Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elektronisk samhandling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elektronisk samhandling"— Utskrift av presentasjonen:

1 Elektronisk samhandling
hvor ligger mulighetene og begrensningene mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste i dag? Hvilke utviklings- og løsningsbehov er mest påtrengende? Steinkjer, torsdag 15. april 2010 Arild Pedersen, IT-sjef Helse Midt-Norge RHF

2 Disposisjon Elektronisk samhandling - muligheter og begrensninger
Bakgrunnen for Nasjonalt meldingsløft Meldingsløftet i Helse Midt-Norge, organisering Meldingsløftet i Helse Midt-Norge, overordnet status Norsk Helsenett - rolle Meldingsløftet i kommunene - nasjonalt meldingsløft regionalt meldingsløft Meldingstyper kommune - sykehus og kommune fastlege Samhandlingskjede kronisk syke - eksempel

3 Elektronisk samhandling - muligheter og begrensninger
Tre typer e-tjenester: Synkron kommunikasjon som telefon og video, herunder ”telemedisin” Asynkron kommunikasjon, meldingsutveksling (e-post) Deling av informasjon, f.eks direkte tilgang til felles journal (”kjernejournal”) Lovverket setter klare begrensninger på deling av informasjon: I praksis kun meldingsutveksling som i dag kan dekke behov i en større skala

4 Bakgrunnen for Nasjonalt meldingsløft
Nasjonalt meldingsløft er en bred satsing på iverksetting og utbredelse av elektronisk samhandling mellom helseforetakene og primærhelsetjenesten. Satsningen skal bidra til realisering av de forventede nytteeffekter av tidligere satsinger på infrastruktur og standarder for informasjonsutveksling. Det overordnede målet er bedre samhandling og sammenhengende forløp i helse- og omsorgstjenestene.

5 Meldingsløftet i Helse Midt-Norge, organisering
Eget program under nasjonalt meldingsløft Egen styringsgruppe –”samhandling” Prosjektledelse fra Helse Midt-Norge IT, HEMIT Prosjektledere i hvert enkelt HF tilknyttet regionalt program

6 Meldingsløftet i Helse Midt-Norge, overordnet status
Fokus på meldingsutveksling med primærlegene –”ELIN” Meldingstyper: Epikrise, henvisning, lab og rtg rekvisisjon og svar, sykmelding og andre meldinger til nasjonale registre Etablering av henvisningsmottak i hvert HF Omlegging til ”papirløse” rutiner Pilotering av meldinger mellom HF-kommune – ”ELIN-k” (St.Olav – Trondheim) Planlegging av utbredelse ELIN-k

7 Norsk Helsenett - rolle
Etablering av ”sikker” infrastruktur Standardisert tilknytning til alle helseaktører Sykehus, legekontor, kommuner, NAV, private aktører.. Basis-tjenester: overvåking, statistikk, Internett-tilgang, helpdesk, etc Felles adresseregister for helsetjenesten Tilgang til folkeregister (kommer) Leverer ikke!: Innholdstjenester som f.eks meldingsutveksling

8 Meldingsløftet i kommunene - nasjonalt meldingsløft
Formålet med Meldingsløftet i kommunene er utbredelse av effektiv, helhetlig og fungerende informasjonsutveksling mellom kommunehelsetjenesten og deres samarbeidsaktører i helsesektoren. I dette inngår legekontor, pleie- og omsorgstjeneste, helseforetak og helsestasjoner som samarbeidspartnere. Nasjonalt seminar i Stavanger juni

9 Meldingsløftet i kommunene - regionalt meldingsløft
Ivaretar kun HF – Kommune Samordnet prosess i Helse Midt under regionalt meldingsløftprogram! Må koordineres med andre samhandlingsprosjekter HF’ene vil forholde seg til kommune/samhandlingskommunene felles måte å tilrettelegge og gjennomføre den elektroniske samhandlingen på. Hvert HF er ansvarlig I HNT, Kari B. Totsås, Helge Gundersen,… Partene må selv stå for egen økonomi, (men muligheter for tilskudd nasjonalt)

10 Meldingstyper kommune - sykehus

11 Meldingstyper kommune - fastlege

12

13

14

15 Spørsmål?


Laste ned ppt "Elektronisk samhandling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google