Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Saker og dokumenter på Internett

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Saker og dokumenter på Internett"— Utskrift av presentasjonen:

1 Saker og dokumenter på Internett
Saksinnsyn Saker og dokumenter på Internett

2 Bakgrunn Plan- og bygningsetatens har et mål om å være en ledende e-etat: Døgnåpen forvaltning. Plan- og byggesaker har ofte allmenn interesse Effektive arbeidsprosesser og samhandling med andre parter Vedtak i Bystyret om å gjøre offentlige dokumenter tilgjengelig på Internett HVORFOR Publiseringer av saker på Internett er et viktig virkemiddel for å fremme målet om en døgnåpen forvaltning. Jobbet mye med effektivisere interne arbeidsprosessser gjennom e-saksbehandling, og tilrettelegge for e-samhandling med faste samarbeidsparter. Etter hvert som omfanget av publisert materiale øker, vil det være mulig for publikum både å følge sin egen sak hjemmefra og ha innsyn i den. Grunnmuren for å få dette til er oppbygging av et elektronisk arkiv. Teknologisk utvikling gir nye muligheter og medfører økte forventninger fra brukerne

3 Historikk - publikums tilgang til informasjon fra Plan- og bygningsetaten
Innføring av elektronisk arkiv gir publikum lettere tilgang til elektronisk informasjon: 2003: Etatens offentlige dokumenter elektronisk tilgjengelig for selvbetjening i Kundesenteret 2004: Elektronisk postjournal tilgjengelig på internett 2006: Elektronisk arkiv for alle nye saker 2008: Elektroniske dokumenter tilgjengelig på internett (Saksinnsyn) 2010: Planregister med visning av nye plansaker i kart Ny offentlighetslov Krav om elektronisk postjournal i fra 2009 Allerede i 2002 startet etaten med å skanne nye dokumenter som ble mottatt i etaten. I begrenset grad er også gamle byggesaker også blitt skannet. 2003: Meget ufullstendig og med varierende kvalitet 2004: e-postjournal i tråd med nye retningslinjer i Oslo kommune. Denne gir opplysninger om hva som mottas og sendes av korrespondanse 2006: fullverdig e-arkiv for alle nye saker

4 Hovedregel i offentlighetsloven
Skal være åpent for innsyn Alle har krav på innsyn Dokumenter kan gjøres allment tilgjengelig på internett Vurdering av meroffentlighet ved begjæring om innsyn i opplysninger som er unntatt offentlighet Saksdokument, journalar og liknande register for organet er opne for innsyn” ”Alle kan krevje innsyn i saksdokument, journalar og liknande register hos vedkommande organ.” Organ som er omfatta av lova her, kan gjere dokument allment tilgjengelege på Internett, med unntak for opplysningar som er underlagde teieplikt i lov eller i medhald av lov Når det er høve til å gjere unntak frå innsyn, skal organet likevel vurdere å gi heilt eller delvis innsyn. Organet bør gi innsyn dersom omsynet til offentleg innsyn veg tyngre enn behovet for unntak.

5 Unntatt offentlighet Hovedtyngden av dokumenter i etatens fagsaker er offentlig tilgjengelig Unntak: Opplysninger som er undergitt taushetsplikt Dokument utarbeidet for intern saksforberedelse Opplysninger som ved innsyn vil kunne lette gjennomføringen av straffbare handlinger. Opplysninger av betydning for nasjonale sikkerhetshensyn eller forsvar av landet Interne administrative dokumenter Forsvarlig gjennomføring av PBE's økonomi, lønns- eller personalforvaltning Tilbud og protokoller ved anskaffelser Dokument i sak om ansettelse Innlevert utkast til konkurranse

6 Unntatt publisering (UP)
Hovedsakelig etatens egne vurderinger: Dokumenter som inneholder personnummer Tegninger Måle- og delesaker Dokumenter som avsender selv ber om at ikke legges ut Dokumenter som ikke egner seg på internett pga. for eksempel sjikanelignende påstander Publisering=Internett Avveining på bruk av ressurser opp mot tilgjengelighet Tegninger – ventet på avklaring av forholdet omkring arkitekttegninger og immaterielle rettigheter. Etaten vil vurdere ulike muligheter for forbedringer på tilgjengelighet på internett

7 Saksinnsyn på internett
Saksinnsyn Internett: - Saker fra Elektroniske filer i dokumenter etter Unntak: Unntatt publisering (UP) Unntatt offentlighet (UO) Interne dokumenter - Postliste pr dato- siste 3 mnd Saksinnsyn Internett Saksinnsyn Intranett PBEs elektroniske arkiv være et ledd i etatens aktive informasjon og et viktig virkemiddel for å fremme målet om en døgnåpen forvaltning. Etter hvert som omfanget av publisert materiale øker, vil det være mulig for publikum både å følge sin egen sak hjemmefra og ha innsyn i den.

8 Saksinnsyn på internett
Saksinnsyn Internett: - Saker fra Elektroniske filer i dokumenter etter Unntak: Unntatt publisering (UP) Unntatt offentlighet (UO) Interne dokumenter - Postliste pr dato- siste 3 mnd være et ledd i etatens aktive informasjon og et viktig virkemiddel for å fremme målet om en døgnåpen forvaltning. Etter hvert som omfanget av publisert materiale øker, vil det være mulig for publikum både å følge sin egen sak hjemmefra og ha innsyn i den. 8

9 Nøkkeltall Saksinnsyn 2011
Internett Saker Dokumenter Filer Antall besøkende pr uke 5 000

10 Når ser du dokumentet på internett?
Det tar ca 2 dager fra vi har mottatt et dokument til det er tilgjengelig på Saksinnsyn være et ledd i etatens aktive informasjon og et viktig virkemiddel for å fremme målet om en døgnåpen forvaltning. Etter hvert som omfanget av publisert materiale øker, vil det være mulig for publikum både å følge sin egen sak hjemmefra og ha innsyn i den.

11 Hvor finner du Saksinnsyn

12 Hvordan finner du dokumenter på Saksinnsyn?
Begrensninger: Kun 100 første treff vises Ikke mulig å søke på tiltakshaver eller søker Sperret for indeksering av eksterne søkemotorer

13 Søk etter adresse

14

15

16 Søk etter plansak

17 Søk etter plansak

18 Søk i planregister

19 Søk i planregister

20 Søk i planregister

21 Søk i planregister

22 Søk etter adresse - 2

23 Søk etter adresse - 2

24 Postliste

25 Spørsmål? være et ledd i etatens aktive informasjon og et viktig virkemiddel for å fremme målet om en døgnåpen forvaltning. Etter hvert som omfanget av publisert materiale øker, vil det være mulig for publikum både å følge sin egen sak hjemmefra og ha innsyn i den.


Laste ned ppt "Saker og dokumenter på Internett"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google