Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Meldingsutbredelse Status 2012, planer 2013 Samordnet utbredelse desember, 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Meldingsutbredelse Status 2012, planer 2013 Samordnet utbredelse desember, 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Meldingsutbredelse Status 2012, planer 2013 Samordnet utbredelse desember, 2012

2 Samordnet utbredelse2 Deltagere Karin S. MortenseneResept/Helsedir Bjørn LarsenSandefjord kommune Øyvind GjørvenNAV Anne BjørlykkeHelse Vest Kjell Arne GrøttingHelse Sør Øst Annebeth AskevoldHelsedir Egil RasmussenStavanger kommune Inger LyngstadNorsk forening for allmennmedisin Sidsel Sunde-TveitBergen kommune Torun RisnesKS Kirsti PedersenOslo kommune Irene Henriksen AuneArendal kommune Peter HolmesFolkehelseinstituttet Jan Steffen OedingFolkehelseinstituttet Hilde Grimnes OlsenHelse Midt Arne Gunnar BarstadHelse Midt Lars Andreas WikboHelse Nord Tore ScheiHelse Nord Arild TandbergPraktiserende Spesialisters Landsforening Morten LaudalLegeforeningen Ståle L. Tunang-NybakkNHN Kjell Åge TingstadNHN Anders StubbanNHN Kirsten PetersenNHN Sverre FossenNHN Heidi SlagsvoldNHN Britt Fjærli AuneNHN

3 Agenda 10.00 – 10.15: Innledning 10.15 – 10.30: Meldingsteller v/Kjell-Åge Tingstad 10.30 – 10.45: Uavhentede meldinger – status og problemstillinger v/Kjell-Åge Tingstad 10.45 – 11.15: Kommunal utbredelse av meldinger, status og videre planer v/Heidi Slagsvold 11.30 – 11.45: OSEAN: utbredelsesplan og gjenstående utfordringer v/Anders Stubban 11.45 – 12.05: eResept: staus utbredelse og veien videre v/Karin Mortensen 12.05 – 12.25: Leverandørhåndtering – konsept for godkjenning av meldinger v/Ståle Tunang-Nybakk og Annebeth Askevold 12.25 – 12.55: Dialogmeldinger, planer og fremdrift v/Kjell Arne Grøtting LUNSJ 13.45 – 14.00: CPP/CPA – planer v/Øyvind Gjørven 14.00 – 14.30: Veien videre Samordnet utbredelse3

4 Oppdraget Statsforetaket skal sørge for at det foreligger en hensiktsmessig og sikker infrastruktur for effektiv samhandling mellom alle aktører i helse- og omsorgstjenesten. Norsk Helsenett SF skal bidra til forenkling, effektivisering og kvalitetssikring av elektroniske tjenester til beste for pasienter, helsepersonell og befolkningen for øvrig. …det er fortsatt behov for bistand i forbindelse med innføring av elektroniske meldinger. Norsk Helsenett SF skal bidra med koordinering, rådgivning, kvalitetssikring og bistand i forbindelse med innføring av elektroniske meldinger i sektoren. Statsforetaket har i 2012 etablert et prosjekt for kommunal utbredelse av meldinger. Målet med prosjektet er at alle kommuner skal få hjelp og bistand til å etablere elektronisk meldingsutveksling med helseforetak og fastleger i perioden fram til 2014. Det foreslås følgende styrkinger og tiltak: •30 mill. kroner knyttet til tiltak for å øke bruken av elektroniske meldinger Samordnet utbredelse4

5 Meldingsutbredelse Sju ulike delprosjekt •Samordnet utbredelse - Etablere tverrsektorielt forvaltningsregime •Kommunal utbredelse - Hjelpe kommunene i gang med bruk av elektroniske meldinger –Alle kommuner på helsenettet innen 31.12.2013. –Alle kommuner i gang med plo-melding i 2014 •Leverandøroppfølging - Bidra til bedre bestilling, oppfølging og leveranse fra EPJ- leverandørene. •Meldingsteller - Gi sektoren så presis informasjon om meldingstrafikken som mulig •Brukerstøtte - Etablering av nasjonal brukerstøttestruktur i tråd med anbefalinger •OSEAN-prosjektene - Utvikling og innføring av system for automatisk oppdatering av fagsystem og adresseregister •Sikkerhetsprogram - Utvikle og innføre læringsprogram i informasjonssikkerhet for kommunene Samordnet utbredelse5

6 6 Meldingsutbredelse Utkast budsjettfordeling 2013 0. Administrasjon og felleskost6,00 MNOK 1. Samordnet utbredelse0,50 MNOK 2. Kommunal utbredelse33,25 MNOK 3. Leverandøroppfølging4,00 MNOK 4. Meldingsteller0,50 MNOK 5. Brukerstøtte0,10 MNOK 6. OSEAN3,25 MNOK 7. Sikkerhetsprogram0,40 MNOK 8. Annen aktivitet2,00 MNOK Totalt50,00 MNOK

7 Samordnet utbredelse7 Veien videre…


Laste ned ppt "Meldingsutbredelse Status 2012, planer 2013 Samordnet utbredelse desember, 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google