Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Digital plandialog Felles løsning for 12 kommuner i Vestfold Trøndelagskartdagan 29.01.2009 Jon Arne Trollvik 12kommunesamarbeidet i Vestfold.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Digital plandialog Felles løsning for 12 kommuner i Vestfold Trøndelagskartdagan 29.01.2009 Jon Arne Trollvik 12kommunesamarbeidet i Vestfold."— Utskrift av presentasjonen:

1 Digital plandialog Felles løsning for 12 kommuner i Vestfold Trøndelagskartdagan Jon Arne Trollvik 12kommunesamarbeidet i Vestfold

2 Innhold 12kommunesamarbeidet i Vestfold
Presentasjon av Digital plandialog Endringer – for hvem? Gevinster Erfaringer etter 1 års drift DRK (Vektorisering av reg.planer i 12k) Demonstrasjon Oppsummering / spørsmål

3 12k Omfang 12 kommuner 220 000 innbyggere Ca 14 000 kommunalt ansatte
Fokus på Utvikle tjenestetilbudet Fagutvikling og fornying Samordning av areal / plan Resultater Gjennomført ca 60 prosjekter Pågår 10 prosjekter Gode faglige og økonomiske resultater Utvidet: 2001: Hof, Holmestrand og Horten. 2002: Våle og Ramnes til Re 2005: Sandefjord, Larvik, Lardal Ålesundregionens utviklingsselskap (ÅRU) størst med 13 kommuner Regionrådet for Bergen og omland størst med knapt innbyggere Nest størst: samarbeidsutvalget for Trondheimsregionen med innbyggere Tredje størst: 12k med ca innbyggere 3

4 Pilotkommuner Horten og Tønsberg
Digital plandialog: Pilotkommuner Horten og Tønsberg Utvikling og implementering 2007 Fase 2 Drift i hele 12k: Oppstart felles prosjekt Nøtterøy og Andebu Re og Hof Hof og Tjøme Holmestrand Larvik, Stokke og Sandefjord i løpet av 2009 Horten

5 Organisering Rådmannsgruppen K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10
Plan Geodata IT Arkiv K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 Adm. Leder 12k Prosjektkoordinator Prosjektgruppe Vertsk. Geodata Vertsk. WebInnsyn 2 Planleggere Referansegruppe Plansjefer Lokale prosjektledere

6 Hva er utfordringen? Når kan jeg påvirke planarbeidet?
Når blir ting egentlig bestemt? Jeg synes det er vanskelig å få oversikt over planprosessen Jeg synes det er vanskelig å finne saksdokumenter Jeg vil ha oversikt over planer der jeg bor Jeg vil se på planer når det passer meg

7

8 Digital plandialog er:
Selvbetjeningsløsning på nett Alle reguleringsplaner på ett sted, sammen med Opplysninger om planens status i planprosessen Alle sakens dokumenter Mer enn 20 ulike temalag Ortofoto, 3d visning, utskrift mm. Enkelt å sende høringsuttalelser på nett Digital plandialog er en åpent tilgjengelig webside, tilgjengelig fra kommunens nettsted, der man på ett sted får tilgang til alle reguleringsplaner, får opplysninger om en plans status i planprosessen, og tilgang til sakens dokumenter og andre beslutningsgrunnlag. Via eget skjema tilbys mulighet for å uttale seg ced planoppstart, offentlig høring eller ved klage på et planvedtak. Samler beslutningsgrunnlaget på ett sted og effektiviserer dialogen

9

10 Regionale myndigheter Naboer velforeninger
Media Regionale myndigheter Naboer velforeninger Tiltakshaver arkitekt Kommunen Digital plandialog

11 Med Plandialog Før plandialog Offentlig ettersyn Elektronisk
Velforeninger, interesse-organisasjoner Naboer Elektronisk Sak / arkiv Elektronisk Sak / arkiv Fylkeskommunen, Fylkesmannen, SVV, NVE, andre høringsinstanser Kommunen 11

12 Endringer i kommunen…. Saksbehandler plan – nye rutiner
Geodata – nye rutiner Interne høringer - bygningsråd – politikere – Slutt med papir! – Bruk plandialog Ved offentlig ettersyn – Sende ut enkelt brev til partene med henvisning til plandialog! – Ønskes planen på papir – Henvendelse til servicetorg / bibliotek Ekspedisjon / servicetorg - ved henvendelser om regulering- Heve terskelen for å henvise til planavdelingen! Byggesak: Bruke løsningen for tilgang til komplett oversikt over alle planer med status mm Ingen har kommentert at kommunen har sluttet å sende ut alle plandokumenter til berørte parter En del har tatt plandialog i bruk Kontinuerlig informasjonsarbeid Ikke alle har PC / Internett

13 Endringer for Arkitekter og konsulenter
Varslingsrutiner ved planoppstart Leveranse av digitale plandata til 1.gangs behandling Bestilling av kartdata som egen tjeneste

14 Gevinster bedre oversikt, samlet beslutningsgrunnlag
bedre dialog med innbyggerne større åpenhet bedre tilgjengelighet forenkling og effektivisering av saksbehandlingen (jmf e-norge 2009 og e-kommune 2009) tar ut gevinster av andre satsinger i 12k Ny PBL

15 Erfaringer Positivt mottatt Tidkrevende prosess
internt i kommunene ark./kons./grunneiere Regionale myndigheter Tidkrevende prosess Teknisk løsning enkelt Organisatorisk utfordrende Behov for standardisering sak/arkiv Saksprosess og kategorier Webservices Geolok

16 Resultater bruk av digital Plandialog ved varsel og off. ettersyn

17 Prosjekt Vektorisering av reguleringsplaner
Vektorisering av ca 1600 reguleringsplaner Mål: Sømløs regplanbase for hele 12k tilgjengelig for kommunene og partene i Norge digitalt SK koordinerer Arbeidene gjøres dels av kommunen – dels av konsulenter NGO Akse III, Sosi 3.4 Overgang til Euref89 UTM og SOSI 4.0 når prosjektet er gjennomført Komplett leveranse i vår 2009 Ingen forutsetning for Digital plandialog, men et særs godt supplement

18 Løsningsarkitektur Intranett Internett Internett
Plandata til Norge digitalt (WMS, WFS) Web service – spørringer mot sak/arkiv returnerer informasjon om plansak og status i planprosessen Webbasert tilgang for eksterne brukere Internett Uttalelser via eget skjema Norge digitalt WMS Acos Innsyn Temadata Sak/arkiv (Acos) Arealplaner Standard kart WinMap GIS Video 3d modeller Data Reguleringsplaner Før visning av kravspesifikasjonen er det greit å se for seg hvordan kommunikasjon mellom Web Innsyn og Sak /arkiv forløper. FKB Webbasert tilgang interne brukere Intranett , Internett Matrikkel Norge digitalt WFS

19 Demonstrasjon…

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 Plandata fra 12k tilgjengelig på wms

36 Mer informasjon All relevant informasjon om prosjektet: Prøv løsningen fra disse kommunenes nettsteder: Andebu, Nøtterøy, Hof, Horten, Re, Tønsberg og Tjøme

37 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Digital plandialog Felles løsning for 12 kommuner i Vestfold Trøndelagskartdagan 29.01.2009 Jon Arne Trollvik 12kommunesamarbeidet i Vestfold."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google