Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foreldremøte 26.september 2012

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foreldremøte 26.september 2012"— Utskrift av presentasjonen:

1 Foreldremøte 26.september 2012
Flatåsen skole Foreldremøte 26.september 2012

2 Stryringsdokumenter Opplæringsloven Kunnskapsløftet Virksomhetsplan
Årsplaner Periodeplaner Rutiner /regler

3 Virksomhetsplan Visjon:
Flatåsen skole- en skole med rom for alle og blikk for den enkelte

4 Plattform Alle skal oppleve å være verdifulle
Alle skal føle at deres evner og anlegg har betydning for fellesskapet og mangfoldet Alle skal, ut fra egne forutsetninger, gies muligheter til å få en faglig og sosial ballast for å møte utfordringer i livet Alle skal få delta på ulike læringsarenaer i samspill

5 Rutiner Ordensreglementet for Trondheim kommune
Rutiner for ungdomstrinn Trivsel/ ordensregler for trinnet Respektregler

6 Vurdering Underveisvurdering Sluttvurdering Kriteriebasert
Egenvurdering Sluttvurdering

7 Varsling §3-7 - Eleven og foreldra skal varslast skriftleg dersom det er tvil om eleven kan få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i eitt eller fleire fag fordi det ikkje er grunnlag for fastsetjing av karakter. Eleven og foreldra skal også varslast skriftleg dersom det er fare for at eleven i halvårsvurdering eller standpunkt får karakteren NG eller LG i orden eller åtferd

8 Fritak for vurdering med karakter
Kan gis dersom - Eleven har individuell opplæringsplan og enkeltvedtaket omfatter denne retten - Minoritetsspråklige elever som har særskilt språkopplæring kan fritas fra vurdering med karakter i norsk sidemål

9 Vurderingsfritak Konsekvenser av fritak gjør at eleven får færre poeng ved inntak til videregående skole.

10 Eksamen Elevene trekkes ut til sentralt gitt eksamen i ett av fagene norsk, engelsk og matematikk 15.mai kl Kunngjøring av fag 21.mai Eksamen i matematikk 21.mai kl Tilgang til norsk forberedelse 22.mai Forberedelse til norsk 23.mai Eksamen i norsk hovedmål 24.mai Eksamen i norsk sidemål 28.mai Tilgang til engelsk forberedelse 29.mai Forberedelse i engelsk 30.mai Eksamen i engelsk

11 Lokalt gitt eksamen Dato ikke avklart Antar uke 23,24 eller 25
Mulige fag: Matematikk, norsk, engelsk, samfunnsfag, naturfag, RLE Språkfag ( tysk, spansk, engelsk fordypning,fransk)

12 Fravær * Alt fravær fra og med 8.trinn føres på vitnemålet
For alle skoleåret på ungdomstrinnet kan inntil 10 dager med dokumentert fravær fjernes. Som fravær regnes permisjoner og fravær med legeattest, regnet fra 4.dags fravær. Elever med dokumentert kronisk sykdom kan få fjernet fravær fra dag 1 Enkelttimer kan ikke konverteres til dager Dette skjer bare dersom foresatte setter fram krav om det.

13 NyGiv


Laste ned ppt "Foreldremøte 26.september 2012"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google