Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

UFD Kompetanse for utvikling Strategi for kompetanseutvikling i grunn- opplæringen 2005-2008 - St.meld 30 (2003-2004): 2-3 mrd. - Aktørene: skoleeier/KS,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "UFD Kompetanse for utvikling Strategi for kompetanseutvikling i grunn- opplæringen 2005-2008 - St.meld 30 (2003-2004): 2-3 mrd. - Aktørene: skoleeier/KS,"— Utskrift av presentasjonen:

1 UFD Kompetanse for utvikling Strategi for kompetanseutvikling i grunn- opplæringen 2005-2008 - St.meld 30 (2003-2004): 2-3 mrd. - Aktørene: skoleeier/KS, uh-sektoren, organisasjonene, den sentrale utd.adm. - Formål - Prioriteringer - Aktørenes ansvar og oppgaver - Samarbeid

2 UFD Kompetanseløftet – Statsbudsjettet for 2005  500 millioner til kompetanseutvikling 300 millioner til skoleeier 120 millioner til strategiplanene 20 millioner til demonstrasjonsskoler og – bedrifter 80 millioner til andre reformrelaterte tiltak

3 UFD Prioriteringer  Skoleledelse (2005)  Reformrelatert kompetanseutvikling (nye læreplaner, tilpasset opplæring, 2.fremmedspråk, kvalitetsvurdering)  Videreutdanning i 2. fremmedspråk, matematikk, naturfag, engelsk og norsk/samisk

4 UFD Skoleeier – ansvar og oppgaver  Vurdere kompetansebehov/-tiltak i skoler/lærebedrifter  Utvikle, vedta og gjennomføre politisk vedtatte planer for kompetanseutvikling  Bidra til finansieringen  Ved behov søke faglig støtte til kompetanse- utvikling og lokalt utviklingsarbeid  Rapportere til fylkesmannen

5 UFD Fylkesmannen - ansvar og oppgaver  Ved behov veilede kommunene i forbindelse med kartlegging av kompetansebehov og i utarbeidelsen av kompetanseutviklingsplaner.  Stimulere til samarbeid mellom skoleeiere og mellom skoleeier, universiteter, høyskoler og andre fagmiljøer om kompetanseutvikling og lokalt utviklingsarbeid.  Føre tilsyn med at skoleeier ivaretar sitt ansvar for kompetanseutvikling.  Fordele ressurser til skoleeier etter objektive kriterier.

6 UFD Lærerutdanningen: til diskusjon...  Kvalitet, relevans, kapasitet  Intern organisering  Koordinering og arbeidsdeling  Dialog og samarbeid  FoU

7 UFD FoU i lærerutdanningen – et praksisrettet program  23 millioner i 2005, 3-4 år ?  Tilpasset opplæring prioritert  Reformrelevans ?  Forutsetning: samarbeid med skoleeierne  Synspunkter ?


Laste ned ppt "UFD Kompetanse for utvikling Strategi for kompetanseutvikling i grunn- opplæringen 2005-2008 - St.meld 30 (2003-2004): 2-3 mrd. - Aktørene: skoleeier/KS,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google