne Grøtting Programleder

5 Minimumskrav til hybridløsning Må kunne skille meldingene fra ordinære epikriser i innboksen/meldingsoversikten • Profil leser tekstfeltet på mottaker i selve meldingen. • Gerica leser adressefeltet i ”konvolutten” i henhold til standard. • Så lenge SSHF ikke kan bruke standard HER-id i adresseringen, vil ikke Gerica kunne skille dette.

6 Kan ikke skille OK

7

8

9 Aktiviteter: September • Spørreundersøkelse status til alle kommuner • Revidert og styrket mandat IKT-forum • Åmli og Tvedestrand er i stand til å motta epikriser(Profil) • Testing tjenestebasert adressering SSHF - Arendal • Testing av originale PLO-meldinger mellom SSHF og Arendal • Testing og pilotering av Ø.hjelp henvisning • Informasjon om muligheten for hybridmeldinger til kommuner som har Profil Oktober • Felles besøk til kommuner som ønsker bistand og veiledning • Risør, Vegårshei og Gjerstad blir i stand til å motta epikriser/labsvar (Gerica) • SSHF- Planlagt overgang til løsning som kan benytte tjenestebasert adressering

10 Aktiviteter fortsatt: November - desember • Mulig pilotering av PLO-meldinger SSHF – Arendal • Froland kommune blir i stand til å motta epikriser/labsvar(Gerica) Januar 2013 • Ny kartlegging • Planlegge nye tiltak, herunder bredding av PLO-meldinger og utfasing av hybridmeldinger.

11 Revidert mandat og sammensetning Forslag til formål med IKT-forum : •Bidra til helhetlige og gode pasientforløp. •Sikre effektiv, sikker og etisk forsvarlig elektronisk informasjons- og meldingsutveksling mellom helse- og omsorgstjenester i kommuner i Agder og SSHF. •Være arena for avklaringer knyttet til oppfølging av elektronisk samhandling, herunder delavtale 9, som bærer preg av å være felles for kommunesiden.

12 Revidert mandat for IKT forum: • Bidra og stimulere til implementering av det nasjonale meldingsløftet på sykehuset SSHF og i alle Agder-kommuner. • Bidra og stimulere til gode samhandlingsrutiner og effektive arbeidsprosesser innenfor IKT. • Rapportere og forberede saker til OSS når det gjelder meldingsløftet og elektronisk samhandling. • Representantene for kommuneregionene skal holde seg orientert om status for elektronisk samhandling i de kommunene de representerer og formidle eventuelle utfordringer til forumet. • Bidra til faglig kontakt med UiA når det gjelder pilotering, uttesting, formidling, seminar, nettverk, utdanning, studentoppgaver og forskning. • Stimulere til kompetansebygging, utdanningstilbud og kompetansenettverk. • Etablere og holde oppdatert liste over kontaktinformasjon for hver kommune og SSHF, vedrørende melding av teknisk feil og endring. • IKT-forum skal være arena for koordinering av IKT-innføringsplaner, når innføringsplanene har betydning for elektronisk samhandling mellom SSHF og kommunene. • Standardisere felles rutiner gjeldende mellom kommunene og SSHF innenfor forvaltning av IKT som har betydning for elektronisk samhandling • Kartlegge kommunenes erfaring knyttet til elektronisk samhandling som har betydning for revisjon av delavtale 9

13 Organisering og sammensetning. Forumet rapporterer til OSS. Leder kommer i møte og redegjør for status hvert halvår, eller ved behov. • Representasjon i forumet bør sikre bredde i kompetansesammensetning, slik at både teknisk og helsefaglig kompetanse innen elektronisk samhandling er ivaretatt. • Forumet består av minst en fra: • Listerregionen, • Lindesnesregionen, • Setesdalsregionen, • Knutepunkt Sørlandet, • Østre Agder, • SSHF, • En kommunerepresentant bør lede IKT forum. Sykehuset tar ansvar for sekretariatet. Sammensetning og ledelse bør revurderes hvert andre år. • Forumet møtes 4 - 6 ganger i året. Hyppigheten avklares i møteplan. • Referat fra møtene sendes OSS.


Laste ned ppt "OSS 13. september 2012 • NHN koordinators rolle og aktiviteter • Nytt mandat IKT-forum."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google