Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NORSK SAMFUNNSVTENSKAPELIG DATATJENESTE AS Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) ‘Erfaringer fra årets rapportering’ Fagskolekonferanse 2012,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NORSK SAMFUNNSVTENSKAPELIG DATATJENESTE AS Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) ‘Erfaringer fra årets rapportering’ Fagskolekonferanse 2012,"— Utskrift av presentasjonen:

1 NORSK SAMFUNNSVTENSKAPELIG DATATJENESTE AS Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) ‘Erfaringer fra årets rapportering’ Fagskolekonferanse 2012, Værnes 8.-9. februar Benedicte Løseth og Ingeborg Forthun

2 Hva er NSD Hva? •1971: Etablert og institusjonelt tilknyttet Norges forskningsråd •2003: Fristilt fra forskningsrådet og som aksjeselskap eid av Kunnskapsdepartementet •Et av verdens største arkiv for forskningsdata og datatjenester til forskningssektoren •Kompetansesenter innen datainnsamling, dataanalyse, metode, personvern og forskningsetikk •Finansiering hovedsakelig fra •Norges forskningsråd •Departementene •EU •Universitets- og høgskolesektoren •70 ansatte Hvorfor? •Forbedre muligheter og arbeidsvilkår for empirisk forskning som først og fremst er avhengig av tilgang til data •Bygge ned økonomiske, tekniske, kunnskapsmessige, juridiske og administrative barrierer mellom brukere og dataressurser

3 Kort om noen av NSDs datatilbud: •Regionaldatabasen •Data om forvaltning og det politiske system •Registerdata som; fastlegedata, kontantstøttedata fra NAV •Nasjonale og internasjonale intervjuundersøkelser - ESS og ISSP. •Personvernombud for forskning •Nesstar •Skolevalg Online tilgjengelighet

4 Presentasjonen skal ta for seg:  Bakgrunn for etablering av DBH-F  Statistikk  Erfaringer fra første rapportering  Veien videre - nye rapporteringskrav

5 DBH-Fagskolestatistikk •Etablert på initiativ fra Kunnskapsdepartementet og basert på rapporten fra "Arbeidsgruppe for fagskolestatistikk" og Prop. 1 S (2010-2011) Rapporteringskravene settes av alle de viktigste aktørene i sektoren:  Kunnskapsdepartementet  NOKUT  SSB  Lånekassen  Nasjonalt fagskoleråd  Fagskolene selv!

6 Forum for fagskolestatistikk

7 • Bedre oversikt over sektoren • Statistikk og datagrunnlag • Analysemuligheter • Samordning og rasjonalisering Gjøre denne sektoren mer synlig! Kunnskapsgrunnlag for politikkutforming og et bakteppe for offentlig samfunnsdebatt! Noen målsetninger;

8 •Oppdrag fra Kunnskapsdepartementet •Kunnskapsdepartementets egne styringsdata •Data til forskningsformål •Mottak og koordinering av informasjon om hele universitets- og høyskolesektoren •Produserer sektoranalysen og etatstyringsdata for KD og data til ’Tilstandsrapporten for UH-sektoren’ •Datagrunnlaget for finansieringssystemet Hva er DBH og DBH-F? •DBH er organisert som en seksjon med en leder, til sammen 10 ansatte •DBH styringsgruppe •DBH brukergruppe – med representanter fra alle universitetene •DBH er organisert som en seksjon med en leder, til sammen 10 ansatte •DBH styringsgruppe •DBH brukergruppe – med representanter fra alle universitetene

9 Hva brukes informasjonen til? Hvilke tema lages det statistikk, analyser og oversikter over: •Studentdata •Forskerutdanningsdata •Økonomidata •Personaldata •Arealdata •Vitenskapelige publiseringer – publikasjonspoeng •Kanalregisteret (godkjente forlag og tidsskrift) •Selskapsdata •Museumsvirksomhet •Styringsdokumenter (Rapport og planer, Ledelseskommentarer) •Fagskoledata (fra 2011)

10 Datauttak; -Totalt 121 fagskoler; 46 offentlige og 75 private -30 prosent av det totale antall utdanningstilbud blir tilbudt ved en offentlig fagskole -Totalt 14812 studenter; 44 prosent går ved en offentlig fagskole

11 fagskole.nsd.no

12 Statistikken tilgjengelig online;

13 Totalt; 14812 studenter Kan fordeles på kjønn, offentlig versus privat etc.

14 Erfaringer fra første rapportering •Alle fagskolene rapporterte data Men; -Litt forsinkelser -En del feil og mangler i de leverte dataene

15

16 Nye rapporteringskrav Todelt prosess; •15. mars: Rapportere emner - Med emne menes minste resultatbærende enhet •15. august: Rapportere avsluttende vurdering

17 Spørsmål?


Laste ned ppt "NORSK SAMFUNNSVTENSKAPELIG DATATJENESTE AS Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) ‘Erfaringer fra årets rapportering’ Fagskolekonferanse 2012,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google