Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pleie- og omsorgsmeldinger i Helse Sør-Øst i 2011 Evalueringskonferanse ELIN-k Gardermoen 15. februar 2011 Kjell Arne Grøtting.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pleie- og omsorgsmeldinger i Helse Sør-Øst i 2011 Evalueringskonferanse ELIN-k Gardermoen 15. februar 2011 Kjell Arne Grøtting."— Utskrift av presentasjonen:

1 Pleie- og omsorgsmeldinger i Helse Sør-Øst i 2011 Evalueringskonferanse ELIN-k Gardermoen 15. februar 2011 Kjell Arne Grøtting

2 Temaer •Forventninger •Litt om meldingsløftet i Helse Sør-Øst •Prioriteringer i 2011 •Strategi for utbredelse av P&O meldinger

3 Forventninger – resultat •Raskere og sikrere informasjonsflyt mellom sykehus og pleie- og omsorgstjeneste •Bedre pasientbehandling gjennom hele behandlingskjeden •Mer effektive rutiner i sykehus og kommuner •Bedre pasientflyt mellom nivåene

4 Forventninger – fra programmets side •Endelig får vi noe å jobbe med som virkelig er etterspurt! •Tror sykehusene får mange henvendelser fra kommuner som ønsker å komme i gang •Etter hvert som sentrale personer i sykehusene ser mulighetene, vil vi oppleve et trykk fra sykehusene om å komme i gang •Parallelle papir- og elektroniske prosesser vil være ressurskrevende og kan gi feil

5 Litt om Meldingsløftet i Helse Sør-Øst •Endringer i arbeidsprosesser må gjøres i alle avdelinger i alle sykehus –74 laboratorie-/billeddiagnostiske avdelinger –mer enn 200 kliniske avdelinger •Endringer må gjøres i 30 IKT systemer levert av 15 leverandører •Vi forholder oss som primærkontakt til mer enn 1500 legekontorer, men våre høyspesialiserte enheter har alle landets legekontorer og alle landets sykehus som mottakere av meldinger •Helse Sør-Øst består av 174 kommuner, deriblant Oslo med 16 bydeler •Vi må gjøre det industrielt – ikke for hånd!

6 Aktører LegekontorSykehuspartner HelseforetakKommunal Pleie og omsorg Norsk Helsenett EPJ- og fagsystem leverandører EPJ- leverandører P&O system leverandører

7 Programmets hovedelementer Meldingsløftet i Helseforetak Fagsystemer og integrasjon Tilknytning til legekontor og kommuner

8 Hovedsatsninger/mål i 2011 1.Å få svarmeldinger fra lab og rtg over på rett KITH XML versjon og etablert håndtering av applikasjonskvitteringer i alle helseforetak 2.Prosjekt for interaktiv henvisning og rekvirering 3.Utbredelse av pleie og omsorgsmeldinger ved AHUS: •Til alle avdelinger internt •Oslo (3 bydeler) •Andre kommuner i opptaksområdet (Skedsmo er i produksjon) 4.Oppstart av pleie– og omsorgsmeldinger i: •Vestfold (Sandefjord ++) •Sørlandet (Arendal ++) •Innlandet (Gjøvik) 5.Å få automatikk i oppdatering av adresseregistre på tvers av aktørene (automatiske oppdateringer fra NHN adresseregister til adresseregistre I sykehus, legekontorer og kommuner)

9 Strategi ved innføring av Pleie- og omsorgsmeldinger 1.Alle meldingsløft prosjekter på HF nivå skal planlegge innføring av P&O meldinger 2.Helseforetaket ønsker å integrere mot kommunene mest mulig samordnet •Mest mulig ett prosjekt sett fra HF-et, selv om det vil være ulike prosjekter i hver kommune (evt. Fellesprosjekter for flere kommuner) •Forutsetter at kommunene i opptaksområdet selv tar ansvar for koordinering seg imellom – ønske om samlet plan •Der hvor formelle samarbeidsfora mellom kommuner er etablert, bør man i størst mulig grad benytte disse for samordning

10 Strategi ved innføring av Pleie- og omsorgsmeldinger 3. Kommunene bør ha etablert elektronisk kommunikasjon mellom pleie- og omsorgstjeneste og legekontorer i kommunen 4.Kommunene forutsettes selv å ivareta alle tekniske problemstillinger for å få sin infrastruktur i samsvar med kravene i nasjonal samhandlingsarkitektur – inkl oppsett og populering av adresseregister 5.Oppstart avhengig av at sykehusets EPJ system håndterer P&O meldinger (DIPS 6.0 – q3/q4 2010)

11 Hovedmål for meldingsløftet Fra Nasjonalt programdirektiv Innføringsprosesser •skal være koordinert og av høy kvalitet •brukerne skal oppleve innføringen som planlagt, profesjonell og koordinert, og bli påført minst mulig problemer. Forvaltning og drift •Løsningene skal være av høy kvalitet (forutsetning for at parallelle papirprosesser kan avvikles)

12 Konklusjon Dette blir moro! Vi gleder oss!


Laste ned ppt "Pleie- og omsorgsmeldinger i Helse Sør-Øst i 2011 Evalueringskonferanse ELIN-k Gardermoen 15. februar 2011 Kjell Arne Grøtting."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google