Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norge digitalt – Status og vegen videre

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norge digitalt – Status og vegen videre"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norge digitalt – Status og vegen videre
Erik Perstuen FYLKESÅRSMØTE I NORGE DIGITALT FOR HEDMARK OG OPPLAND

2 ÅRSMØTE NORGE DIGITALT 2007 – HEDMARK OG OPPLAND
Disposisjon Status og forventninger parter og økonomi Organisering – gjennomføring i 2007 – endringer fra 2008 Tjenester fra nasjonale parter Viktige prioriteringer fremover ÅRSMØTE NORGE DIGITALT – HEDMARK OG OPPLAND

3 Landsdekkende parter i 2006
ÅRSMØTE NORGE DIGITALT – HEDMARK OG OPPLAND

4 Status for lokale parter i 2006 pr. 22.01.2007
ÅRSMØTE NORGE DIGITALT – HEDMARK OG OPPLAND

5 ÅRSMØTE NORGE DIGITALT 2007 – HEDMARK OG OPPLAND
”Omsetning” i 2006 29 landsdekkende parter : 13,7 mill.kr. 310 kommuner : 1,0 mill.kr. 86 energibedrifter : 1,2 mill.kr. 12 fylkeskommuner : 1,7 mill.kr TOTALT ca. 17,6 mill.kr. ÅRSMØTE NORGE DIGITALT – HEDMARK OG OPPLAND

6 ÅRSMØTE NORGE DIGITALT 2007 – HEDMARK OG OPPLAND
Nye parter fra 2007…? ÅRSMØTE NORGE DIGITALT – HEDMARK OG OPPLAND

7 ÅRSMØTE NORGE DIGITALT 2007 – HEDMARK OG OPPLAND
Parter/Økonomi– ÅRSMØTE NORGE DIGITALT – HEDMARK OG OPPLAND

8 Organisering og gjennomføring
Nasjonal organisering Organisering i fylkene Avtaleinngåelse 2007 Nytt opplegg for avtaler fra 2008

9 Utvikling av samarbeidskonseptet
St.mld. 30 Konseptskisse – versjon 0 Norge digitalt 2005 Versjon 1.0 Norge digitalt Versjon Norge digitalt 2008 Versjon 2.0 Utvikling av konseptet/løsningen er en hovedoppgave for Norge digitalt Sekretariatet og Referansegruppe ÅRSMØTE NORGE DIGITALT – HEDMARK OG OPPLAND

10 Organisering – Nasjonalt
DEP. MILJØVERN DEPARTEMENTET NORGE DIGITALT RÅD DEP. DEP. STYRINGSDIALOG NORGE DIGITALT SEKRETARIAT (Statens kartverk) REFERANSE GRUPPE PARTS AVTALER TEKNOLOGI FORUM GEOVEKST FORUM STORKOMM. GRUPPA TEMADATA FORUM ANDRE FORA REPRESENTASJON PARTER I NORGE DIGITALT ÅRSMØTE NORGE DIGITALT – HEDMARK OG OPPLAND

11 ÅRSMØTE NORGE DIGITALT 2007 – HEDMARK OG OPPLAND

12 ÅRSMØTE NORGE DIGITALT 2007 – HEDMARK OG OPPLAND
Avtalestruktur – Nye avtaler klar for inngåelse for samme struktur – minimale endringer fra 2006 Fra 2008 legges det opp til viktige endringer Partene inngår en ”enkel” avtale – som gjelder inntil den blir sagt opp Dagens prinsippdokument med vedlegg – omarbeides til et dokument – ”Generelle vilkår” Tre bilag som forhandles årlig: Årskostnad, partsleveranser og evt. forbehold til generelle vilkår ÅRSMØTE NORGE DIGITALT – HEDMARK OG OPPLAND

13 Avtaledokumenter – fra 2008
Generelle vilkår (Vil omfatte innhold fra Prinsippdokument og vedleggene til dette i ett dokument)h AVTALE Bilag 1 Årskostnad Bilag 2 Parts- leveranser Bilag 3 Forbehold/ begrensninger ÅRSMØTE NORGE DIGITALT – HEDMARK OG OPPLAND

14 Tjenester fra nasjonale parter… Mange tjenester tilgjengelig – flere kommer, MEN…

15 ÅRSMØTE NORGE DIGITALT 2007 – HEDMARK OG OPPLAND
geoNorge.no ÅRSMØTE NORGE DIGITALT – HEDMARK OG OPPLAND

16 Ny oversikt – wms-tjenester
ÅRSMØTE NORGE DIGITALT – HEDMARK OG OPPLAND

17 Om tjenester fra nasjonale parter
Nesten ingen nasjonale parter har frem til nå levert tjenester som tilbyr gode nok datumtransformasjoner – dvs. tjenesten har ikke vært anvendelig mot lokale løsninger Ny programvare med offisiell transformasjon er klar, men implementering hos partene gjenstår – DETTE MÅ PRIORITERES!!! ÅRSMØTE NORGE DIGITALT – HEDMARK OG OPPLAND

18 Kartverkets tjenester – og BAAT
Alle Kartverkets tjenester WMS, Web-services og Web-basert nedlastingstjeneste… …krever at partene skaffer seg tilgang gjennom BAAT-systemet ved henvendelse til Norge digitalt-sekretariatet ÅRSMØTE NORGE DIGITALT – HEDMARK OG OPPLAND

19 Kartverkets tjenester – VIKTIG
Web-services Ny løsning for grunneiendoms- og adressesøk – nå mot daglig oppdatert EDR-base! Stedsnavnsøk, transformasjon og kommunesøk MEN Alle systemer som skal benytte disse tjenestene må gjennom BAAT-systemet Mange lokale løsninger som nå ikke har fått dette på plass !!! ÅRSMØTE NORGE DIGITALT – HEDMARK OG OPPLAND

20 ÅRSMØTE NORGE DIGITALT 2007 – HEDMARK OG OPPLAND
Norge i bilder Treg start – lange responstider… Ny versjon tidlig 2006 – OK Ny versjon av progr.vare planlagt medio 2006 – problemer... Ajour – alle ferdige prosjekter lå tilgjengelig pr. september 2006 Etter dette kun få nye lagt inn Pr. dato 45 ferdige prosjekter klare for innlegging – må avvente ny programversjon Forvaltningsløsning fungerer bra ÅRSMØTE NORGE DIGITALT – HEDMARK OG OPPLAND

21 Matrikkel - systemskisse
Andre innsyns- klienter Andre innsyns- klienter Andre uthentingklienter Evt. lokal kopi Oppdateringsklient Innsynsklient Andre system Uthentingsklient KGAB Sentral matrikkeltjener Eksterne register Oppdatering API (Java) Rapporter Innsyn API (Web Services) SOAP WFS WMS Endringslogg API (Web Services) Elektronisk grunnbok Det sentrale folkeregisteret Enhetsregisteret Postmottakersystemet EDR SSB Kulturminneregisteret (2.0) Grunnforurensing register(2.0) Inndata fra eksterne register SOAP – Simple Object Access Protocol WFS – Web Feature Service WMS – Web Map Service Eksterne systemer Sentral matrikkeldatabase Matrikkelen versjon 1.0 Matrikkelen versjon 2.0 ÅRSMØTE NORGE DIGITALT – HEDMARK OG OPPLAND

22 Matrikkel - systemskisse
Andre innsyns- klienter Andre innsyns- klienter Andre uthentingklienter Evt. lokal kopi Oppdateringsklient Innsynsklient Andre system Uthentingsklient KGAB Kommunene + noen andre Kommunene + noen andre Sentral matrikkeltjener Eksterne register Oppdatering API (Java) Rapporter Innsyn API (Web Services) SOAP WFS WMS Endringslogg API (Web Services) Elektronisk grunnbok Det sentrale folkeregisteret Enhetsregisteret Postmottakersystemet EDR SSB Kulturminneregisteret (2.0) Grunnforurensing register(2.0) Inndata fra eksterne register SOAP – Simple Object Access Protocol WFS – Web Feature Service WMS – Web Map Service Eksterne systemer Sentral matrikkeldatabase Matrikkelen versjon 1.0 Matrikkelen versjon 2.0 ÅRSMØTE NORGE DIGITALT – HEDMARK OG OPPLAND

23 ÅRSMØTE NORGE DIGITALT 2007 – HEDMARK OG OPPLAND

24 Viktige prioriteringer fremover
Geovekst-samarbeidet Ny Matrikkel FDV-avtaler Plandata Tematiske geodata

25 Geovekst -Utvikling - Verdi
ÅRSMØTE NORGE DIGITALT – HEDMARK OG OPPLAND

26 Viktige oppgaver i fylkene (1)
Geovekst-samarbeidet er fortsatt helt sentralt som fundament for Norge digitalt – Arbeidet skjer i fylkene Arbeidet med eiendomsdata – med innføring av Matrikkel blir helt sentralt i 2007 og 2008 Viktig å prioritere å få på plass FDV-avtaler OG sørge for at vedlikeholdet ivaretas etter avtalen ÅRSMØTE NORGE DIGITALT – HEDMARK OG OPPLAND

27 Viktige oppgaver i fylkene (2)
Arbeidet med å få ”orden” på plan-informasjon – og tilgjengeliggjøring av denne – er svært etterspurt Behov for retningslinjer/anbefalinger… Store utfordringer fremover knyttet til tematiske data Data etablert lokalt og samspill/integrering med nasjonale data – er ikke løst… ÅRSMØTE NORGE DIGITALT – HEDMARK OG OPPLAND

28 Kartverkets prioriteringer i 2007 – i fylkene
Videreføring av Norge digitalt og Geovekst-samarbeidet og innføring av ny Matrikkel vil få høyest prioritet Å få på plass det kontinuerlige vedlikeholdet med avtaler og nødvendige prosesser Ønske om økt aktivitet rundt plandata… og annen tematisk informasjon ÅRSMØTE NORGE DIGITALT – HEDMARK OG OPPLAND

29 Andre prioriteringer - nasjonalt
Ønsker å iverksette et kvalitetsløft på VBASE… Ny nasjonal terrengmodell …- forprosjekt under oppstart – vil se på opplegg for å samle alle høydedata i en løsning… Ellers er resultatene fra GeoPortal 2007 svært spennende – ikke minst om vi får på plass løsninger for å integrere kommunale forvaltningsløsninger i infrastrukturen i Norge digitalt… ÅRSMØTE NORGE DIGITALT – HEDMARK OG OPPLAND


Laste ned ppt "Norge digitalt – Status og vegen videre"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google