Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

03.04.2017.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "03.04.2017."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 ByggSøk mot mål - nå er det kommunenes tur til å høste gevinsten
Bedagene 2003 Birgitte Hille Prosjektleder STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

3 Historikk: kaotiske tilstander etter -97
Store endringer i rollene Kommunen mistet sin rolle som faglig veileder og kontrollør Aktørene ble ansvarlig for jobben ovenfor kommunen Loven ga rom for fortolkninger Det var uklart hva en søknad skulle inneholde av dokumentasjon - store forskjeller fra kommune til kommune Mye usikkerhet i forhold til den nye rollefordelingen - hvem gjør hva? Mange kommunale saksbehandlere hadde problemer med å gi slipp på den faglige veiledningen - man viste hva bransjen sto for...

4 Resultatet var masse frustrasjoner
Lang saksbehandligstid og store avisoverskrifter: Har ventet et halvår i byggekø Det tar lang tid og koster myyyye Bransjen var frustrert over saksbehandlingstiden og forskjeller i krav til søknaden fra kommune til kommune Kommunene var frustrerte over alle de nye oppgavene de skulle gjennomføre og alle de dårlige søknadene som kom inn. Man brukte masse tid til veiledning av søker - både de profesjonelle og ”mannen i gata”

5 ByggSøk startet sommeren 2000
Startet med blanke ark og en ide Målet var klart: Kortere saksbehandlingstid Større forutsigbarhet Gjenbruke eksisterende digitale data Forenklinger i et meget komplisert regelverk Bruke internett som kommunikasjonskanal

6 Veien mot målet... Prosjektet var i veldig stor skala
Ingen hadde gjort noe tilsvarende Mange dataleverandører hadde løsninger på et problem vi ikke engang hadde definert! Flere hadde gått i fella før og laget løsninger som ikke fikk særlig oppslutning Satset på å lage prototyper som kunne hjelpe oss å gå opp en vei

7 Store utfordringer underveis
Samkjøringen av mange kommuner. Kommunikasjon mellom kommune - bransje og it-leverandører Regelverket Ikke logisk plan og bygningslov Personvern og gab-data Kart og reguleringsinformasjon TID!!!! Ressurser

8 Masse positive opplevelser
Innsatsviljen og holdningen i kommunene 255 kommuner på byggesak.com Mange fornøyde brukere av e-byggesak 2000 brukere Masse tilbakemeldinger - innspill til kravspekk Samarbeidet Frivillig innsats fra kommune, bransje og andre Byggsøk - samlingene 125 deltagere i februar i år

9 ByggSøks søknadstjener
informasjonstjener Søkers skriver Sende pr post Lagre Registrere Kontrollere Skrive ut ByggSøks søknadsprogram på internett Sende elektronisk Søker Kommune

10 Effektivisering hos kommune
Direkteoverførings av søknadsdata i saksbeh.systemet: min spart pr sak Oversendelser skjer elektronisk Saken er tilgjenglig elektronisk - økt intern og ekstern service Registeroppdateringer skjer automatisk Sparer tid til ”punching” Mindre sansynlighet for registreringsfeil Mindre henvendelser og spørsmål fra publikum - mer arbeidsro og effektiv arbeidstid og dermed kortere saksbehandlingstid :-)

11 Standardisering er nødvendig!
Utvekslingsformat for søknaden - XML Kommunikasjon mellom bedriftenes og kommunenes saksbehandlingssystemer på et plattformuavhengig ”språk” Hvilken informasjon skal søknaden inneholde ”Siling” av ikke komplette søknader Felles forståelse av hva en søknad skal inneholde - bedre forutsigbarhet for søker og mer komplette saker for saksbehandler Standardisering av vedlegg Situasjonskart Tegninger

12 Hva må kommunene gjøre? Legge ut informasjon på nettet
Reguleringsinformasjon Rutiner, retningslinjer, veiledere og vedtekter Gebyrregulativ Situasjonskart tilgjengelig via nettet Mottak av elektronisk søknad Oppgradere saksbehandlingsverktøy Tilrettelegge arkivtjenestene til elektronisk arkiv Endringer i organisasjonen

13 Kommer vi i mål på tida? Epm og Epm technology jobber nå med utvikling av endelig søknadsmodul og informasjonstjener Saksbehandlingssystemene jobber nå med tilrettelegging for å kunne ta imot søknadene Kundeoppfølgingssystemer forholder seg til standard XML Uttesting av søknadsmodul starter medio mai. MÅLET ER Å HA ET PRODUKT KLART TIL DRIFT 01.juli i år - foreløpig er vi i rute!

14 ByggSøk-prosjektet www.byggsok.be.no
ByggSøk-prosjektet Prøv oss på internett der du bl.a finner Oppdatert informasjon om prosjektet Søknadsbase for utfylling av søknader Byggesak.com - informasjon og veiledning fra din kommune vedrørende byggesøknader

15


Laste ned ppt "03.04.2017."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google