Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norconsult informasjonssystemer AS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norconsult informasjonssystemer AS"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norconsult informasjonssystemer AS
Interkommunale GIS samarbeid. - Utfordringer og fordeler med felles GIS-system. Martin Bartnes Norconsult informasjonssystemer AS Lokale kartdager Nordland Bodø

2 A la kart des 07

3 Offentlig forvaltning Prosjekt eksempel
Interkommunale GIS forvaltningsløsninger Evenes samarbeidet Evenes, Tjeldsund og Kvæfjord Elverum Elverum, Åsnes, Våler og Grue Sør Hedmark Kongsvinger, Eidskog, Nord-Odal og Sør-Odal Valdres Sør-Aurdal, Etnedal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre, Øystre Slidre, Vang 12K-samarbeidet Vestfold Nøtterøy, Tjøme, Tønsberg, Re, Andebu, Horten, Holmestrand, Hof Sandefjord, Lardal, Stokke og Larvik Lillehammer-regionen Gausdal, Lillehammer, Øyer Fosen Bjugn, Leksvik, Mosvik, Osen, Rissa, Roan, Ørland, Åfjord Grenland Bamble, Porsgrunn, Siljan, Skien NOIS har gjennom de siste årene vist at vi har en meget konkurransedyktig løsning for interkommunale samarbeidsløsninger 3

4 Målsettinger ved interkommunalt GIS samarbeid
Hovedmålet er at det på en kostnads-effektiv og rasjonell måte skal bidra til at kommunene tar i bruk geografisk informasjon for å oppnå: En mer effektiv (strukturert) forvaltning og tjenesteproduksjon En bedre kvalitet på forvaltning og tjenesteproduksjon En bedre tilgjengelighet til originaldata, både for ansatte, politikere og publikum Et bedre grunnlag for samarbeid mellom kommuner på andre områder Bedre kompetanse i kommunene gjennom nettverks-samarbeid

5 Erfaringer blant kommunene - Fordeler
Erfaringsutveksling og bruk av kompetanse/spesialister på tvers av kommunegrensene. De får mer for pengene og en bedre løsning enn om hver enkelt skulle investert alene. De får et raskt løft på GIS gjennom felles implementeringsprosjekt (kanskje litt for raskt til at alle henger med av og til...). Enklere å få økonomiske midler, både fra kommunen og andre (f.eks. Fylkeskommunen) når de har konkrete prosjekter/samarbeid å vise til.

6 Erfaringer blant kommunene - Utfordringer
Ulike kulturer og arbeidsmetoder. Ikke alltid like lett å samordne seg. Ulike meninger om hva og hvordan data skal presenteres i WebInnsyn Ting kan ta litt lengre tid når alle skal samordnes (f.eks. leveranse av temadatasett som skal legges ut i WebInnsyn) Ved valg av leverandør er det som regel noen "tapere" som må bytte leverandør. Innstillingen og motivasjonen til disse når de må bytte system kan av og til være en utfordring.

7 Samarbeidene inneholder...
Hovedelementene teknisk; Felles kartserver Felles programvare Kommunikasjon i bredbånd Bruk av Web og tynne klienter Inneholder ellers i varierende grad; Forvaltning av kommunale gebyr GIS i plan GIS i landbruk (LGIS) GIS for Ledning (VA) GIS i vegforvaltning GIS i krise- og beredskapshåndtering Aktiv rolle for at GIS blir tatt i bruk

8 Felles forvaltningsdatabase
ISY WinMap utnytter fordelene med Oracle ISY WinMap lagrer geografiske data i Oracle uten noen form for oversetting eller ekstra programvare Informasjon kan kobles i Oracle med SQL spørringer ISY WinMap WebInnsyn Region Bygg DEK ISY WinMap Pro Kommuner Bygg DEK Bygg DEK Bygg DEK Bygg DEK 8

9 Interkommunale GIS-samarbeid som bruker av digitale karttjenester
Bruke tjenester fra nasjonale etater. Oppdaterte og korrekte data, typisk verneområder, kulturminner etc. Dagens tjenester med sine begrensninger er med på å begrense bruken. Noe som medfører kopidata og ikke oppdaterte data. Stille krav til datatilbyderene i Norge digitalt for å få tilfredsstillende tjenester

10 Bruk av tjenestene i WinMap Pro og i WebInnsyn
Kan bruke både WMS og WFS -tjenester i både Pro og WebInnsyn Legges til som en ordinær datakilde

11 I ISY WinMap Pro

12 I WebInnsyn administrator
Legg til ny WMS datakilde Det er i WebInnsyn støtte for å vise WMS (Web map service) datalag. Fra WebEditor brukes knappen Add WMS. Angi URL til WMS tjenesten, og klikk Get capabilities. Velg de lag fra WMS tjenesten som er ønsket å ha med. På samme måte som for vanlige karttema, velg hvilket sted i trestrukturen WMS laget skal legges innunder, og hvor det skal plasseres i rekkefølgen.

13 Erfaringer med bruk av WMS-tjenester
Enkle måte å få distribuert og tatt i bruk kartdata via internett. Ulempene med WMS-tjenestene; Kartografien på en WMS-tjeneste er styrt av WMS-serveren Sjelden man får tegnforklaring Man ikke kan gjøre noe med uttegning/målestokksområder Ikke alle tjenester støtter tilgang til egenskapsinformasjon Noen tjenester er har begrensninger på f.eks. bildestørrelse

14 Interkommunale GIS-samarbeid som tilbyder av digitale karttjenester
Partene i Norge digitalt skal overfor andre parter i Norge digitalt gjøre tilgjengelig og publisere relevant datainnhold over Internett Kommunene har mange data som regionale-/nasjonale parter ønsker tilgang til Regulerings- og bebyggelsesplaner Kommuneplaner Oppdaterte grunnkartdata Hvordan kan de interkommunale samarbeidene distribuere dataene?

15 Distribusjon fra Webinnsyn med WMS og WFS
Fra WebInnsyn kan man også levere WMS og WFS tjenester for bruk av løsningens kartdata eksternt Bør publisere aktuelle tjenester som en tilbyr på GeoNorge

16 Demo Demo Bruk av WFS i WinMap Pro Bruk av WMS-tjenester i WebInnsyn
Bruk av WMS og WFS fra WebInnsyn i andre applikasjoner Demo


Laste ned ppt "Norconsult informasjonssystemer AS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google